Šajā sadaļā pieejami grantu saņēmējiem noderīgi dokumenti un palīgmateriāli atbalstīto projektu ieviešanai.

Konkrētu procedūru piemērošana ir noteikta līgumos starp fondu un grantu saņēmējiem par finansējuma piešķiršanu.

 

Atbalstīto projektu aktivitāšu redzamības veicināšana

Fonda darbinieki īpašu vērību pievērš atbalstīto projektu aktivitāšu redzamības veicināšanai un aicina nepieciešamības gadījumā grantu saņēmējiem sazināties ar fonda darbiniekiem (e-pasts: ), lai saņemtu konsultāciju par logotipa lietošanu.

Grantu saņēmēji ir atbildīgi par precīzas un uz faktiem balstītas informācijas izplatīšanu trešajām personām par atbalstītiem projektiem, to aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem. Vairāk par fonda logotipa lietojumu lasiet šeit.  

 

Maksājuma pieprasījums

Pēc līguma noslēgšanas ar fondu par projekta īstenošanu un granta izlietošanu granta saņēmējs sagatavo pieprasījumu 1. avansa maksājumam (izņemot maksājumu kārtības 1. variantu).

Turpmākos maksājumu pieprasījumus sagatavo saskaņā ar līgumā noteikto maksājumu kārtību, pievienojot starpposma vai noslēguma atskaiti.

Maksājuma pieprasījuma veidlapa

Fonds maksājumus parasti veic divas reizes mēnesī – 15. datumā un mēneša pēdējā darba dienā. Lai savlaicīgi saņemtu finansējumu, maksājuma pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk kā divas nedēļas iepriekš.

 

Atskaites

Projekta īstenošanas gaitā finansējuma saņēmējs sagatavo starpposma atskaiti/-tes (ja noteikts līgumā).

Pēc projekta ieviešanas beigām, visi finansējuma saņēmēji sagatavo noslēguma atskaiti.

Starpposmu un noslēguma atskaišu veidlapas:

Saturiskā atskaite

Finanšu atskaite

 

NODERĪGI VISIEM GRANTU SAŅĒMĒJIEM – PALĪGS, SAGATAVOJOT ATSKAITI!

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.