Foto: Ilmārs Znotiņš

Boriss un Ināra Teterevi - kultūras, izglītības un mākslas mecenāti Latvijā.

Teterevu ģimene izcilas un sabiedrībai noderīgas labdarības iniciatīvas regulāri finansiāli atbalsta jau kopš 1994. gada. Visilgstošāk - jau no 1997. gada - atbalsts tiek sniegts Rundāles pils - Latvijas un arī visas Baltijas ievērojamākā 18. gadsimta baroka arhitektūras ansambļa – restaurācijai un darbībai. Ģimenes labdarības fondu Boriss un Ināra Teterevi nodibināja 2010. gadā.

 

Mecenāts Boriss Teterevs - Latvijas pilsonis, dzimis 1953. gada 5. novembrī. 1961. - 1971. gadā mācījies Rīgas 10. vidusskolā. No 1974. līdz 1980. gadam studēja Rīgas Medicīnas institūtā (tagad – Rīgas Stradiņa universitāte). Pēc absolvēšanas deviņus gadus praktizēja Rīgas pilsētas 4. slimnīcā un Rīgas pilsētas 5. slimnīcā. Kopš astoņdesmito gadu beigām līdz 2008. gadam nodarbojās ar uzņēmējdarbību. Mūžībā devies 2019. gada 21. septembrī. Zemē guldīts Lielupes kapos Jūrmalā.

Apbalvojumi un atzinības:

2023. gada 12. jūlijā Latvijas Dārzkopības institūta zinātnieku selekcionētā aprikozes šķirne ieguva vārdu ‘Boriss’ - par godu Borisam Teterevam un Borisa un Ināras Teterevu fonda ilggadējām labdarības aktivitātēm.

2021. gada oktobrī, godinot filantropu un ilggadējo Rīgas Stradiņa universitātes atbalstītāju, absolventu un Goda doktoru Borisu Teterevu, RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā ir atklāta viņa vārdā nosauktā, universitātes modernākā, auditorija

2017. gada 23. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmija, atzīmējot mecenātu devumu Latvijas izglītības, zinātnes, kultūras un sabiedrības labā, ir ievēlējusi mecenātus par Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda locekļiem. 

2017. gada februārī Jūrmalas pilsētas dome pasniedza mecenātiem pateicības balvu par ieguldījumu kultūras dzīves veidošanā Jūrmalā 2016. gadā. Tas piešķirts par atbalstu un sadarbību ar Dzintaru koncertzāli latviešu diriģenta Arvīda Jansona skulptūras izveidē.

2016. gadā, godinot mecenātu veikumu, Dr.biol. Arvīds Barševskis iemūžina Teterevu ģimenes vārdu jaunatklātās vaboļu sugas nosaukumā - Acronia teterevi sp.n.

2015. gada 11. novembrī Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes sapulcē Borisam Teterevam ir piešķirts Latvijas Mākslas akadēmijas goda locekļu nosaukums. Mecenāti ir pirmie mākslas, dizaina un kultūras jomas atbalstītāji, kuriem akadēmija piešķir goda locekļa nosaukumu.

2015. gadā mecenāts Boriss Teterevs pievienojas pasaules lielākās līderu alianses jeb Club de Madrid oficiālo personu lokam (President’s Circle).

Iekļaujoties Eiropas gada attīstībai norisēs, mecenāti Boriss un Ināra Teterevi 2015. gadā kļūst par Labās gribas vēstniekiem attīstības sadarbībai.

2015. gadā Latvijas Zinātņu akadēmija piešķir mecenātam Borisam Teterevam Goda mecenāta statusu.

2015. gadā Latvijas Universitātes Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava "Babīte" sertificē jauno brīvdabas rododendru šķirni - 'Teterevi Latvijai'. Tā veltīta Borisam un Inārai Tetereviem pateicībā par atbalstu kultūrai, zinātnei un izglītībai.

2014. gadā Latvijas Universitāte savā 95. gadu jubilejas svinīgajā Senāta sēdē piešķir mecenātam Borisam Teterevam Latvijas Universitātes Goda biedra titulu

2012. gadā Boriss Teterevs kļūst par Rīgas Stradiņa universitātes Goda doktoru (Doctor honoris causa).

2012. gada 27. novembrī Dantes Aligjēri biedrība Latvijas nodaļa mecenātiem Tetereviem pasniedza biedrības Gada Lielo balvu.

2012. gada 18. novembrī Rīgas domes svinīgajā sēdē mecenātus Teterevus pasludina par "Gada rīdziniekiem 2012".

2011. gada 4. maijā Borisam Teterevam piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis.

2010. gadā Borisam Teterevam pasniegts Ministru kabineta Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. 

 

Mecenāte Ināra Tetereva ir Latvijas pilsone. Dzimusi 1953. gada 6. februārī, Rīgā. Vada ģimenes labdarības fondu un gādā par vairākiem desmitiem fonda atbalstīto labdarības projektu.

Apbalvojumi un atzinības:

2023. gada 12. jūlijā Latvijas Dārzkopības institūta zinātnieku selekcionētā saldā ķirša šķirne ieguva vārdu ‘Ināra Tetereva’ - par godu Inārai Teterevai un Borisa un Ināras Teterevu fonda ilggadējām labdarības aktivitātēm.

2023. gada 10. maijā piešķirts Valsts prezidenta Cildinājuma raksts par nesavtīgo un izcilo labdarības darbu un sniegto ieguldījumu izglītībā, zinātnē, kultūrā, sociālajā palīdzībā un dzīvnieku aizsardzībā.

2022. gada oktobrī piešķirta Valsts aizsardzības un patriotisma fonda "Namejs" pateicība par atbalstu NBS veterānu un kritušo karavīru ģimeņu rehabilitācijai un ārstēšana.

2021. gada 3. decembrī piešķirta "Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam 2021" nominācijā "Uzdrīkstēšanās" par aktīvu ieguldījumu, pārstāvot personas ar invaliditāti, to tiesības un intereses.

2018. gada 24. aprīlī mecenātei Inārai Teterevai piešķirts Latvijas Republikas Ministru kabineta Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas mākslas un kultūrizglītības attīstībā.

2017. gada 23. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmija, atzīmējot mecenātu devumu Latvijas izglītības, zinātnes, kultūras un sabiedrības labā, ir ievēlējusi mecenātus par Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda locekļiem. 

2017. gadā, novērtējot Borisa un Ināras Teterevu fonda darbu labdarības jomā un ieguldījumu Francijas – Latvijas attiecībās, mecenātei Inārai Teterevai piešķirts Kavaliera pakāpes Nacionālo nopelnu ordenis.

2017. gada februārī Jūrmalas pilsētas dome pasniedza mecenātiem pateicības balvu par ieguldījumu kultūras dzīves veidošanā Jūrmalā 2016. gadā. Tas piešķirts par atbalstu un sadarbību ar Dzintaru koncertzāli latviešu diriģenta Arvīda Jansona skulptūras izveidē.

2016. gadā Dr.biol. Arvīds Barševskis iemūžina Borisa un Ināras Teterevu ģimenes vārdu jaunatklātās vaboļu sugas nosaukumā - Acronia teterevi sp.n, tādejādi godinot viņu ieguldījumu zinātnes attīstībā. 

2015. gada 11. novembrī Latvijas Mākslas akadēmija Inārai Teterevai piešķir Latvijas Mākslas akadēmijas goda locekļa nosaukumu.

2015. gadā Latvijas Zinātņu akadēmija piešķir mecenātei Inārai Teterevai Goda mecenāta statusu (kopā ar dzīvesbiedru Borisu Teterevu).

2015. gadā Latvijas Universitātes Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava "Babīte" sertificē jauno brīvdabas rododendru šķirni - 'Teterevi Latvijai'. Tā veltīta Borisam un Inārai Tetereviem pateicībā par atbalstu kultūrai, zinātnei un izglītībai.

2014. gadā mecenāte Ināra Tetereva kļūst par Latvijas Universitātes Goda biedri

2012. gadā Ināra Tetereva kļūst par Rīgas Stradiņa universitātes Goda doktori (Doctor honoris causa).

2012. gada 27. novembrī Dantes Aligjēri biedrība Latvijas nodaļa mecenātiem Tetereviem pasniedza biedrības Gada Lielo balvu.

2012. gada 18. novembrī Rīgas domes svinīgajā sēdē mecenātus Teterevus pasludina par "Gada rīdziniekiem 2012".

2011. gada 4. maijā Inārai Teterevai piešķirts Triju Zvaigžņu ordenis.

2011. gada nogalē mecenātiem Borisam un Inārai Tetereviem pasniegta Cicerona balva.

2011. gadā Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, UNESCO Latvijas Nacionālās komisija un biedrība „ICOMOS Latvija” piešķīra fondam Kultūras mantojuma Gada balvas Īpašo balvu par mecenātismu.

2011. gadā Izglītības un zinātnes ministrija Eiropas Brīvprātīgā darba gada ietvaros pasniedza fondam Goda rakstu par kvalitatīvu darbu sabiedrības labā un nozīmīgu ieguldījumu brīvprātīgā darba attīstībā Latvijā. 

2010. gadā Inārai Teterevai pasniegta Lietišķo sieviešu apvienības gada balva nominācijā "Dāsnākā mecenāte". 

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.