2014. un 2015. gadā Borisa un Ināras Teterevu fonds īstenoja divu gadu sadarbības projektu ar organizāciju Global Fairness Initiative, kas partnerībā ar vietējām organizācijām ieviesa programmu Nepālas ķieģeļu cepļu strādnieku kopienās.

Projekta mērķis bija nodrošināt pamata izglītību skolas vecuma bērniem, kuri dzīvo un strādā piecos ķieģeļu cepļos, īstenojot alternatīvas skolas un pirmsskolas izglītības programmas – kā tiltu starp ķieģeļu ražošanas sezonu un oficiālo skolas mācību gadu. Projekta sākumā šāda veida izglītību saņēma 328 bērni, taču 2015. gadā tā strauji paplašinājās uz kopā 23 ķieģeļu cepļiem, iesaistot 877 bērnus. Bērniem bez mācībām tika nodrošināti arī izglītības materiāli, maltītes, apģērbs, sporta aktivitātes un citi ārpusskolas pasākumi.

Pamata izglītība iegūšana ķieģeļu cepļu strādnieku bērniem rada nākotnes izaugsmes iespējas izglītības, ekonomikas un sociālajā aspektā, lai turpmāk viņi varētu izvēlēties labākus dzīves apstākļus. Valstī atzītā alternatīvā izglītības programma ļauj bērniem starp ķieģeļu cepšanas sezonām, kad ģimenes atgriežas savās mājvietās, iekļauties atpakaļ ierastajā skolas dienaskārtībā.

Projekta ieviešanas laikā 2015. gada aprīlī Nepālu skāra postoša zemestrīce, kas skāra arī projekta darbības vietas, taču Global Fairness Initiative pārstāvji sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu iesaistījās arī zemestrīces seku likvidēšanā un skolu atjaunošanā.

Līdz ar Nepālas iedzīvotāju skaita pieaugumu un valsts urbanizāciju, celtniecība ir kļuvusi par Nepālas trešo lielāko ekonomikas sektoru, kas turpina augt. Augstais pieprasījums pēc celtniecības materiāliem ir veicinājis ķieģeļu cepļu veidošanos un nepieciešamību pēc lēta darbaspēka. Lai arī darba apstākļi cepļos ir smagi, tie tomēr dod darbu tūkstošiem mazkvalificētu strādnieku. Ķieģeļu gatavošanas sezonā no septembra līdz maijam strādnieku ģimenes kopā ar bērniem pārceļas dzīvot uz ķieģeļu cepļiem. No 175 000 cepļu strādniekiem aptuveni 35% ir skolas vecuma bērni un jaunieši, kuri strādā ne pārāk labos un drošos apstākļos, kā arī strādājot iztikas dēļ pienācīgi neapmeklē skolu.

 

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.