KURZEMĒ

Biedrība Kuldīgas senioru skola darbos iesaistīs vismaz 40 Kuldīgas pilsētas un novada senioru mājsaimniecības. Tās saņems sēklas, stādus, mēslojumu un darbarīkus. “Šis projekts dod iespēju Kuldīgas novada senioriem, kuriem mazas pensijas, saimniekot savos mazdārziņos, izaudzēt un sagatavot pārtiku savas ģimenes galdam nākamajai ziemai. Tādējādi viņi mazina atkarību no pašvaldības un citu organizāciju palīdzības. Savas zināšanas un projektā gūto labumu seniori sniegs līdzcilvēkiem, citiem senioriem, kuldīdzniekiem,” stāsta organizācijas vadītāja Ruta Orlova. Biedrība arī šogad veidos garšaugu - ārstniecības augu dārzu. “Tas ļauj dažādot Kuldīgas novada senioru aktivitātes, dod iespēju radoši darboties tiem, kuriem savu mazdārziņu nav. Kuldīgas senioriem iesaistīšanās šajā projektā ir arī iespēja dalīties ar zināšanām un tādējādi sajusties novērtētiem un vajadzīgiem,” turpina R.Orlova.

Biedrība “Ventas krasti” palīdzēs 60 Kuldīgas novada mājsaimniecībām, kurās ir nepilngadīgie bērni, trūcīgie cilvēki, kā arī cilvēki ar invaliditāti. Viņi saņems nepieciešamo dārza darbu veikšanai. “Iesaistoties projektā, viņi apgūs jaunas prasmes un atsvaidzinās aizmirstās iemaņas, kopā izaudzēs pašpatēriņam dārzeņus un augļus, tādējādi papildinot savu ģimenes iztikas grozu. “Projektā dalībnieki arī mācīsies pagatavot un saglabāt ziemas periodam dažādus garšaugus. Ar gatavās produkcijas klāstu šīm personām būs vieglāk iztikt ziemā un būs arī ko iedot savām atvasēm, ja tie mācās ārpus novada,” stāsta biedrības valdes priekšsēdētāja Inese Ivāne.

Kuldīgas invalīdu biedrības projektā iesaistīsies 45 Kuldīgas pilsētas un novada mājsaimniecības. “Projekta īstenošana tā dalībniekiem būs ievērojams finansiāls atbalsts veselīgas pārtikas sagādāšanai un sekmēs viņu aktīvu dzīvesveidu, darbojoties savos mazdārziņos un izaudzējot dārzeņus un augļus. Sēklas, stādus un darbarīkus ieguvušie projekta dalībnieki ražu audzēs gan pašpatēriņam, gan lai padalītos ar citiem biedrības biedriem, kuriem veselības stāvokļa dēļ nav iespēju pašiem kaut ko izaudzēt un pārstrādāt ilgākai uzglabāšanai un lietošanai,” stāsta biedrības priekšsēdētāja Lidija Petrevica.

Kuldīgas pilsētas pensionāru apvienība “Rumbiņa” aptvers 35 Kuldīgas pilsētas un novada pensionāru mājsaimniecības, kuras saņems dārza darbiem nepieciešamo. “Projekts ir ļoti nepieciešams, jo tajā biedrības pensionāri gūst sociālo, ekonomisko un izglītojošo atbalstu. Pensionāri kļūst sociāli aktīvāki. Viņi dalās ar zināšanām un ar izaudzēto ražu, palīdz tiem pensionāriem, kuri veselības vai cienījama vecuma dēļ nevar piedalīties dārza darbos. Arī fiziskās aktivitātes pensionāriem ir nepieciešamas. Turklāt dārzeņu audzēšana samazina izdevumus pārtikai. Tas ir būtisks ieguldījums pensionāru budžetā,” stāsta biedrības pārstāvji.

Biedrība “Mini SD” atbalstīs 15 ģimenes Ventspils novadā, kuras pašas, izvērtējot savas iespējas, izteica vēlmi saimniekot savos mazdārziņos, lai gan izaudzētu produktus savam saimes galdam, gan arī dalītos ar līdzcilvēkiem. “Kopā ar sociālajiem darbiniekiem esam atraduši un uzrunājuši tos cilvēkus, kuriem varbūt tikai nedaudz vajadzīga palīdzība, kuri paši jau iekopuši mazdārziņu, bet nav spējuši atrast tam materiālo nodrošinājumu, kuri gatavi izmēģināt saimniekošanu, lai gūtu atbalstu pašu izaudzēto un sakonservēto produktu veidā, kuri paši no palīdzības ņēmējiem grib kļūt par palīdzības devējiem. Ceram, ka ar izaudzēto pāri palikušo ražu ģimenes spēs arī iepriecināt kādu senioru vai personu ar invaliditāti, kuri dažādu grūtību dēļ saņem sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus,” stāsta organizācijas pārstāvji.

“Kandavas novada iespēju fonds” projektā iesaistījis 30 Kandavas apkaimes rosīgas ģimenes: “Mūsu mērķis ir turpināt aktivizēt maznodrošinātos, ģimenes ar bērniem un cilvēkus ar ierobežotu rocību savu ikdienas vajadzību nodrošināšanai. To panākam, pamudinot viņus iesaistīties līdzdarbības pasākumos, kuru rezultātā tiek gūta pieredze dārzeņu audzēšanā un sagatavošanā ilgstošai uzglabāšanai. Projekta dalībnieki gūst arī gandarījumu par sasniegto, par savu problēmu risināšanu un savas labklājības celšanu, par palīdzību līdzcilvēkiem, dāvinot viņiem daļu no izaudzētās ražas.”

Pūres pagasta invalīdu biedrība aptvers 54 Pūres pagasta mājsaimniecības. “Bieži vien ģimenes budžets pēc pamatvajadzību apmaksas nav pietiekams, lai nodrošinātu pilnvērtīgu iztiku sev un ģimenei. Tāpēc projekta ieguvums - saņemtie stādi un sēklas – būs ieguldījums, lai biedrības biedri paši saviem spēkiem varētu izaudzēt dārzeņus, sagatavot marinādes. Katrs projektā iesaistītais labdarībai – cilvēkiem, kuri veselības problēmu dēļ dārza darbos nevar iesaistīties - nodotu daļu konservējumu vai dārzeņu,” stāsta projekta īstenotāji. Projekts rosinās sociāli mazaizsargāto personu sociālās labklājības un pašapziņas celšanu. Tā mērķis ir uzlabot sociāli mazaizsargāto biedrības biedru dzīves kvalitāti, mazināt atstumtību no sociālajām attiecībām, parādīt, ka cilvēki ar invaliditāti, iesaistoties un darbojoties, var realizēt idejas un būt aktīvi savas kopienas locekļi.

Ģimeņu biedrība "Dzirkstelīte" projektā iesaistīs 32 mājsaimniecības - lielākas un mazākas ģimenes - Kuldīgas pilsētā un Kuldīgas novada pagastos. Tās saņems dārza darbu veikšanai nepieciešamo. Biedrība stāsta, ka katrai ģimenei ir savs mazdārziņš vai cita biedrības biedra ierādītais zemes pleķītis: “Līdz ar šī projekta īstenošanu, ģimenēm būs iespēja papildus iegādāties citas nepieciešamības lietas, jo daļa pārtikas būs izaudzēta. Bērni un jaunieši tiks mācīti, ka palīdzību nevar gaidīt tikai no citiem, bet arī pašiem jādara kaut kas lietas labā un, ja ir iespēja, tad palīdzēt citiem. Piemēram, ja izaugusi lielāka raža, tad dāvināt to kādam, jeb iekonservēt un ziemā kādu burciņu uzdāvināt cilvēkam vai ģimenei, kurai tas ir nepieciešams.”

Sabiedrības veselības un sociālā atbalsta biedrība "Absinte" aptvers 14 mājsaimniecības Dienvidkurzemes novada Rucavas un Dunikas pagastos. Projekta ietvaros iegādājoties un izdalot sēklas un inventāru, kā arī sniedzot informāciju par augu pareizu audzēšanu un par inventāra kopšanu, biedrība atbalstīs iedzīvotāju iespējas pašu spēkiem sagādāt pārtiku ziemai.

VIDZEMĒ

Kārķu iniciatīvas veicināšanas biedrība “Ugunspuķe” aptvers 24 Valkas novada Kārķu un Ērģemes pagasta sociālā riska ģimenes. Katra ģimene saņems sēklas, stādus, inventāru atbilstoši vajadzībām. “Ar katru ģimeni veiktas pārrunas par iesaisti aktivitātēs un atbildību projekta realizācijas laikā. Vairākas ģimenes ir ar kuplu bērnu skaitu. Protams, par projekta rezultātu un iesaisti tajā atbildība ir pieaugušajiem, taču ļoti nozīmīga ir arī prasmju pārnese un atbildības ieaudzināšana. Daļai dalībnieku šī būs iespēja attīstīt un turpināt iepriekšējos projektos iesākto, taču vairākas ģimenes projektā iesaistīsies pirmo reizi,” stāsta organizācijas vadītāja Sandra Pilskalne, piebilstot, ka ļaudis, izmantojot Borisa un Ināras Tetereva fonda materiālo atbalstu, spēj sarūpēt veselīgu pārtiku un paši sev daudz vairāk palīdzēt, nekā paši to iepriekš cerējuši.

Siguldas biedrība „Cerību spārni” projektā iesaistīs 19 mājsaimniecības, kurās ir cilvēki ar invaliditāti. Biedrības valdes priekšsēdētāja Eva Viļķina stāsta: “Mūsu projekta mērķis ir sniegt cilvēkiem, kuriem ir garīga rakstura traucējumi, iespēju padomdevēja vadībā apgūt dārzkopības prasmes un sagatavot pārtikas krājumus ziemai. Tādējādi viņi attīsta patstāvīgai dzīvei nepieciešamās prasmes, kas uzlabo viņu dzīves kvalitāti.”

Biedrība “Māsas Veronikas” sēklas, stādus un dārza piederumus dāvinās 60 Smiltenes novada mājsaimniecībām - senioriem, pirmspensijas vecuma iedzīvotājiem, kuriem nav patstāvīga darba, daudzbērnu ģimenēm, ģimenēm, kuras atgriežas uz dzīvi laukos, un Ukraiņu ģimenēm, kuras pašreiz dzīvo novadā. “Vēlamies sniegt atbalstu novada iedzīvotājiem, radot iespēju pašiem izaudzēt savai ģimenei ekoloģiski tīrus dārzeņus. Tā tieši palīdzam uzlabot šo cilvēku dzīves apstākļus, bet netieši – tiek pozitīvi ietekmēta sabiedrība kopumā. Rezultāti ir acīmredzami: aktīvi un lietderīgi pavadīts laiks, fiziskā aktivitāte veselības uzlabošanai, ekoloģiski dārzeņi, piepildīts pagrabs, pieredzes apmaiņa, jaunas prasmes un neizmērojams prieks dodot citiem,” stāsta biedrības pārstāvji.

Fonds “Saules kalns” aktivitātēs iesaistīs 30 Smiltenes novada trūcīgas ģimenes ar bērniem. Organizācija stāsta: “Ar saņemto sēklu, stādu un inventāra dāvinājumu ļaudis varēs veikt dārzkopības darbus, lai pašu spēkiem nodrošinātu sevi ar pārtikas produktiem ilgākam laika periodam. Tas uzlabos kopējo dzīves kvalitāti, ļaus ietaupīt finanšu līdzekļus, sev un apkārtējiem kļūs par piemēru, ka arī pašu spēkiem var panākt daudz. Turklāt tas sniegs motivāciju cilvēku rosībai arī turpmāk.”

Olaines novada senioru biedrības „Liepas” projektā piedalīsies 15 seniori un viņu ģimenes, kuri gatavi pilnveidot saimniekošanu. Seniori un viņu ģimenes būs nodrošināti ilgtermiņā ar pašizaudzētu un sagatavotu produkciju, tādējādi papildinot savu mājsaimniecību ienākumus. Olaines novada iedzīvotāji - viesi rudens ražas izstādē - uzzinās par senioru veikumu un par projektu gaitu kopumā.

Zaubes senioru biedrība “Sidrabozols” 35 mājsaimniecībām Cēsu novada Zaubes pagastā un Nītaures pagastā palīdzēs iegādāties dārza darbiem nepieciešamo. “Mūsu biedrība iesaista seniorus un cilvēkus ar invaliditāti sabiedriskās dzīves norisēs, organizējot arī fiziskās aktivitātes. Lielai daļai senioru trūkst līdzekļu, lai sagatavotu augsni sēšanai un stādīšanai, tāpat arī sēklu iegādei. Šis būtu papildu atbalsts cilvēku motivēšanai un pārliecināšanai par savām spējām. Ja izdosies laba raža, dalīsimies ar vientuļiem iedzīvotājiem un daudzbērnu ģimenēm,” stāsta biedrības pārstāvji.

Izsniedzot dārza darbiem nepieciešamo, biedrība “Interešu centrs “Jaunanna”” līdzdarbības aktivitātēs iesaistīs 27 Alūksnes novada Jaunannas un Annas senioru mājsaimniecības un ģimenes ar bērniem. Darbojoties projektā, viņi izaudzēs un sagatavos pārtiku, tādējādi uzlabojot savas un ģimenes dzīves kvalitāti. Par paliekošu vērtību biedrība uzskata arī paaudžu sadarbību - seniori dalās ar savām zināšanām, prasmēm un pieredzi ar jaunajām ģimenēm.

Druvienas pagasta attīstības biedrība „Pērļu zvejnieki” aptvers 7 mājsaimniecības - 21 cilvēku no Ukrainas, kuri raduši mitināšanās iespēju bijušās Druvienas pamatskolas ēkā. Šie Ukrainas valstspiederīgie ieradušies no tiem reģioniem, kuros pārskatāmā laikā nebūs iespējams atgriezties kara darbības dēļ. Ģimenes ir ļoti ieinteresētas iekopt savu sakņu dārzu pagasta pašvaldībai piederošā teritorijā, izaudzēt sev nepieciešamos dārzeņus, apsaimniekot veco pagasta ābeļdārzu. Biedrība stāsta: “Vairāki biedri sniegs savu tiešo ieguldījumu, praktiski palīdzot projekta realizācijā – palīdzot apstrādāt zemi, konsultējot par augkopības un dārzkopības jautājumiem, projekta ietvaros iegādājoties un izsniedzot dārza darbiem nepieciešamo. Turklāt sekmēsim Ukrainas iedzīvotāju integrāciju vietējā sabiedrībā. Papildus ieguvums - tiks apsaimniekota vairākus gadus novārtā atstāta teritorija pagasta centrā.”

Biedrība "Cerības pakāpiens" aptvers 14 mājsaimniecības Valmieras novada Sedas pilsētā. Projekta mērķauditorija ir vientuļās ģimenes, pensionāri, daudzbērnu ģimenes. Tās saņems stādus, sēklas, darbarīkus un mēslojumu. “Ar šo projektu varēsim atbalstīt grūtībās nonākušos, mazināt sociālo slogu. Turklāt vēlamies sasniegt lielāku cilvēku vienlīdzību. Projekta mērķis ir arī saliedēt un socializēt projekta dalībniekus,” stāsta projekta īstenotāji.

ZEMGALĒ

“Selekcionāra Pētera Upīša biedrība” palīdzēs 20 Dobeles novada un Bauskas novada mājsaimniecībām. Saņemot sēklas, stādus un dārza inventāru, kā arī apgūstot zināšanas un prasmes Dārzkopības institūta un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Dobeles biroja konsultantu un nozaru speciālistu vadībā, projekta dalībnieki nodrošinās savas ģimenes ar pašu izaudzētiem dārzeņiem, augļiem un ogām. Ilgtermiņā projekta rezultātā tiks iekopti 20 mazdārziņi - iestādītas ilggadīgas kultūras, kā arī iekopta zeme dārzeņiem. “Projekta mērķis ir veicināt zemkopības un dārzkopības darbu iemaņu apgūšana ģimenēm ar bērniem, kurām ir ierobežoti līdzekļi vai zemas sociālās prasmes, lai celtu dzīves kvalitāti, nodrošinot sevi ar pašu izaudzētu pārtiku. Kopā darbojoties ar vecākiem, projektā iesaistīto ģimeņu bērniem tiks nodotas zemkopības prasmes, prasmes izaudzēto uzglabāt un sagatavot ziemas krājumiem,” stāsta projekta īstenotāji.

“Pestīšanas armijas” Bauskas korpusa projektā darbosies 20 Bauskas novada sociālā riska ģimenes un individuālas personas ar zemiem ienākumiem. Organizācijas pārstāvji stāsta: “Ar šī projekta palīdzību vēlamies dod ģimenēm un indivīdiem iespēju pašiem izaudzēt dārzeņus un saknes, iestādīt augļu kociņus un ogulājus. Tas palīdzētu gan sezonāli, gan rudens un ziemas mēnešos un dotu pienesumu ģimenes budžetā. Projektu dalībnieki varēs baudīt pašu izaudzētus dārzeņus, saknes un nākotnē - arī ogas. Tas. Ģimenēm ar bērniem tas būtu lietderīgi kopā pavadīts laiks un vecāku tiešs piemērs bērniem, dzīves prasmju apguvē.”

Vecumnieku daudzbērnu ģimeņu biedrība “Saulgrieze  aptvers 21 mājsaimniecību Bauskas novada Vecumniekos, Misā, Vecumnieku pagastā, Kurmenes pagastā, Valles pagastā, Stelpes pagastā. “Pateicoties projektam, pagastu cilvēki varēs iegādāties sēklas, stādus, darba rīkus. Daudzi domā par projektu ilgtermiņā, stādot augļu kokus un ogu krūmus. Ģimenes vēlas audzēt ekoloģiski tīru produkciju. Turklāt viens no mūsu nosacījumiem ir neizmantot dārzos mākslīgo mēslojumu,” stāsta biedrība. Projekta mērķis ir uzlabot daudzbērnu un maznodrošināto ģimeņu dzīves apstākļus, pašu spēkiem izaudzējot bioloģisko produkciju un mācot bērniem darba tikumu. Projekta dalībnieki veidos krājumus ziemai, kā arī ar izaudzēto dalīsies ar citām ģimenēm.

Biedrība "Bauskas vecpilsēta" aptvers piecos Bauskas vecpilsētas pagalmos 19 mājsaimniecības - grūtībās nonākušus, taču uzņēmīgus un rosīgus baušķeniekus - vecpilsētas apkaimes iedzīvotājus, viņus atbalstošā, praktiskā un izglītojošā dārzu iekopšanas un uzturēšanas projektā, ko papildinātu ar pagalmu sakopšanas talkām. “Taču ieguvēji būs visi Bauskas vecpilsētas iedzīvotāji, jo projektā iecerēts veidot publisko dārzu, lai šo ideju par mazdārziņiem ēku pagalmos popularizētu plašāk un iedrošinātu arī citu māju pagalmos veidot mazdārziņus. Bauskas vecpilsētā vienmēr ir bijuši dārzi un tā ir raksturīga apkaimes ainava. Diemžēl daudzi šo iespēju neizmanto dažādu apstākļu dēļ. Citiem trūkst motivācijas, citiem drosmes, bet daudziem līdzekļu un zināšanu trūkums.”

Pensionāru biedrība "Jaunpils" projektā iesaistīs 20 senioru mājsaimniecības un sociālā centra "Lodes" 12 iemītniekus Tukuma novada Jaunpils pagastā. Biedrība pauž: “Straujais cenu kāpums pārtikai un mājokļa uzturēšanai stipri ierobežo pensionāru jau tā nelielo rocību. Diemžēl cenas kāpušas arī dārzeņu sēklām, stādiem, dārza inventāram. Esam priecīgi, ka projekta ietvaros šīs dārza darbiem nepieciešamās lietas cilvēki varēs saņemt bez maksas. Turklāt darbošanās savā dārziņā ir ne tikai lieliska atslodze prātam un veselību veicinoša, bet arī rada pienesumu savai labklājībai un prasmei dalīties, ko Jaunpils seniori darījusi arī līdz šim.”

LATGALĒ

Latvijas Sarkanā Krusta Latgales komiteja 19 Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes, Ludzas, Preiļu novada grūtībās nonākušajām ģimenēm izsniegs sēklas, stādus un darbarīkus, lai tās pašu rokām veiktu dārzkopības darbus. “Cilvēki varēs plānot savu saimniecisko darbību, uzsākt no jauna vai arī lielākā platībā iekopt savu dārzu, lai varētu nodrošināt savu ģimeni ar pašaudzēto produkciju. Izaudzēto produkciju varēs izmantot ziemas krājumu veidošanai, tādējādi ietaupot finanšu līdzekļus un novirzot tos citām ģimenes vajadzībām,” stāsta projekta komanda.

Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas komitejas projektā piedalīsies 60 Krāslavas novada sociālā riska ģimenes. Tās saņems dārza inventāru, sēklas un stādus. Biedrība stāsta: “Ģimenes pašas savlaicīgi interesējas par iespēju šogad darboties projektā, jo tas viņiem ir liels atbalsts ģimenes pārticīgai ikdienai. Labas ražas gadījumā cilvēki labprāt mainās ar izaudzēto, dalās ar tiem, kuri kaut kādu iemeslu dēļ nevar to darīt paši. Visi kopīgi cerēsim uz labiem laika apstākļiem šajā sezonā!” Noslēdzoties projektam, ģimenes būs nodrošinātas ar pašu izaudzētajiem kartupeļiem, burkāniem, bietēm, sīpoliem un cietiem produktiem gan tūlītējam patēriņam, gan ilgstošai lietošanai aukstajos mēnešos.

Biedrība “Eņģeļi ar mums” palīdzēs vismaz 30 Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Ludzas novada mājsaimniecībām, kuru aprūpē ir bērni vai pieaugušie ar īpašām vajadzībām, kā arī maznodrošinātām ģimenēm izaudzēt un sagatavot pārtikas produktus gan tūlītējai lietošanai, gan ilgākam laikam. Biedrība, minot svarīgus ieguvumus, saka: “Dalībnieki saņems nozīmīgu materiālo atbalstu - sēklas, stādus, darba rīkus. Tas palīdzēs pārvarēt grūtības un uzlabos dzīves kvalitāti. Turklāt ģimenēm būs iespēja konsultēties ar speciālistiem, papildinot zināšanas un prasmes dārzkopības darbu veikšanā.

Balvu Teritoriālā Invalīdu biedrība projekta darbos iesaistīs 20 Balvu novada mājsaimniecības. “Pavasarī projekta dalībnieki saņems stādus, darba rīkus, sēklas. Projekta īstenošanas gaitā viņi iegūs zināšanas par to, kā izaudzēt labu ražu un kā to uzglabāt ziemai, dalīsies ar receptēm. Šis projekts ir iespēja arī socializēties un uzlabot dzīves kvalitāti, popularizēt ekoloģiski tīru, veselīgu dzīvesveidu,” stāsta biedrības valdes priekšsēdētāja Marija Duļbinska.

Biedrība “Sabiedriskais centrs “Aizkalne”” dārza darbiem nepieciešamo sagādās 30 Preiļu novada Aizkalnes un Pelēču pagasta mājsaimniecībām. Biedrība rosinās maznodrošinātās personas līdzdarbojoties, pašiem sarūpēt pārtikas krājumus ziemai, uzlabojot savus dzīves apstākļus, lai mazāk būtu atkarīgi no citu palīdzības. Projekta dalībnieki arī iegūs papildu zināšanas par augu un augļu koku audzēšanu un ražas saglabāšanu.

Biedrība "Environmental Society" aptvers 19 Daugavpils valstspilsētas sociāli mazaizsargātas mājsaimniecības. Biedrība iesaistītajiem cilvēkiem izsniegs augļu kokus, ogulājus, sēklas, darba rīkus un mēslojumu mazdārziņu iekopšanai. Tiks sagatavots tematiskais informatīvais materiāls un novadītas individuālās konsultācijas par komposta sagatavošanu. Noslēgumā tiks noorganizēts ražas pārstrādāšanai un uzglabāšanai veltītai pasākums. Dalībniekiem būs iespēja apmainīties ar pieredzi un zināšanām par sēšanu, augu aprūpi un audzēšanu, atnest pašsagatavotas sēklas apmaiņai, dalīties ar receptēm un marinādēm.

LATVIJĀ

Fonds Ziedot.lv, īstenojot projektu ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu, plāno aptvert vairākus desmitus sociālā riska ģimeņu no dažādiem Latvijas reģioniem, kuras pēc pašu iniciatīvas būs izteikušas vēlmi aktīvi līdzdarboties sava materiālā stāvokļa uzlabošanā. Mazaizsargātie cilvēki no dažādiem Latvijas reģioniem, tostarp ģimenes ar zemiem ienākumiem, personas ar invaliditāti, seniori, daudzbērnu ģimenes, var pieteikties sēklu, stādu un dārza piederumu saņemšanai. Pieteikums brīvā formā ar īsu dzīves un ģimenes situācijas aprakstu, ar informāciju par nepieciešamo atbalstu un kontaktinformāciju jāsūta uz e-pastu

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.