KURZEMĒ

Nodibinājums “Talsu novada fonds” dārzkopības darbos iesaistīs 75 motivētas Talsu novada sociālā riska mājsaimniecības. Tās audzēs dārzeņus ģimenes patēriņam un dāvinājumam rudenī citām grūtībās nonākušām ģimenēm. Īpašā uzmanības lokā būs jaunās ģimenes ar bērniem. “Pieredze rāda, ka reizēm vecākiem ir jāapgūst saimniekošanas prasmes, lai tās nodotu savām atvasēm. Bērni, kuri palīdzēs vecākiem dārza darbos, attīstīs darba tikumu, atbildību un gūs gandarījumu par pašu paveikto,” pauž Talsu novada fonds. Projekts sniegs tā dalībniekiem pārliecību par saviem spēkiem un iespējām mainīt ierasto dzīves ritmu, savukārt fondam - pieredzi, kā motivēt sociālā riska ģimenes uzņemties atbildību un darboties jau citā līmenī – ne vairs tikai saņemt palīdzību, bet jau pašiem, izmantojot ģimenes rīcībā esošos resursus, nodrošināt iztiku.

Kandavas novada iespēju fonds” projektā iesaistīs 30 rosīgas ģimenes: “Mūsu reģionā dzīvo daudz ģimeņu ar bērniem, kuras pēc valsts noteiktajiem standartiem neietilpst sociālajās atbalsta grupās, tomēr ir ļoti ierobežotas savā rocībā un materiālajās iespējās. To vidū ir arī iedzīvotāji, kurus ir skārusi COVID-19 krīze.” Kandavas novada fonds šiem ļaudīm sniegs palīdzīgu roku, projekta ietvaros izsniedzot viņiem nepieciešamos materiālus mazdārziņu ierīkošanai un padomus, lai izaudzētu pēc iespējas labāku ražu.

Biedrība “Mini SD” atbalstīs 20 ģimenes Ventspils novadā, kuras pašas izteiks vēlmi un gatavību saimniekot savā mazdārziņā, izaudzēt, sakonservēt un ar prieku dot saviem līdzcilvēkiem pašu rokām radīto. “Gadiem ejot, esam iedibinājuši tradīciju aicināt ģimenes, kuras pašas izvērtējušas savus resursus, izteikušas vēlmi saimniekot savā mazdārziņā un izaudzēt to, ko ziemā likt uz galda savai saimei. Mēs esam pārliecināti, ka šie cilvēki apzināsies savu piederību, atbildību, piedzīvos lepnumu un gandarījum par paveikto,” pauž organizācijas pārstāvji. Projekta dalībnieki saņems sēklas, stādus, mēslojumu, darbarīkus.

Biedrība Kuldīgas senioru skola iesaistīs 40 Kuldīgas pilsētas un novada senioru mājsaimniecības. Tās saņems sēklas, stādus, mēslojumu un darbarīkus. “Mūsu mērķis ir dot iespēju Kuldīgas novada maznodrošinātajiem senioriem, kuriem ir mazas pensijas, izaudzēt un sagatavot pārtiku, tādējādi mazinot atkarību no pašvaldības un citu organizāciju palīdzības,” stāsta organizācijas vadītāja Ruta Orlova. Biedrība plāno arī izveidot garšaugu - ārstniecības augu dārzu. Tas ļaus dažādot Kuldīgas novada senioru aktivitātes un dos iespēju radoši darboties tiem senioriem, kuriem savu mazdārziņu nav. Savas zināšanas par dārzeņu audzēšanu un konservēšanu, kā arī projektā gūto labumu seniori sniegs līdzcilvēkiem, citiem senioriem, Kuldīgas iedzīvotājiem.

Kuldīgas biedrība “Ventas krasti” plāno palīdzēt 66 mājsaimniecībām, kurās ir nepilngadīgie bērni, maznodrošinātie cilvēki, kā arī cilvēki ar invaliditāti. Viņi iegūs vērtīgas dārzkopības iemaņas, izaudzēs pašpatēriņam dārzeņus un augļus, tādējādi papildinot savu ģimenes iztikas grozu. “Ar gatavās produkcijas klāstu šīm personām būs vieglāk iztikt ziemā un būs arī ko iedot līdzi savām atvasēm, ja tie mācās ārpus novada,” stāsta projekta komandas pārstāvji. Projekta rudens mēnesī biedrība plāno rīkot virtuālu izstādi, par projektā paveikto.

Savukārt Kuldīgas rajona invalīdu biedrības projektā iesaistīsies 40 Kuldīgas pilsētas un novada mājsaimniecības. “Sēklas, stādus un darbarīkus ieguvušie projekta dalībnieki gūs labumus gan īstermiņā - no pašreizējā gada ražas, gan ilgtermiņā - stādot ogulājus un augļu kociņus,” stāsta biedrība. Daļu izaudzētās produkcijas projekta dalībnieki plāno ziedot citiem biedrības biedriem, kuri veselības problēmu dēļ nevar uzturēt savu mazdārziņu.

Kuldīgas pilsētas pensionāru apvienība “Rumbiņa” aptvers 20 Kuldīgas pilsētas un novada pensionāru mājsaimniecības, kuras saņems dārza darbiem nepieciešamo. “Ar šo projektu vēlāmies dot iespēju pensionāriem veikt dārza darbus un sagādāt sev pārtiku, kā arī gūt pārliecību par to, ka var pašu spēkiem uzlabot dzīves kvalitāti,” stāsta biedrības pārstāvji. Darbos iesaistīsies arī ģimenes locekļi, sevišķi tiks uzrunāti mazbērni, kas varētu vasaras periodā darboties kopā ar vecvecākiem. Ar izaudzēto ražu projekta dalībnieki dalīsies ar citiem biedriem, kas veselības vai cienījuma vecuma dēļ nevar piedalīties dārza darbos.

VIDZEMĒ

Valkas novada Kārķu iniciatīvas veicināšanas biedrība “Ugunspuķe” aptvers 23 sociālā riska ģimenes. Katra ģimene saņems sēklas, stādus, inventāru atbilstoši vajadzībām. “Mēs vēlamies attīstīt vietējo cilvēku, īpaši sociāli mazaizsargāto ģimeņu iekšējos resursus, rosinot viņus apgūt iemaņas un sarūpēt veselīgu pārtiku, to pārstrādāt un, atbilstoši mūsu moto “Labais vairo labo”, dalīties ar tiem, kuri nespēj šo darbu veikt paši, piemēram, veselības problēmu dēļ,” stāsta organizācijas vadītāja Sandra Pilskalne, piebilstos, ka interese par piedalīšanos projektā ir ļoti liela un ģimenes atbalstu ļoti novērtē. Būtiski, ka projekta dalībnieki saņem regulāras dārzkopības speciālista konsultācijas, savukārt rudenī plānota arī projektā iesaistīto dalība pagasta Miķeļdienas tirdziņā.

Siguldas biedrība „Cerību spārni” projektā iesaistīs 30 cilvēkus ar invaliditāti un viņu ģimenes. Organizācija pauž: “Taustāmākais šī projekta rezultāts ir, protams, no saņemtajām sēklām un stādiem pašu izaudzētie pārtikas produkti. Izaudzētā raža un sagatavotie krājumi ziemā samazinās tēriņus. Taču būtiski arī tas, ka mūsu dārzs kalpo arī kā darba prasmju apguves vieta. Dārza iekopšanu un rūpes par to uzņemas visi projektā iesaistītie cilvēki. Ar dārza vadītāja atbalstu ikvienam projekta dalībniekam būs iespēja mācīties un līdzdarboties visos dārzkopības procesos – augsnes sagatavošanā, sēšanā, stādīšanā, laistīšanā, ravēšanā, ražas novākšanā.”

Cēsu novada Nītaures senioru biedrība “Labākie gadi” palīdzēs 40 mājsaimniecībām, tostarp vientuļajiem senioriem un pirmspensijas cilvēkiem, kuri veselības vai COVID-19 pandēmijas dēļ zaudējuši iespēju strādāt. Viņi saņems nepieciešamo darbam mazdārziņos. Savukārt rūpējoties par darba ilgtermiņa rezultātu nākotnē, ir ieplānota meistarklase par augļu kociņu un stādu aprūpi.

Smiltenes novada biedrība “Māsas Veronikas” sēklas, stādus un dārza piederumus dāvinās 60 mājsaimniecībām – senioriem, pirmspensijas vecuma iedzīvotājiem, kuriem nav patstāvīga darba, COVID -19 pandēmijas skartajām ģimenēm, daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kas atgriežas uz dzīvi laukos. “Šobrīd cilvēki sajūt cenu kāpumu, tādēļ sēklu un stādu dāvinājums ģimenēm būs liels atspaids. Ieguvumi ir acīmredzami – ekoloģiski pašu izaudzēti dārzeņi, piepildīts pagrabs, jaunas prasmes. Taču ir arī kas cits - kopīgs darbs, kopīgs rezultāts un neizmērojams prieks, dodot citiem,” stāsta biedrības pārstāvji. Projektā ir plānotas arī izglītojošās un dalīšanās aktivitātes, dalībnieku recepšu apkopošana.

Fonds “Saules kalns” aktivitātēs iesaistīs 30 Smiltenes novada mājsaimniecības. Ar saņemto sēklu, stādu un inventāra dāvinājumu dalībnieki pašu spēkiem nodrošinās sevi ar pārtiku ilgākam laika periodam. Organizācija stāsta: “Raugoties uz iepriekš sasniegtajiem rezultātiem, esam pārliecināti, ka šādas aktivitātes būtiski uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti. Pašu spēkiem nodrošinot sevi ar pārtikas produktiem, mūsu novadnieki gan ietaupa finanšu līdzekļus, gan iegūst pozitīvas emocijas un motivāciju turpmākai aktīvai darbībai.”

Biedrība “Ilzenes attīstībai” projektā iesaistīs 35 sociālā riska ģimenes, kas saņems sēklas, stādus un darbarīkus. Projekta pārstāvji pauž, ka tiešie ieguvēji būs Alūksnes novada Ilzenes pagasta trūcīgās un mazaizsargātās personas. Savukārt netiešie ieguvēji ir visi pagasta iedzīvotāji, jo varēs saņemt iedvesmu un konsultāciju par mazdārziņa iekārtošanu, ražas pārstrādāšanu un uzglabāšanu.

Izsniedzot dārza darbiem nepieciešamo, biedrība “Interešu centrs “Jaunanna”” līdzdarbības aktivitātēs iesaistīs 15 Alūksnes novada Jaunannas un Annas pagastu senioru mājsaimniecības un jaunās, maznodrošinātās ģimenes ar bērniem viņu dzīves kvalitātes uzlabošanai, izaudzējot un sagatavot pārtiku savai ģimenei. “Par paliekošu vērtību uzskatām arī zināšanas un paaudžu sadarbību - seniori dalīsies ar savām zināšanām, prasmēm un pieredzi ar jaunajām ģimenēm, reizi mēnesī kopā sanākot un izrunājot neskaidros jautājumus. Šajās tikšanās reizēs uz projekta dalībnieku jautājumiem atbildēs un nepieciešamības gadījumā arī praktiski darbosies vietējās stādaudzētavas dārznieki.”

ZEMGALĒ

Dobeles novada “Selekcionāra Pētera Upīša biedrība” palīdzēs 20 mājsaimniecībām. Saņemot visu nepieciešamo mazdārziņa ierīkošanai un apgūstot zināšanas Dārzkopības institūta un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Dobeles nodaļas konsultantu vadībā, projekta dalībnieki nodrošinās savas ģimenes ar pašu izaudzētiem dārzeņiem, augļiem un ogām. Ilgtermiņā projekta rezultātā tiks iekopti 20 mazdārziņi - iestādītas ilggadīgas kultūras, kā arī iekopta zeme dārzeņiem. “Projekta gaitā tiks uzlabota ne tikai projekta dalībnieku dzīves kvalitāte, bet arī viņu sociālās prasmes. Kopā darbojoties ar vecākiem, projektā iesaistīto ģimeņu bērni iegūs zemkopības prasmes, prasmes izaudzēto uzglabāt un sagatavot ziemas krājumiem,” pauž projekta komanda.

“Pestīšanas armijas” Bauskas korpusa projektā darbosies 30 Bauskas novada sociālā riska ģimenes un individuālas personas ar zemiem ienākumiem. Organizācijas pārstāvji stāsta: “Dalībnieki iegūs nepieciešamās lietas dārza darbu veikšanai. Izaudzētie dārzeņi dos nodrošinājumu ziemai, sagatavotie konservi un saknes pagrabos ļaus ietaupīt budžetu. Dalībnieki būs paaugstinājuši savu pašapziņu, kāds būs kļuvis arī par devēju, palīdzot kādai ģimenei vai Pestīšanas armijas Bauskas korpusa Labdarības zupas virtuvei.”

Vecumnieku daudzbērnu ģimeņu biedrība “Saulgrieze aptvers 15 mājsaimniecības Bauskas novadā. Projekta mērķis ir uzlabot daudzbērnu un maznodrošināto ģimeņu dzīves apstākļus, pašu spēkiem izaudzējot ražu un mācot bērniem darba tikumu, kā arī veidot krājumus ziemai un dalīties ar citām ģimenēm. Dažas ģimenes atsāk zemes apstrādes darbus pēc ilgāka pārtraukuma, jo nevarēja atļauties iegādāties sēklas, stādus. Vairākas ģimenes domā par projektu ilgtermiņā, stādot augļu kokus, būvējot vai atjaunojot siltumnīcas, saņemot darbarīkus. “Priecē, ka, neskatoties uz ikdienas sarežģījumiem, ģimenes domā, kā pašiem uzlabot savas ģimenes dzīves apstākļus un ir gatavas ieguldīt darbu un mācīt darba tikumu bērniem,” stāsta projekta pārstāvji.

LATGALĒ

Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas komitejas Dagdas nodaļas projektā piedalīsies 55 Krāslavas novada mājsaimniecības, kas zemo ienākumu dēļ nevar atļauties nopirkt vajadzīgo daudzumu sēklu, lai izaudzētu sev vajadzīgos dārzeņus un augļus. Taču šīs ģimenes ir gatavas strādāt un tādēļ izteica vēlmi darboties projektā savas labklājības celšanai. Noslēdzoties projektam, ģimenes būs nodrošinātas ar kartupeļiem, burkāniem, bietēm un dažādām marinādēm, ko būs sagatavojušas projekta ietvaros. Organizācija ir pārliecināta, ka kvalitatīvi īstenots projekts dos ilgstošu ietekmi ģimeņu labklājības celšanai: “Tā ir lieliska iespēja arī iegūt zināšanas un iemaņas, lai kvalitatīvāk varētu veikt zemkopības darbus arī nākotnē.”

Latvijas Sarkanā Krusta Latgales komiteja dos iespēju 19 Rēzeknes grūtībās nonākušajām ģimenēm pašu rokām veikt dārzkopības darbus pārtikas sagādāšanai savas saimes galdam. “Ar saņemtajām dārza darbiem nepieciešamajām precēm ģimenes varēs iekopt savu dārzu. Izaudzēto produkciju varēs izmantot ziemas krājumu veidošanai, tādējādi ietaupot līdzekļus un novirzot tos citām vajadzībām, piemēram, bērnu skolas lietām,” stāsta projekta vadītāja Gunta Stepiņa. Projektā būs iesaistījušās ģimenes, kas no jauna uzsāks dārza ierīkošanu, kā arī ģimenes, kas veiks ko jaunu, piemēram, siltumnīcas darbus, koku un krūmu stādīšanu. Tādēļ projekta īstenotāji ir paredzējuši arī projekta dalībnieku vizīti uz vietējo stādu audzētavu, kur varēs smelties vajadzīgo informāciju un iegādāties atbilstošus stādus.

Biedrība “Nīdermuižas draudze’’ dārza darbiem nepieciešamo sagādās 31 Preiļu novada Aizkalnes un Pelēču pagasta mājsaimniecībai. Ar projektā paredzētajām aktivitātēm biedrība arī veicinās mērķa grupai nepieciešamo prasmju apguvi dārzkopībā, kopīgo darbošanos, iemaņas izaudzēto produktu sagatavošanai ziemai, veicinās vietējo labdarību - dalīšanās iniciatīvas.

Biedrība “Eņģeļi ar mums” aptvers 25 Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Ludzas novada mājsaimniecības, kuru aprūpē ir bērni vai pieaugušie ar īpašām vajadzībām. Biedrība, minot svarīgus ieguvumus, saka: “Dalībnieki saņems nozīmīgu materiālo atbalstu - sēklas, stādus, darba rīkus, kas palīdzēs pārvarēt grūtības un nozīmīgi uzlabos dzīves kvalitāti gan vasarā, gan gada aukstajos mēnešos. Būtiski, ka ģimenes papildinās zināšanas un prasmes zemkopības darbu veikšanā un gūs iespēju daļu no izaudzētā dāvināt citām grūtībās nonākušam ģimenēm.” Plānots arī apkopot ēdienu un konservējumu receptes, kas taps projekta īstenošanas laikā.

Balvu Teritoriālā Invalīdu biedrība projekta darbos iesaistīs 20 Balvu novada mājsaimniecības. “Projekta dalībnieki audzēs dārzeņus un augļus, lai nodrošinātu savu ģimeni ar nepieciešamo. Informatīvajā seminārā par saņemto stādu un sēklu pielietojumu un praktiskā darbā viņi iepazīs dārza kultūru. Būtiski, ka sabiedriskās aktivitātes ļaus dalībniekiem justies kā pilnvērtīgiem sabiedrības locekļiem,” stāsta biedrības pārstāvji.

LATVIJĀ

Fonds Ziedot.lv, īstenojot projektu ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu, aptvers vismaz 25 sociālā riska ģimenes no dažādiem Latvijas reģioniem, kuras pēc pašu iniciatīvas būs izteikušas vēlmi aktīvi līdzdarboties sava materiālā stāvokļa uzlabošanā. Rakstot pieteikumu brīvā formā fondam Ziedot.lv (uz e-pastu ), mazaizsargātie cilvēki, tostarp ģimenes ar zemiem ienākumiem, personas ar invaliditāti, seniori, daudzbērnu ģimenes, varēs saņemt nepieciešamo atbalstu mazdārziņa ierīkošanai.

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.