Kurzemē

Nodibinājums “Talsu novada fonds” darbos iesaistīs 70 motivētas Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu sociālā riska mājsaimniecības. Vasaras periodā viņi darbosies piemājas saimniecībās un mazdārziņos, audzējot dārzeņus ģimenes patēriņam un dāvinājumam rudenī citām grūtībās nonākušām ģimenēm: “Cilvēki labprāt dalās gan ar izaudzēto ražu, gan sēklām un stādiem. Rezultātā viņi kļūst par palīdzīgas rokas sniedzējiem kādai citai ģimenei. To varētu dēvēt par “līdzdalības kustību” un var vērtēt kā vienu no galvenajiem ieguvumiem vietējā kopienā ilgtermiņā,” pauž Talsu novada fonds. Projekta dalībnieki arī papildinās zināšanas un prasmes dārza darbu veikšanā, jo saņems ieteikumus par augsnes sagatavošanu, augu stādīšanu un kopšanu. Tie tiks arī regulāri apkopoti un publicēti ziņu lapā. Savukārt projektu dalībnieku panākumus organizācija apkopos virtuālajā izstādē.

Kandavas novada iespēju fonds” līdzdarbības pasākumos iesaistīs vismaz 30 rosīgas novada ģimenes. Organizācija pauž: “Turpināsim aktivizēt maznodrošinātos, ģimenes ar bērniem un cilvēkus ar ierobežotu rocību savu ikdienas vajadzību nodrošināšanai. Iesaistoties līdzdarbības pasākumos, viņi gūs pieredzi dārzeņu audzēšanā, sagatavošanā ilgstošai uzglabāšanai, kā arī gandarījumu par sasniegto savu problēmu risināšanā un savas labklājības celšanā.” Ģimenes saņems nepieciešamos materiālus mazdārziņu ierīkošanai un padomus, lai izaudzētu pēc iespējas labāku ražu. Pielāgojoties aktuālajai situācijai un ievērojot valstī noteiktos veselības drošības pasākumus, organizācija šogad plāno aktīvi informēt dalībniekus, izmantojot arī sociālos tīklus: “Pieredze rāda, ka daudzi projektu dalībnieki tos aktīvi lieto, tādēļ izmantosim arī šo rīku.”

Skrundas biedrība “Mini SD” iesaistīs 25 mājsaimniecības no Skrundas un Alsungas novadiem. Dalībnieki saņems sēklas, stādus, mēslojumu, darbarīkus. “Šogad plānojam iesaistīt vairāk dalībnieku. Uzrunāsim tos, kuri vēlas patstāvīgi un čakli darboties mazdārziņā, atbildīgi rūpēties par iestādīto un sagatavot ražu ziemai. Viņi paši stādīs, ravēs, atbildīgi rūpēsies, mācīsies un plānos uzlabojumus turpmākajos gados. Iesaistoties projektā, cilvēki nodrošinās iztiku savai ģimenei, kā arī dalīsies ar citiem,” pauž organizācijas pārstāvji.

Skrundas novada biedrība “Ventas krasti” plāno dalībai uzaicināt 50 novada mājsaimniecības. To vidū – ģimenes, kurās ir nepilngadīgie bērni, trūcīgās ģimenes, kā arī cilvēki ar invaliditāti. Viņi saņems nepieciešamo, lai izaudzētu produktus pašpatēriņam. Projekta komanda stāsta: “Cilvēki papildinās savas ģimenes iztikas grozu, jo ar gatavās produkcijas klāstu viņiem būs vieglāk iztikt gan ražas sezonā, gan arī ziemā. Turklāt projekta dalībnieki apgūs jaunas iemaņas un atgūs aizmirstās.” Aktivitātēm ir arī ilgtermiņa rezultāts: “Tie, kuri agrāk ir piedalījušies šajā programmā, redz rezultātus - iesakņojušies kociņi un krūmiņi, zemeņu stādi, kas ražos vēl daudzus gadus. Arvien vairāk ļaudis iemācās saimniekot paši, būt noteicēji par savu laiku. Ceram, ka, mācoties izaudzēt dārzeņus un augļus pašpatēriņam, cilvēki kļūs arvien mazāk atkarīgi no sociālās palīdzības.”

Biedrība Kuldīgas senioru skola dārzkopības darbos plāno aptvert vismaz 20 Kuldīgas novada senioru mājsaimniecības. Tās saņems sēklas, stādus, mēslojumu un darbarīkus, lai saimniekotu savos mazdārziņos. Rezultātā seniori un viņu ģimenes būs nodrošināti ilgtermiņā ar pašizaudzētu produkciju. Savas zināšanas par dārzeņu audzēšanu un konservēšanu, kā arī projektā gūto labumu seniori sniegs līdzcilvēkiem, citiem senioriem, Kuldīgas iedzīvotājiem. “Ceram, ka projekta rezultāti būs veiksmīgi un ar izaudzēto produkciju ģimenes spēs iepriecināt arī citus, kuri dažādu problēmu dēļ saņem sociālos pakalpojumus,” pauž organizācijas vadītāja Ruta Orlova. Kuldīgas seniori pērn ir sākuši saziņai aktīvi lietot Zoom platformu, tādēļ projekta ietvaros tiek plānota arī attālinātā izzinošā lekcija – tikšanās ar kādu no veiksmīgāko saimniecību īpašniekiem.

Savukārt Kuldīgas rajona invalīdu biedrība projektā plāno iesaistīt 38 mājsaimniecības no Kuldīgas, Skrundas, Alsungas novadiem. “Palīdzēsim dārziņu īpašniekiem iegādāties sēklas un stādāmo materiālu, darbarīkus un citas nepieciešamās lietas labas ražas iegūšanai. Šāds atbalsts dos iespēju biedriem ietaupīt līdzekļus, kurus atkal varēs izlietot citām neatliekamām vajadzībām, kas šiem cilvēkiem visbiežāk ir medikamenti un ārstniecība. Mājsaimniecības gūs labumus arī ilgtermiņā, stādot ilggadīgos stādījumus - ogulājus un augļu kociņus,” stāsta projekta komanda.

Saldus novada biedrība "Mūsu ligzda" plāno aptvert 25 mājsaimniecības no pierobežas pagastiem. Tās būs maznodrošinātās ģimenes, mājsaimniecības, kuras pandēmijas ietekmē ir nonākušas krīzes situācijā, ģimenes, kurās aug skolas vecuma bērni. Organizācija ir pārliecināta: “Projekts sniegs ne tikai materiālu atbalstu, kas atvieglos ģimenes budžetu, bet dos jaunas zināšanas, praktiskās iemaņas, viesīs cerību un pārliecību, ka nelaimē un grūtībās neesi viens, un ka vari palīdzēt sev un citiem.” Būtiski, ka dalībniekiem būs iespēja saņemt attālinātas mentoru apmācības dārzu, sējumu kopšanā, ražas sagatavošanā, konservēšanā. Savukārt rudenī, projekta noslēgumā, dalībnieki simbolisku daļu no ražas ziedos vientuļajiem sirmgalvjiem vai citām ģimenēm, kurām klājas grūti.

Vidzemē

Valkas novada Kārķu pagasta iniciatīvas veicināšanas biedrība “Ugunspuķe” aptvers 15 Kārķu un Ērģemes pagasta sociālā riska un, īpaši, daudzbērnu ģimenes. Tās projektā saņems nepieciešamo mazdārziņu ierīkošanai un darba rezultātā sarūpēs veselīgu pārtiku – dārzeņus, garšaugus, ogas, katra ģimene vidēji 200 kg apjomā. Organizācijas vadītāja Sandra Pilskalne stāsta, ka iepriekšējos projekta gados darbos iesaistītās ģimenes ļoti novērtē šo atbalstu un turpina aktīvi darboties, kas apliecina projekta ilgtspējību: “Tas nav pat nekādās mērvienībās sarēķināms, bet sajūtams un redzams - kā labais vairo labo, rosību, pozitīvas emocijas. Rezultātā katra ģimene ar saviem iekšējiem darba un laika resursiem, izmantojot Borisa un Ināras Teterevu fonda materiālo atbalstu, spēj paši sev daudz vairāk palīdzēt un sarūpēt veselīgu pārtiku.”

Siguldas biedrības „Cerību spārni” projektā iesaistīsies 30 cilvēki ar invaliditāti un viņu ģimenes. Projekta dalībnieki padomdevēja vadībā uzlabos esošās un apgūs jaunas dārzkopības prasmes. Viņi veiks dažādus dārza darbus – augsnes sagatavošanu, sēšanu, stādīšanu, ravēšanu, augu mēslošanu u.c. Vasaras laikā viņi rūpēsies par iesēto ražu un praktiskajās aktivitātēs mācīsies konservēt un saglabāt ražu. Projekta aktivitātes notiks kopienas dārzā. Organizācija pauž: “Kopienas dārzs cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem ir nozīmīga mācīšanās vieta. Tas kalpo gan kā darba prasmju apguves objekts, gan kā pārtikas avots. Kopīgu dārza iekopšanu un rūpes par to uzņemas visi projekta dalībnieki. Ar dārza vadītāja atbalstu viņi mācīsies un līdzdarbosies visos dārzkopības procesos, kā arī vēlāk – konservēs un sagatavos izaudzēto ziemai.”

Amatas novada Nītaures senioru biedrība “Labākie gadi” aptvers 40 Amatas novada mājsaimniecības, tostarp vientuļos seniorus, personas ar invaliditāti un daudzbērnu ģimenes. Viņi saņems sēklas, stādāmo materiālu, minerālmēslus un dārza piederumus. Taču būtisko akcentu šī gada aktivitātēs biedrība liks uz COVID-19 skartajām senioru ģimenēm. “Iesaiste projektā senioriem ļaus atgūt spēkus un veselību pēc ilgā ierobežojumu sloga, rodot iespēju būt darbīgiem un aktīviem, sava dzīvesprieka un ģimenes budžeta uzlabošanā. Uzmundrinās arī dalīšanās prieks, jo daļu no izaudzētā vēlamies nogādāt mūsu novadniekiem - vientuļajiem senioriem, kuri paši vairs nespēj izaudzēt dārzeņus,” pauž organizācija.

Smiltenes novada biedrība “Māsas Veronikas” plāno palīdzēt 62 mājsaimniecībām: "Aptaujas rezultātā noskaidrojām, ka liela interese piedalīties ir vietējiem senioriem un pirmspensijas ļaudīm, kuriem ir zemi ienākumi, daudzbērnu ģimenēm un vientuļām māmiņām, jaunām ģimenēm, kuras ir atgriezušās uz dzīvi laukos, kā arī ģimenēm, kuru ienākumi pandēmijas laikā ir samazinājušies.” Tās ar biedrības gādību būs izaudzējušas ekoloģiskus dārzeņus, sagatavojušas krājumus ziemai un iestādījušas augļu kokus un ogulājus, kas labumu nesīs arī turpmākajos gados. Ir plānotas arī izglītojošās un dalīšanās aktivitātes. Piemēram, tiks apkopotas dalībnieku receptes, kuras pēcāk būs pieejamas interesentiem.

Nodibinājums Fonds “Saules kalns” aktivitātēs iesaistīs 25 Smiltenes novada mājsaimniecības. Ar saņemto sēklu, stādu un inventāra dāvinājumu dalībnieki pašu spēkiem nodrošinās sevi ar pārtiku ilgākam laika periodam. Organizācija stāsta: “Tas uzlabos kopējo dzīves kvalitāti, ļaus ietaupīt finanšu līdzekļus, parādīs, ka ar saviem spēkiem ir iespējams panākt daudz un sniegs motivāciju turpmākai aktīvai darbībai.”

Zemgalē

“Pestīšanas armijas” Bauskas korpusa projektā darbosies 30 Bauskas novada mājsaimniecības - sociālā riska ģimenes un individuālas personas ar zemiem ienākumiem. Ar šī projekta palīdzību organizācija vēlas dot cilvēkiem iespēju pašiem izaudzēt dārzeņus un saknes, iestādīt augļu kociņus un ogulājus. Tas dotu papildinājumu ģimenes budžetā: “Bieži šie cilvēki nespēj nopirkt vajadzīgās sēklas, stādus, augļu kociņus, ogulājus, palīgmateriālus. Tādēļ projekts būs viņiem labs atspaids. Mūsu mērķis - palīdzēt projekta dalībniekiem kļūt neatkarīgākiem no pabalstu sistēmas un, nākotnē, kļūt arī par devējiem.” Organizācija ir pārliecināta, ka ģimenēm ar bērniem tas būtu arī lietderīgi kopā pavadīts laiks un vecāku tiešs piemērs bērniem dzīves prasmju apguvē.

“Selekcionāra Pētera Upīša biedrība” palīdzēs 15 Dobeles un Bauskas novadu ģimenēm. Būtiski, ka dalībniekiem būs unikāla iespēja ražu izaudzēt Dārzkopības institūta un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Dobeles nodaļas konsultantu vadībā. Apgūstot zināšanas un prasmes, projekta dalībnieki nodrošinās savas ģimenes ar pašu izaudzētiem dārzeņiem, augļiem un ogām. Ilgtermiņa rezultātā tiks iekopti 15 mazdārziņi - iestādītas ilggadīgas kultūras, kā arī iekopta zeme dārzeņiem. Kopā darbojoties ar vecākiem, projektā iesaistīto ģimeņu bērniem tiks nodotas zināšanas par zemkopību, prasmes izaudzēto pareizi sagatavot un uzglabāt. Dalībnieki saņems arī recepšu grāmatu un izdales materiālus dārzkopībā.

Latgalē

Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Dagdas nodaļas projektā piedalīsies vismaz 35 Dagdas novada un Krāslavas pilsētas mājsaimniecības, kuras izteica vēlmi saņemt sēklas un stādus. Tās būs ģimenes, kuras zemo ienākumu dēļ nevar atļauties nopirkt vajadzīgos materiālus, lai izaudzētu dārzeņus un augļus. Organizācija pauž: “Dalība projektā būs lieliska iespēja pašiem par sevi rūpēties, kā arī gūt zināšanas, lai kvalitatīvāk veiktu dārzkopības darbus. Noslēdzoties projektam, dalībnieki būs nodrošināti ar kartupeļiem, burkāniem, bietēm un dažādām marinādēm, ko būs sagatavojušas projektā.”

Savukārt Latvijas Sarkanā Krusta Latgales komiteja dos iespēju 15 Rēzeknes pilsētas sociālā riska ģimenēm pašu rokām veikt zemes darbus. Tās saņems stādus, kokus un augļu krūmus, kā arī spaiņus, grābekļus, lāpstas, kapļus, minerālmēslus u.c. būtiskas lietas. Organizācija pauž: “Ar nepieciešamajām precēm ģimenes varēs pašu rokām iekopt savu dārzu un sagādāt pārtiku saimes galdam. Tāpat tiks ievāktas sēklas, lai varētu arī nākamajā gadā iestādīt dārzu un novākt ražu.” Projekta īstenotāji ir pārliecināti, ka aktivitātēm būs arī ilgtermiņa efekts, jo būs apgūtas jaunas iemaņas, lietošanai paliks izsniegtie dārza kopšanas piederumi, koki un krūmi dos ražu vēl nākamajos gados.

Biedrība “Laimīgi Indrā” darbos iesaistīs 25 Krāslavas novada ģimenes, kurās vienam vai abiem ģimenes locekļiem nav darba un kuri audzina skolas vecuma bērnus. Tās saņems dažādas sēklas, stādus, nepieciešamo dārza inventāru. Biedrības pārstāvji pauž: “Ar projekta palīdzību mazināsim šo cilvēku atstumtību, palīdzēsim pārvarēt sarežģīto dzīves situāciju. Tas īpaši būtiski pagastos, kuros ir liels bezdarba līmenis, un ģimenes, bieži, ir nonākušas īslaicīgās grūtībās. Taču šie cilvēki ir gatavi patstāvīgi strādāt, iekopt dārzu. Tādējādi mēs kopā rādīsim pozitīvu piemēru citiem.”

Biedrība ”Sabiedriskais centrs “Aizkalne”” aktivitātēs iesaistīs 30 Preiļu novada maznodrošinātās un daudzbērnu ģimenes. Biedrības pārstāvji stāsta: “Daudziem ir finansiālas grūtības pavasarī iegādāties sēklas un stādus. Vairākām maznodrošinātām personām nav arī vajadzīgo zināšanu par dārza darbiem, kā arī par ražas sagatavošanu un konservēšanu. Tādēļ projekta dalībnieki saņems ne tikai vajadzīgos materiālus, bet arī speciālistu un pieredzējušo saimnieču padomus par dārza kopšanu, mēslošanu, cīņu ar kaitēkļiem un izaudzētās produkcijas uzglabāšanu. Būtiski, ka dārza darbos piedalīsies arī dalībnieku atvases, tādējādi mācoties darba tikumu.” Projekta komanda uzsvaru liek uz bioloģisko metožu pielietošanu dārzeņu audzēšanā, biokomposta sagatavošanā un ekoloģiska mēslojuma izmantošanā.

Savukārt Balvu Teritoriālā Invalīdu biedrība projekta darbos plāno iesaistīt 20 Balvu un citu Ziemeļlatgales novadu mājsaimniecības. Sēklas, stādus un darbarīkus saņēmušie dalībnieki audzēs pārtiku gan savai ģimenei, gan arī lai palīdzētu biedrības biedriem, kuri paši nevar par sevi parūpēties. “Šī iniciatīva ir nākusi no pašām ģimenēm, jo tā ir lieliska iespēja gan nodrošināt sevi ar pārtiku, gan pavadīt laiku veselīgi, kopā ar bērniem, gan arī palīdzēt tiem, kam tas tiešām ir nepieciešams, ” stāsta biedrības pārstāvji. Īpašu uzmanību projekta komanda veltīs ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām.

Latvijā

Fonds Ziedot.lv, īstenojot projektu ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu, aptvers vairākus desmitus sociālā riska ģimeņu no dažādiem Latvijas reģioniem, kuras pēc pašu iniciatīvas būs izteikušas vēlmi aktīvi līdzdarboties sava materiālā stāvokļa uzlabošanā. Rakstot pieteikumu brīvā formā fondam Ziedot.lv (uz e-pastu ), mazaizsargātie cilvēki no dažādiem Latvijas reģioniem, tostarp ģimenes ar zemiem ienākumiem, personas ar invaliditāti, seniori, daudzbērnu ģimenes, varēs saņemt nepieciešamo atbalstu mazdārziņa ierīkošanai.

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.