Turpinot sekmēt Rundāles pils muzeja darbību, Borisa un Ināras Teterevu fonds sniedzis atbalstu monogrāfiju sērijas izveidei par Rundāles pili un tās restaurāciju.

Tās autors ir Imants Lancmanis, kurš daudzus gadus (no 1976. līdz 2018. gadam) bijis Rundāles pils muzeja direktors. Viņš stāsta: “Kad 2014. gadā <Rundāles pils restaurācijas> projekts noslēdzās, bija skaidrs, ka ir jāpaliek vēsturiski nozīmīgai dokumentācijai, kas rāda ne tikai šo objektu - kas rāda arī mūsu domāšanu, metodisko pieeju, tehnoloģiskos procesus, ko darīja katrs restaurators. Tā ir ne tikai pils tapšanas un atdzimšanas hronika. Tā ir arī sava laikmeta hronika.”

Monogrāfiju sērija. Foto: Gints Ivuškāns

Pirmais Rundāles pils monogrāfijas sējums “Rundāles pils I. Vēsture” tika izdots 2015. gadā, tas iepazīstina ar pils vēsturi. Otrais sējums “Rundāles pils II. Pils tuvplānā” (2018) rāda pili kā objektu, ļaujot veikt virtuālu ceļojumu pa telpām un apskatīt detaļas tuvplānā. Savukārt trešais monogrāfijas sējums “Rundāles pils III. Restaurācija” (2021) veltīts pils ansambļa restaurācijai. Grāmatas var iegādāties Rundāles pils muzejā.

 

Aicinām noklausīties Imanta Lancmaņa stāstījumu par Rundāles pils monogrāfijas tapšanu:

Monogrāfijas pirmajā daļā “Rundāles pils I. Vēsture” (2015) apskatīta Rundāles pils vēsture, to sadalot pa nozīmīgākajiem posmiem un izsekojot līdzi gan pašas celtnes liktenim, gan notikumiem, kas uz to atstājuši iespaidu. Izmantojot plašu arhīva materiālu klāstu, kuru apzināšana sākta 1965. gadā un turpinās joprojām, iespējams precīzi izsekot celtnes tapšanas hronikai. Liela uzmanība pievērsta ne tikai dokumentiem, no kuriem liela daļa citēti, bet arī cilvēku darbībai ap pili: tās īpašniekiem, celtniekiem, personām, kas parādās dažādu vēsturisko notikumu sakarībās. Laikmeta vēsturisko fonu papildina sadzīviskas detaļas, informācija par attiecīgā laika dzīves un darba apstākļiem. Paralēli hronikai sniegta arī ēkas arhitektoniskā analīze un mākslinieciskais izvērtējums. Bagātīgie fotomateriāli ļauj uzskatāmi ilustrēt pils pastāvēšanas dažādos etapus.

Monogrāfija “Rundāles pils II. Pils tuvplānā” (2018) ir 2015. gadā izdotās monogrāfijas “Rundāles pils I. Vēsture” turpinājums. Izdevumā apkopota informācija par pili kā restaurētu Latvijas kultūras mantojuma objektu visā tā daudzveidībā. Tā ir sava veida pils inventarizācija, piedāvājums detalizēti, it kā zem lupas, aplūkot gan ārējo arhitektūru, gan iekštelpas. Galvenā uzmanība pievērsta ne tekstam, bet attēliem.

Monogrāfijā “Rundāles pils III. Restaurācija” autors Imants Lancmanis un līdzautore Lauma Lancmane iepazīstina ar Rundāles pils atjaunošanu laikā no 18. gadsimta līdz mūsdienām, īpašu uzmanību veltot vērienīgajam visa pils ansambļa restaurācijas ciklam, kas ilga no 1972. līdz 2014. gadam. Grāmata detalizēti atspoguļos pils ārējās arhitektūras, iekštelpu mākslinieciskās un būvnieciskās apdares restaurāciju, interjeru ekspozīcijas veidošanu un pils apkārtējās teritorijas atjaunošanas darbus. Aprakstītos procesus ilustrēs bagātīgs fotomateriāls.

 

Aicinām noklausīties Imanta Lancmaņa un Laumas Lancmanes stāstījumu LR par Rundāles pils monogrāfijas tapšanu:

 

 

 

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.