Laikā no 2013. līdz 2016. gadam Borisa un Ināras Teterevu fonds īstenoja programmu "Maizes rieciens" ar mērķi – dot iespēju trūcīgām un maznodrošinātām personām gada aukstajos mēnešos saņemt regulāru, siltu maltīti savā apkaimē no līdzcilvēku rokām.

 

MALTĪTES TRŪCĪGĀM PERSONĀM

Kopš 2010. gada, kad Borisa un Ināras Teterevu fonds sāka atbalstīt labdarības virtuves, tajās ir izsniegtas 2`895 000`porciju, nodrošinot siltu maltīti tūkstošiem trūcīgo un mazaizsargāto nedēļā. Labdarības organizācijas novēro: samazinoties trūcīgo cilvēku skaitam, pakāpeniski sarūk pieprasījums pēc labdarības virtuvēm un tajās izsniegtajām maltītēm.

Ja 2012. gadā ar Borisa un Ināras Teterevu fonda līdzatbalstu 54 labdarības virtuves izsniedza 900`000 siltas maltītes porciju, 2015./2016. gada sezonā virtuvju skaits saruka līdz pat 36. 2015.gada sezonas aukstajos mēnešos izsniedza 195`000 porciju, ik nedēļu palīdzot vidēji 2`300 mazaizsargātām personām. 

Aplūkojiet labdarības virtuvju skaita izmaiņu dinamiku INFOGRAFIKĀ.

Īpašs atbalsts sniegts bērniem, sirmgalvjiem un personām ar īpašām vajadzībām, kā arī atvēlēta nauda aktivitātēm, kurās mērķa auditoriju iesaista līdzdarbības pasākumos sava stāvokļa uzlabošanā.

2013./2014. gada aukstajos mēnešos ar Borisa un Ināras Teterevu fonda līdzfinansējumu 52 labdarības organizācijas visā Latvijā izsniedz teju 500`000 siltas maltītes porciju, ik nedēļu palīdzot caurmērā 6`410 trūcīgām un mazaizsargātām personām.

2014./2015. gada aukstajos mēnešos 40 labdarības organizācijas izsniedz 300`000 siltas maltītes porciju, ik nedēļu palīdzot vidēji 3`890 trūcīgām personām. Savukārt 2015./2016. gada sezonā 36 labdarības organizācijas izsniedz 195`000 siltas maltītes porciju, ik nedēļu palīdzot 2`300 personām.

 

ATBALSTS LABDARĪBAS VIRTUVJU IEKĀRTOJUMAM

Programmas "Maizes rieciens" darbības laikā ar fonda atbalstu labiekārtotas 26 labdarības virtuves.

 

ATBALSTS LĪDZDARBĪBAS PROJEKTIEM

Centienus iepriekš palīdzības saņēmējiem kļūt par saimniekiem savas saimes galdam Borisa un Ināras Teterevu fonds atbalsta kopš 2013. gada. Viņu skaits vairākos gados ir palielinājies. 2016. gadā piešķirts 34`500 eiro atbalsts 12 līdzdarbību veicinošiem projektiem, kuros iesaistījās un labumu gūva 1`200 iedzīvotāji daudzviet reģionos.

Uziniet vairāk INFOGRAFIKĀ.

Programmas ietvaros atbalstītas aktivitātes, kurās palīdzības saņēmēji iesaistījās sava sociālā stāvokļa uzlabošanā - iekopa piemājas dārziņus, audzēja dārzeņus, stādīja ogulājus un augļu kokus, sagatavoja ražu uzglabāšanai ziemai, darināja rokdarbus un amatniecības darinājumus pārdošanai.

 

PĀRTIKAS PAKAS SIRMGALVJIEM

Programmas ietvaros ar fonda atbalstu pie Latvijas sirmgalvjiem nonāk arī svētku pakas. Programmas darbības laikā līdz 2016. gadam sirmgalvjiem nogādātas 14`500 svētku pakas. Tajās - kopienu fondu sarūpēts apsveikums un preces, ko parasti pašiem grūti iegādāties.

2013./2014. sezonā 18 novadu teju 2`000 sirmgalvjiem pirms gadskārtu svētkiem izsniedz 3`800 svētku paciņas, un norit deviņi svētku pasākumi. 2014./2015. gada sezonā 3`900 sirmgalvji 23 novados saņem 5`344 svētku pakas, kā arī apmeklē 16 svētku pasākumus. Savukārt 2015./2016. gada sezonā 3`000 sirmgalvji 24 pašvaldībās saņem 5`125 svētku pakas un apmeklē 12 svētku pasākumus.

Plašāk par rezultātiem lasiet INFOGRAFIKĀ.

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.