Latvijā labdarības organizāciju paspārnē darbojas vairāki desmiti labdarības virtuvju. Tajās bieži vien dienas vienīgo silto maltīti saņem tūkstošiem trūcīgu un mazaizsargātu personu.

Borisa un Ināras Teterevu fonda labdarības programmas „MAIZES RIECIENS” mērķis – dot iespēju trūcīgajiem un mazaizsargātajiem regulāri saņemt siltu maltīti.

Programmā bezpeļņas organizācijas var gūt atbalstu labdarības virtuvju iekārtojumam.

 

ATBALSTS LABDARĪBAS VIRTUVJU IEKĀRTOJUMAM

Programmā bezpeļņas organizācijas 2023. gadā var gūt atbalstu labdarības virtuvju iekārtojumam un uzlabojumiem ērtākai, racionālākai un taupīgākai saimniekošanai.

Atbalsts:

Atbalstu sniedz reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām visā Latvijā – labdarības virtuvju remontam, virtuves tehnikas u.c. aprīkojuma iegādei vai esošā uzlabošanai.

Atbalsta apmērs vienai labdarības virtuvei – līdz EUR 5`000,-.

Projektu pretendentus aicinām izpētīt programmas materiālus:

Pieteikšanās kārtība:

Organizācija aizpildītu pieteikuma anketu var iesniegt jebkurā laikā programmas darbības periodā, nosūtot to uz e-pastu: . Izdrukāta papīra veidā pieteikums nav nepieciešams.

 

Atlases kritēriji

- atbalstu iespējams saņemt reģistrētām biedrībām, reliģiskām organizācijām vai nodibinājumiem, kas nodrošina ēdināšanas pakalpojumus (zupas virtuves, dienas centri u.c.) primāri maznodrošinātām un mazaizsargātām personām;

- visi pieteikumi tiks individuāli izvērtēti, ņemot vērā labdarības virtuves darbības apjomu un ēdināšanas regularitāti;

- līdzšinējā darbība - vismaz viena gada aktīvas darbības pieredze, ir nepieciešamie cilvēkresursi un kompetence, ir nozīmīga loma savas apkaimes dzīvē.

Pieteikumu izskatīšana:

Pieteikumus izskatīs un atbildi sniegs viena mēneša laikā. Fonda pārstāvji, iepriekš piesakoties, var doties vizītē pie organizācijas, lai pārrunātu ieceres ieviešanu. Projekta apstiprināšanas gadījumā ar organizāciju tiek slēgts granta līgums par projekta īstenošanu.

 

2022./2023. gada darba sezonā, saistībā ar būtisku siltu maltīšu pieprasījuma pieaugumu un ievērojami strauju energoresursu cenu kāpumu, bezpeļņas organizācijas saņēma atbalstu arī pilnai vai daļējai energoresursu (gāze, elektrība u.c.) rēķinu apmaksai labdarības virtuvju darbībai. To sniedza reģistrētām biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām visā Latvijā. Atbalsta apmērs vienai labdarības virtuvei sasniedza līdz pat EUR 1`000,- mēnesī.

Savukār laikā no 2013. līdz 2016. gadam Borisa un Ināras Teterevu fonds īstenojis programmas aktivitātes "Maltītes trūcīgām personām" un "Atbalsts līdzdarbības projektiem". Par tām lasiet sadaļā Programma "maizes rieciens" - maltītes trūcīgām personām (2013 - 2016).

 

SAISTĪTĀS ZIŅAS:

AUKSTAJOS MĒNEŠOS LABDARĪBAS VIRTUVJU DARBS IR JO ĪPAŠI NOZĪMĪGS. 18.01.2024.

LABDARĪBAS VIRTUVES: ENERGORESURSU DĀRDZĪBAS LAIKĀ TETEREVU FONDA ATBALSTS ĻAUJ TURPINĀT PALĪDZĒT. 27.04.2023.

BORISA UN INĀRAS TETEREVU FONDS LABDARĪBAS VIRTUVĒM PALĪDZĒS SEGT ENERGORESURSU RĒĶINUS. 03.01.2023.

VIENPADSMIT LABDARĪBAS VIRTUVES ZIEMU SAGAIDĪS AR EFEKTĪVĀKU UN TAUPĪGĀKU APRĪKOJUMU. 27.10.2022.

ŠOZIEM RAITĀKS KĻUVIS DARBS 10 LABDARĪBAS VIRTUVĒS. 09.03.2022.

BARGAIS SALS AKTUALIZĒJIS LABDARĪBAS VIRTUVJU DARBU. 08.12.2021.

PROJEKTU KONKURSS: IESPĒJA UZLABOT LABDARĪBAS VIRTUVES DARBĪBU. 04.08.2021.

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.