Borisa un Ināras Teterevu fonds ir nozīmīgākais kopienu filantropijas veicinātājs Latvijā (kopš 2012. gada). Fonds palīdz nostiprināties kopienu filantropijai Latvijā, sniedzot atbalstu esošo kopienu fondu darbībai un jaunu kopienu fondu izveidei reģionos.

Pašlaik Latvijā darbojas deviņi kopienu fondi – Talsos, Lielvārdē, Valmierā, Alūksnē un Apē, Kandavā, Limbažos, ViduslatgalēĶekavā un Liepājā.

 

Kas ir kopienu filantropija?

Kopienu filantropija – mērķtiecīga naudas, laika, prasmju vai citu resursu piesaiste sabiedriska labuma vajadzībām konkrētā ģeogrāfiskā apkaimē – pilsētās un novados. Tā uzlabo un attīsta konkrētās kopienas dzīves kvalitāti,

 • risinot vietējās problēmas;
 • veicinot bezpeļņas, valsts un privātā sektora sadarbību;
 • attīstot vietējās labdarības tradīcijas;
 • īstenojot vietējai sabiedrībai nozīmīgus projektus;
 • sniedzot iespēju līdzdarboties savas apkaimes izaugsmē.

Šos mērķus īsteno kopienu fondi (no angļu val. – community foundations) - labdarības organizācijas, kas savā apkaimē izzina sabiedrības vajadzības, piesaista ziedojumus un citus resursus sava novada iedzīvotāju svarīgām iecerēm un gādā par šo ieceru īstenošanu. Tas nodrošina plānotas un mērķtiecīgas kopienu filantropijas attīstību.

Filantropija pasaulē

Pasaulē ir pazīstami dažādu veidu fondi, kuru rīcībā jau dibināšanas brīdī ir nepieciešamie finanšu resursi, vai arī tie jāpiesaista fonda darbības procesā:

 • privātie fondi – tos veido konkrētas privātpersonas līdzekļi un/vai privātpersonu mantojumi;
 • korporatīvie fondi – tos veido viena vai vairāku uzņēmumu ziedojumi vai ieguldījumi, ko tie veic kādā sev interesējošā nozarē;
 • tematiskie fondi, kas piešķir līdzekļus kādai konkrētai tēmai vai problēmas risināšanai;
 • operacionālie fondi – paši īsteno projektus un nepiešķir līdzekļus citiem projektu vai iniciatīvu īstenotājiem (pārsvars Latvijas fondu ir tieši operacionālie fondi);
 • kopienu fondi, kas darbojas noteiktā teritorijā, piesaistot vietējās kopienas resursus un atbalstot vietējas iniciatīvas.

Kopienu fondiem dažādās valstīs mēdz būt atšķirīgi standarti, tomēr par vienojošām kopienas fonda pazīmēm var uzskatīt to, ka:

 • kopienas fonds piešķir līdzekļus citu organizāciju projektiem, turklāt daudzveidīgās tēmās;
 • fonda līdzekļus veido daudzveidīgi vietējie avoti, nevis viens ziedotājs;
 • fonds ir neatkarīgs no kāda konkrēta politiska, ekonomiska vai cita spēka; tas veido plašas partnerības un uzņemas līdera lomu vietējās labdarības un dialoga veicināšanā;
 • liela daļa fondu veido neaizskaramo kapitālu un nodrošina tā mērķtiecīgu pārvaldību.

Kopienu filantropija ir starptautiska kustība, kas sekmē pozitīvas pārmaiņas vietējās sabiedrībās teju visos kontinentos. Pasaulē darbojas 1864 kopienu fondi, Eiropā – 670. No tiem – deviņi darbojas Latvijā – Talsos, Lielvārdē, Valmierā, Alūksnē un Apē, Kandavā, Limbažos, Viduslatgalē, Ķekavā un Liepājā. Tie aptver 26 pašvaldības un teju 300 tūkstošus iedzīvotāju.

Kopienu fondu kontaktinformācija

 

Kopienu filantropija Latvijā

Starp Baltijas valstīm Latvija ir vienīgā, kurā kopienu filantropija ir iesakņojusies un var atskatīties uz gandrīz 20 gadu veikumu.

Ap 2000. gadu Baltijas – Amerikas Partnerattiecību programma par vienu no savas darbības mērķiem noteica stiprināt filantropijas kultūru Latvijā, lai veicinātu jaunu un stabilu finanšu avotu veidošanos pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu nodrošināšanai.

Sabiedrības līdzdalības un kopienu filantropijas attīstība praktiski izpaudās iedzīvotāju foruma modeļa ieviešanā un kopienu fondu izveidē.

Iedzīvotāju forumu un kopienu fondu pirmsākumi Latvijā meklējami 2001. gadā, kad Baltijas – Amerikas Partnerattiecību programma izsludināja projektu konkursu pilotprojekta “Iedzīvotāju līdzdalība un kopienu filantropija” īstenošanai. Kopienu līmenī tika izraudzītas divas vietējas organizācijas – Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs Talsos un Lielvārdes ārzemju sakaru un izglītības veicināšanas birojs. Abu organizāciju uzdevums bija potenciāli attīstīt iedzīvotāju līdzdalības un kopienu filantropijas idejas savas darbības teritorijā.

Pirmā pilotprojekta fāze tika vērsta uz iedzīvotāju līdzdalības veicināšanu, pēc ASV pieredzes tika rīkoti iedzīvotāju forumi. Šis līdzdalības modelis paralēli tika attīstīts arī Lietuvā un Igaunijā. Latvija rūpīgi analizēja modeļa priekšrocības un trūkumi, meklēja Latvijas iedzīvotāju mentalitātei piemērotu pieeju. To izmēģināja jau pirmajos iedzīvotāju forumos, kas notika Lielvārdē un Talsos. Pirmo iedzīvotāju forumu rezultāti liecināja, ka iedzīvotājiem ir interese līdzdarboties, un iedzīvotāju forums ir veids, kā ieinteresēt un motivēt iedzīvotājus būt līdzdalīgiem savas apkārtējās vides veidošanā un attīstībā.

Savukārt otrā pilotprojekta fāze bija veltīta kopienu filantropijas jēdziena apgūšanai. Tās ietvaros tika piesaistīti konsultanti no Charities Aid Foundation Krievijas pārstāvniecības, notika studiju vizītes uz Čehiju un Slovākiju, kā arī darbs Talsos un Lielvārdē, lai izveidotu vietējos kopienu fondus.

Kopienu fondu izveides process un tā rezultāts abās pilsētās – Lielvārdē un Talsos – izvērtās atšķirīgi. Tas tikai stiprināja kopienu filantropijas iniciatīvas atbalstītāju pārliecību, ka kopienas fonda izveide katrā vietā ir unikāla un nav vienotas receptes, kā to veikt. Taču pastāv virkne pamatnosacījumu, kas jāņem vērā fonda izveides procesā. Priekšstatu par to var gūt no izklāsta par to, kā fondu izveides process norisinājās Talsos, Lielvārdē, Alūksnē, Valmierā un Liepājā.

2008. gadā Baltijas – Amerikas Partnerattiecību programma savu darbību Latvijā un Baltijā noslēdza un atbalsts jaunu kopienu fondu izveidei apsīka. Taču Iedzīvotāju forumu rīkošana un kopienu fondu darbība ir apliecinājusi, ka tie ir veiksmīgi rīki vietējās sabiedrības aktivizēšanai.

Borisa un Ināras Teterevu fonds Kopienu filantropijas attīstības programmu sāka 2012. gadā. Tās mērķis ir nostiprināt un attīstīt kopienu filantropijas konceptu Latvijā, sniedzot atbalstu esošo kopienu fondu attīstībai un jaunām kopienu fondu izveides iniciatīvām lauku reģionos. Latvijas kopienu fondu piesaistītais kapitāls dod iespēju piepildīt vietējo iedzīvotāju ieceru simtus pilsētās un novados.

Aicinām palūkot infografiku par kopienu fondu izveidi, mērķiem un darbību.

 

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.