Programmas mērķis ir veicināt izcilas, kvalitatīvas un konkurētspējīgas augstākās izglītības attīstību, kas nodrošinātu indivīdiem iespēju radoši un aktīvi piedalīties uz zināšanām balstītā ekonomikā, uzlabot valsts konkurētspēju, radot ilgtspējīgu un pastāvīgu vidi nākamajām paaudzēm un inteliģentai sabiedrībai.

Programmas ietvaros Rīgas Stradiņa universitātē un Latvijas Mākslas akadēmijā vietējo un ārvalstu ekspertu komanda izstrādā augstskolu stratēģiskās rīcības plānus to izcilības un starptautiskās konkurētspējas stiprināšanai.

Šo mērķu sasniegšanas nolūkos tiek veikti unikāli pētījumi, izmantojot aktuālos Eiropas Augstākās izglītības telpā aprobētos pētniecības rīkus un metodes, kuros piedalījās Latvijas Mākslas akadēmijas un Rīgas Stradiņa universitātes vadība, mācībspēki, studenti, kā arī absolventi.

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.