Fonda atbalsts izglītībai, kultūrai un sociālās palīdzības iecerēm ir savijies darbos, kuri ir paveikti Izglītības un kultūras centrā Rīgā, Ojāra Vācieša ielā 6.

Šajā valsts nozīmes kultūras pieminekļa ēku kompleksā ir īstenoti vērienīgi atjaunošanas darbi, lai saglabātu šo kultūrvēsturisko mantojumu un vienlaikus padarītu to pieejamu apmeklētājiem. Iepriekš vēsturiskais komplekss gadiem ilgi nebija pilnvērtīgi pieejams un publiski lietojams telpu un teritorijas neatbilstošā stāvokļa dēļ.

Sadarbības gados vēsturiskajā ēkā ierīkots jaunais lifts nokalpojušā lifta vietā, veikta ēkas galvenās ieejas,  gaiteņu, kāpņu telpu atjaunošana un daļēja restaurācija,  renovēts vestibils ar tajā esošo vēsturisko vitrāžu. Ir paveikti ēkas izgaismošanas darbi, infrastruktūras un energoefektivitātes uzlabošana. Labiekārtota vēsturiskās ēkas un Rīgas katoļu ģimnāzijas teritorija, šos objektus padarot pieejamus personām ar kustību traucējumiem un uzlabojot cilvēku un transporta kustību. Ir pabeigta bīskapa Boļeslava Sloskāna un citu garīdznieku piemiņai veltītās istabas renovācija un daudzi citi darbi.

2023.-2024. gadā veikti atjaunošanas darbi šī valsts nozīmes kultūras pieminekļa ēkā un tā teritorijā. Noslēdzās atjaunošanas un restaurācijas darbi vēsturiskās ēkas kāpņu telpā, veicot dizaina dekoratīvo risinājumu atjaunošanu, kā arī izbūvējot jaunu liftu iepriekšējā vietā, tā nodrošinot drošu pārvietošanos starp vēsturiskās ēkas stāviem ēkas lietotājiem. Ar šiem darbiem noslēdzās vēsturiskās ēkas iekštelpu atjaunošana un restaurācija. Papildus ēkai piederīgajā teritorijā veikti būtiski labiekārtošanas darbi - izbūvēta jauna brauktuve, galvenais aplis. Darbu gaitā izmainīta brauktuves konfigurācija, uzlabojot transporta kustību un cilvēku pārvietošanās drošību.

2021.-2022. gadā veikta vēsturiskās ēkas 1. stāva kreisā spārna atjaunošana. Tostarp ir renovēts gaitenis. Tajā ir demontēti piekārtie griesti, kas tika izbūvēti padomju laikos, atsedzot 4.25m augstos arkveida griestus ar dekoratīvajām profilētajām ribām. Gadu gaitā apmetums uz gaiteņa sienām ar neskaitāmiem krāsojuma slāņiem sācis atslāņoties. Tāpēc viss vecais apmetums tika demontēts un izveidots no jauna.

Gaitenis pirms renovācijas.

Gaitenis pēc renovācijas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savukārt dienvidu spārna labajā pusē ir renovēta bīskapa Boļeslava Sloskāna piemiņas istaba. Tajā apkopoti fakti par pasaulē pazīstamā latviešu katoļu bīskapa Boļeslava Sloskāna dzīvi, cīnoties par garīgo un arī valstisko brīvību, un represijām PSRS cietumos.

Klikšķiniet uz attēla, lai noklausītos LR1 raidījuma par bīskapu Boļeslavu Sloskānu ierakstu.

 

Veikta durvju izbūve, tās veidojot pēc analoģijas ar vēsturiskajām durvīm, kas padomju laikā tika demontētas, un elektromontāžas darbi. Kā arī veikta grīdu demontāža un flīzēšana gaitenī, virsmu pieskaņojot vestibila gadsimtu vecajām cementa flīzēm ar marmora virskārtu.

2021. gadā vēsturiskajā ēkā tika pabeigta arī vestibila rekonstrukcija un remontdarbi koplietošanas telpās. Līdz ar galvenās ieejas un vestibila atjaunošanu ir kļuvusi apskatāma meistara Ernesta Toda darbnīcā savulaik veidotā greznā jūgendstila vitrāža.

2021. gadā paveikta arī vēsturiskās ēkas un skolas ieejas priekšlaukuma un atbalsta sienas labiekārtošana, kā arī vēsturiskās ēkas ārējā apgaismojuma ierīkošana. Tagad skolas priekšpusē likvidēti visi šķēršļi brīvai iekļūšanai ratiņkrēslā, turklāt jaunais bruģa segums ļauj brīvi novadīt lietus ūdeņus. Un, kā gala akcents, jūgendstila ēkai izveidots fasādes apgaismojums.

Savukārt 2020. gadā ēku kompleksā esošajā Rīgas katoļu ģimnāzijas ēkā ierīkots jauns, moderns lifts, kas atvieglo ikdienas gaitas bērniem un pedagogiem ar kustību traucējumiem.

Rīgas katoļu ģimnāzija īsteno vidusskolas vispārējās izglītības programmu un piedāvā apgūt profesionāli orientētas programmas – ar eksakto un humanitāro ievirzi. Abās programmās kā unikāls priekšmets tiek apgūta vizuālā komunikācija. Ģimnāzijas dibinātājs ir Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija.

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.