Kopš 2010. gada Borisa un Ināras Teterevu fonds sniedz atbalstu Rīgas Stradiņa universitātei ar mērķi atbalstīt talantīgākos topošos speciālistus un celt studiju kvalitāti.

Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendijas medicīnā sniedz atbalstu centīgiem topošajiem speciālistiem, kuru gaitām ilgajos studiju gados nepieciešams atspaids vai kuru sasniegumi jau studiju gaitā pelna atzinību. Tās studiju gadā saņem 20 RSU Medicīnas, Rehabilitācijas, Sabiedrības veselības un sociālās labklājības, Zobārstniecības un Farmācijas fakultātes studenti.

Medicīnas profesionāļu rindas ir papildinājuši jau 29 stipendiāti.

Filantropa Borisa Tetereva mērķstipendijas RSU studiju programmu modernizācijai nolūks ir sekmēt jaunu inovatīvu studiju kursu izstrādi RSU, kā arī inovatīvu mācīšanās un mācīšanas risinājumu integrēšanu esošos studiju kursos. Tā paredzēta RSU studiju programmu akadēmiskajam personālam. Plašāka informācija RSU vietnē.

Filantropa Borisa Tetereva mērķstipendijas starptautiskās pieredzes integrēšanai mērķis ir sekmēt ārvalstu viesdocētāju starptautiskās pieredzes un zināšanu efektīvu integrāciju Rīgas Stradiņa universitātē, tā paaugstinot universitātes konkurētspēju un sekmējot tiekšanos uz izcilību. Stipendijas laikā var tikt ietvertas lekcijas, praktiskās nodarbības, konsultācijas, studiju kursam nepieciešamo materiālu izstrāde u. c. Šīs mērķstipendijas paredzētas veselības aprūpes virziena studiju programmās un tajās docējošā akadēmiskā personāla kompetences pilnveidei. Plašāk par stipendiju uzziniet RSU vietnē.

Borisa un Ināras Teterevu fonda RSU docētāju starptautiskās citējamības indeksa paaugstināšanas mērķstipendija tika piešķirta līdz 2022. gadam RSU veselības aprūpes virziena studiju programmas akadēmiskā personāla pārstāvjiem, rakstu autoriem, kuru zinātniskais raksts publicēts vai pieņemts publicēšanai žurnālos, kur citēšanas indekss sasniedz vismaz 50% no Thomson Reuters Journal Citation Report nozares vidējā citēšanas indeksa.

Filantropa Borisa Tetereva stipendijas medicīnā centīgu medicīnas studentu atbalstam, kuru studiju iespējas ierobežo materiāli apsvērumi vai kuru izcilie sasniegumi jau studiju gaitā pelna īpašu atzinību. Stipendijas konkursa kārtībā 2011. – 2021. gadu laika posmā saņēma 23 stipendiāti līdz viņu pamatstudiju noslēgumam. Pašlaik visi stipendiāti ir papildinājuši medicīnas profesionāļu rindas.

 

SAISTĪTĀS ZIŅAS:

RSU STUDENTI UN MĀCĪBSPĒKI SAŅĒMUŠI BORISA UN INĀRAS TETEREVU FONDA STIPENDIJAS. 08.11.2023.

RSU TURPINA MODERNIZĒT STUDIJU KURSUS. 11.09.2023.

CEĻĀ UZ IZCILIEM PANĀKUMIEM MEDICĪNĀ: TETEREVU FONDA STIPENDIĀTI ABSOLVĒ RSU. 30.06.2023.

AICINĀM RSU STUDENTUS PIETEIKTIES BORISA UN INĀRAS TETEREVU FONDA STIPENDIJAI MEDICĪNĀ. 02.05.2023.

TOPOŠIE MEDIĶI SAŅEM BORISA UN INĀRAS TETEREVU FONDA STIPENDIJU MEDICĪNĀ. 05.10.2022.

MODERNIZĒTI RSU STUDIJU KURSI, IZSLUDINĀTS STIPENDIJU KONKURSS JAUNU MĀCĪŠANAS RISINĀJUMU IEVIEŠANAI. 20.09.2022.

BORISA UN INĀRAS TETEREVU FONDA STIPENDIĀTI MEDICĪNĀ KUPLINA RSU ABSOLVENTU LOKU. 04.07.2022.

RSU DOCĒTĀJI IEVIEŠ JAUNAS MŪSDIENU STUDENTIEM PIEMĒROTAS MĀCĪBU METODES. 08.02.2022.

BORISA TETEREVA STIPENDIĀTI IZSTRĀDĀ INOVATĪVUS RISINĀJUMUS RSU STUDIJU KURSU MODERNIZĒŠANĀ. 02.11.2021.

SVEICOT JAUNOS STIPENDIĀTUS, RSU ATKLĀJ MECENĀTA BORISA TETEREVA VĀRDĀ NOSAUKTO AUDITORIJU. 06.10.2021.

RSU DOCĒTĀJI SPER JAUNU SOLI STUDIJU KURSU MODERNIZĀCIJĀ. 19.04.2021.

FILANTROPA BORISA TETEREVA VĀRDĀ NODĒVĒS RSU MODERNĀKO AUDITORIJU. 21.09.2020.

TALANTĪGIE UN DAUDZSOLOŠIE: STUDIJAS ABSOLVĒ STIPENDIĀTI MEDICĪNĀ UN MĀKSLĀ. 03.07.2020.

FILANTROPA BORISA TETEREVA STIPENDIĀTI MODERNIZĒ RSU STUDIJU KURSUS. 07.04.2020.

MECENĀTA BORISA TETEREVA STIPENDIĀTI IENĀK MEDICĪNĀ. 02.07.2019.

PASNIEGTAS MECENĀTA BORISA TETEREVA STIPENDIJAS TOPOŠAJIEM ĀRSTIEM. 10.10.2017.

PROFESORS JĀNIS GARDOVSKIS SAŅEM BORISA UN INĀRAS TETEREVU FONDA GODA ZĪMI. 10.10.2017.

BORISA UN INĀRAS TETEREVU STIPENDIJAS - TOPOŠIEM MĀKSLINIEKIEM, MEDIĶIEM UN MŪZIĶIEM. 11.09.2017.

PIEŠĶIRTAS MECENĀTA BORISA TETEREVA STIPENDIJAS TOPOŠAJIEM ĀRSTIEM. 13.09.2016.

TURPINĀS PIETEIKŠANĀS BORISA UN INĀRAS TETEREVU STIPENDIJĀM MEDICĪNĀ, MĀKSLĀ UN MŪZIKĀ. 08.09.2016.

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.