Sadarbojoties ar Latvijas Universitāti, Borisa un Ināras Teterevu fonds 2013. – 2017. gadu laika posmā sniedz atbalstu LU Botāniskā dārza atjaunošanas darbiem. Tiek veikti būtiski teritorijas infrastruktūras sakārtošanas darbi, lai dārzs kļūtu par plašai publikai pievilcīgu vietu, kur atpūsties, apmierināt zinātkāri, pavadīt brīvo laiku, nodarboties ar pētniecību un izglītību, baudīt izstādes, koncertus un citus kultūras pasākumus.

2013. un 2014. gadā atjauno dārza centrālā daļa, kā arī daļa rododendru, ziemciešu un paparžu stādījumu 7000 m2 platībā. Veco koka dēļu žogu nomaina pret mūsdienīgu un izturīgu metāla žogu (739 m). Tāpat izveido Latvijas savvaļas augu kolekciju un alpināriju, sakārto daļu lietus ūdeņu noteces sistēmas. Savu laiku nokalpojušie asfalta celiņi iegūst bruģa un vēsturisko grantēto segumu, jaunu veidolu iegūst dīķis centrālajā daļā, ap to izvieto soliņus un koka laipas (sk. fotogalerijā).

2015. gadā atjaunošanas darbus turpina dārza dendrārijā, kas ir vienīgā vieta LU Botāniskajā dārzā ar ieplaku un paugurainu reljefu un kas piešķir papildus pievilcību, dod iespēju labāk redzēt tajā izvietotos eksponātus. Šajā dārza daļā ir daudz vērtīgu augu, kuru kolekciju regulāri papildina. Tāpat turpina Botāniskā dārza žoga rekonstrukciju, atjaunojot to vēl 510 metru garumā.

2016. gada nogalē apmeklētājiem tika piedāvāti pastaigu ceļi un laukumi 1840 m2 platībā ar jauniem iesegumiem, atjaunoti un ērtāk lietojami rododendru stādījumi 5500 m2 platībā, kā arī jauns metāla kalumu žogs 332 m garumā. Plašāk par 2016. gada otrajā pusgadā paveikto aicinām uzzināt šeit. Aplūkojiet pārskatu arī par 2016. gada pirmā pusgada darbiem un pārskatu par paveikto 2012. - 2015. gadā.

Savukārt līdz ar 2017. gada rudens iestāšanos LU Botāniskajā dārzā noslēgušies teritorijas sakopšanas darbi, kas bija daļa 2013. gadā uzsāktās LU Botāniskā dārza rekonstrukcijas. Veikti darbi dārza sakopšanā un labiekārtošanā. 2600 kvadrātmetru platībā sakārtota dārza daļa paralēli Vīlipa ielai, uzlabota daļa no LU Botāniskā dārza saimniecības zonas, un būtiski - atjaunots ābeļdārzs 2500 kvadrātmetru platībā, kas tagad kļuvis apmeklētājiem pieejamāks, un turpmāk vēl vairāk priecēs ar krāšņām ābeļziedu kupenām. Plašāk par 2017. gadā paveikto lasiet šeit.

LU Botāniskais dārzs, kas šobrīd ir arī iemīļota atpūtas vieta un Rīgas zaļā rota, dibināts 1922. gadā. Tā 15 hektāru platībā aug 6000 dažādu šķirņu augi. Dārza mērķis ir vietējo un svešzemju augu genofonda uzkrāšana, saglabāšana, dokumentācija un izpēte. Dārzs sekmē bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un iepazīstina sabiedrību ar augu valsti. Botāniskais dārzs ir atvērts apmeklētājiem katru dienu.

 

SAISTĪTĀS ZIŅAS:

LU BOTĀNISKAJĀ DĀRZĀ UZZIEDĒJUŠI “TETEREVI LATVIJAI”. 26.05.2017.

“TETEREVI LATVIJAI” PRIECĒ ARĪ VĀCIJĀ. 10.06.2016.

IZAUDZĒTA JAUNA RODODENDRU ŠĶIRNE – "TETEREVI LATVIJAI". 08.12.2015.

LU BOTĀNISKĀ DĀRZA ŽOGA REKONSTRUKCIJAS 1. KĀRTA IR PABEIGTA. 22.01.2015. 

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.