2017. gada nogalē Borisa un Ināras Teterevu fonds noslēdza četru gadu sadarbības projektu ar organizāciju Global Fairness Initiative, kas partnerībā ar Nacionālo Lauksaimniecības ražotāju asociāciju (ANAG) un Lauku sieviešu asociāciju federāciju (APALCOF) ieviesa programmu Gvinejas – Bisavas Republikā - Bafatas un Gabu reģionā, kā arī Suzana apgabalā.

Gvineja - Bisava ir valsts Rietumāfrikā (bijusī Portugāles kolonija, neatkarību ieguva 1973. gadā). Salīdzinoši - tās platība atbilst 55 % Latvijas teritorijas, to apdzīvo 1,7 miljoni iedzīvotāju. Pašlaik šīs Āfrikas valsts nacionālais kopienākums uz vienu iedzīvotāju veido vien 6 % no Latvijas rādītāja un tieši lauksaimnieku kopienas ir visnabadzīgākās. Šo kopienu pārstāvji nevar pilnā mērā izmantot savas sociālās un politiskās tiesības, viņi nevar piekļūt valdības pakalpojumiem, dzīvo ļoti ierobežotos apstākļos un nespēj uzturēt labu dzīves kvalitāti.

Programmas mērķis bija padarīt efektīvāku ražošanu pārsvarā rīsu un sīpolu audzētāju saimniecībās, kā arī mazināt tirgus barjeras mazajiem lauksaimniekiem, dodot iespēju nabadzīgākajām lauku saimniecībām attīstīt ražošanu un palīdzēt izveidot saražoto produktu noieta struktūras. Tas ļautu šiem lauksaimniekiem labāk izmantot tirgus iespējas un palielināt ienākumus savai iztikai.

Programmas laikā mazie lauksaimnieki tika apmācīti par pilienu apūdeņošanas sistēmām, komposta un dabīgo pesticīdu ražošanu, modernām rīsu audzēšanas tehnikām, lauksaimniecību kā uzņēmējdarbību, finanšu pratību, dzimumu līdztiesības veicināšanu, mikrokredītu programmu un kopienu veikalu iespējām. Programmas tiešie un netiešie ieguvēji bija vairāk nekā 3 500 mājsaimniecību.

Rīsu audzētāji Gvinejā-Bisavā cieš no liela sausuma, kā arī jūras sālsūdens piesārņojuma, kura dēļ var bojā aiziet praktiski visa raža. Tādēļ 140 lauksaimnieki ieviesa pilienveida apūdeņošanas sistēmas un viņiem tika nodrošināta apmācība par modernajām rīsu audzēšanas tehnikām, lai palielinātu produktivitāti un veicinātu pārtikas drošību. Atbalsta rezultātā rīsu raža palielinājās divas reizes. Kopumā atbalstu saņēma vairāk nekā 316 rīsu audzētāju. Programmas ietvaros tika uzbūvēti 4 plūdu aizsprosti, no kuru neesamības cietušas teju 1 000 ģimenes.

Papildus rīsu audzēšanai, mazie lauksaimnieki, kas pārsvarā audzēja sīpolus, 8 paraugsaimniecībās tika praktiski iepazīstinātas ar dārzkopības dažādošanas iespējām, ieviešot papildus 13 dažādu kultūraugu (baklažānu, zaļo piparu, kāpostu, pētersīļu, salātu, tomātu, bāmijas, spinātu, ķirbju, burkānu, pupu, zaļo pupu un gurķu) audzēšanu. Bez tam 120 ģimenes uzlaboja arī savu finanšu pratību, veicinot gan mājsaimniecību labklājību, gan ražas ienesīgumu un konkurētspēju tirgū. Kopumā šie mazie lauksaimnieki programmas laikā uzlaboja ražīgumu par 30 %, dažās kopienās raža tika dubultota vai pat četrkāršota. Programmas laikā tika uzlabota mikrofinansēšanas sistēma, ar kuras palīdzību lauksaimnieki varēja saņemt naudu, ko ieguldīt ražošanas attīstībā – kopā 202 projektiem. Tāpat arī vienā kopienā tika izveidots veikals, kurā iegādāties sēklas, kas līdz šim sagādāja problēmas lauksaimniekiem, kuriem nācās braukt uz lielākām apdzīvotām vietām, ceļā pavadot veselu dienu.

Papildus mazās lauksaimniecības attīstībai tika veikts izglītojošais darbs par sieviešu līdztiesību, lai samazinātu vardarbības risku un atstumtību kopienās. Tāpat arī nozīmīgs bija atbalsts ražas pārstrādes un maltītes gatavošanas prasmju attīstībā un higiēnas ievērošanā.  Šādu apmācību saņēmuši teju 2 700 cilvēki 9 kopienās. Tā rezultātā sievietes atzina, ka bērni pie ārsta jāved daudz retāk, vairākas meitenes atgriezās skolā un vienā gadījumā pat sieviete ieguva tiesības uz zemes īpašumu.  

Par projektu lasiet arī šajā izdevumā "The Guinea-Bissau Livelihood Initiative (GBLI) Newsletter".

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.