2013. gada 3. decembrī Borisa un Ināras Teterevu fonds paraksta sadarbības līgumu ar Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju (JVLMA) par atbalstu JVLMA talantīgāko studējošo dalībai nozīmīgos starptautiskos konkursos trīs studiju gadus. Mērķis - sekmēt Latvijas mūziķu plašāku atpazīstamību pasaulē, iekļaušanos starptautiskajā apritē, popularizējot Latvijas vārdu ārvalstīs. 

Fonds finansēja JVLMA studējošo, tostarp maģistrantu un doktorantu dalību starptautiski nozīmīgos konkursos, sedzot gan konkursa dalības maksas un citus ar piedalīšanos starptautiskā konkursā saistītos izdevumus, gan ceļa un uzturēšanās izdevumus. Iespēju piedalīties šajā projektā studenti ieguva konkursa kārtībā. 

Šajos gados atbalstīti 39 pieteikumi dalībai atzītos starptautiskos konkursos.

Atbalsta ietvaros izglītībai JVLMA 2014. gada 25. aprīlī atklāj jaunbūvētas trīsmanuāļu romantiskā stila ērģeles (fotogalerija). To tapšanu finansē virkne privātu ziedotāju, viņu vidū arī mecenāti Boriss un Ināra Teterevi. Šīs ir pirmās Latvijas pēckara vēsturē pilnīgi no jauna uzbūvētās ērģeles, kas veidotas Latvijas vajadzībām un kuru būvi realizējuši Latvijas ērģeļu būvētāji - Ugāles ērģeļbūves darbnīca. Tādēļ jaunais ērģeļbūves projekts ir rets un nozīmīgs Latvijas kultūrvēstures notikums. 

Kopš Latvijas Mūzikas akadēmijas (toreiz - Konservatorijas) dibināšanas vienmēr ir pastāvējusi Ērģeļu klase. To dibināja ērģelnieks Pauls Jozuus – Jāzepa Vītola līdzgaitnieks un draugs kopš Pēterburgas laikiem. Pēterburgā P.Jozuus studēja konservatorijā, dziedāja Vītola vadītajā korī un viņus abus vienoja sirsnīga draudzība, vēlāk – arī kopīgas darba gaitas. Kad Vītols tika aicināts uz Latviju dibināt Konservatoriju, Pauls Jozuus arī devās uz Rīgu. Vītols kļuva par rektoru, Jozuus - par pirmo Ērģeļu klases vadītāju. Telpā, kur tagad iebūvētas jaunās ērģeles, viņš tolaik strādāja ar saviem ērģeļspēles studentiem.

 

SAISTĪTĀS ZIŅAS:

PROFESORS ARTIS SĪMANIS SAŅEM BORISA UN INĀRAS TETEREVU FONDA APBALVOJUMU. 27.10.2017.

BORISA UN INĀRAS TETEREVU STIPENDIJAS - TOPOŠIEM MĀKSLINIEKIEM, MEDIĶIEM UN MŪZIĶIEM. 11.09.2017.

STARPTAUTISKĀ KONKURSĀ SNIEGUMU RĀDĪS 54 MŪZIĶI. 28.02.2017.

JVLMA STUDENTI PLŪC LAURUS KONKURSĀ MINSKĀ. 12.12.2016.

TURPINĀS PIETEIKŠANĀS BORISA UN INĀRAS TETEREVU STIPENDIJĀM MEDICĪNĀ, MĀKSLĀ UN MŪZIKĀ. 08.09.2016.

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.