2013. gada 12. novembrī mecenāti Boriss un Ināra Teterevi un Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis vienojas par atbalstu Latvijas Zinātņu akadēmijai (LZA), lai veicinātu Latvijas sabiedrības un valsts izaugsmi.

Fonds atbalstīja Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielo medaļu -  augstāko apbalvojumu, ko piešķir Latvijas un ārvalstu zinātniekiem par izciliem radošiem sasniegumiem. Kandidātus apbalvošanai var ieteikt LZA īstenie, goda un ārzemju locekļi, LZA nodaļas. Lēmumu par apbalvošanu pieņem LZA Senāts. LZA Lielo medaļu pasniedz kopš 1993. gada. 

Ik gadu rudenī pasniedz divas Lielās medaļas - vienu Latvijas zinātniekam, otru - ar Latviju saistītam zinātniekam no ārvalstīm. Apbalvotajiem pasniedz bronzā atlietu Lielo medaļu un fonda naudas balvu EUR 10`000,- apmērā katram (pēc nodokļu nomaksas).

2018. gada 29. novembrī LZA Lielo medaļu saņēma Dr.habil.med. Vija Zaiga Kluša un Dr.habil.iur. Kalvis Torgāns. V.Z.Klušai apbalvojums piešķirts par radošiem sasniegumiem farmakoloģijas zinātnē, augstākās izglītības jomā un nopelniem Latvijas Zinātņu akadēmijas labā. Savukārt K.Torgāns Lielo medaļu saņēma par modernas civiltiesību skolas iedibināšanu tiesību zinātnē Latvijā un nozīmīgu ieguldījumu teorētisko atziņu ieviešanā praksē. Lasiet plašāk par 2018. gada laureātu sasniegumiem šeit.

2017. gada 23. novembrī Lielo medaļu un fonda prēmiju saņēma LZA īstenais loceklis Jānis Visvaldis Bārzdiņš un LZA īstenā locekle Baiba Rivža. Akadēmiķim Jānim Visvaldim Bārzdiņam Lielā medaļa piešķirta par fundamentāliem pētījumiem algoritmu teorijā un datorzinātnes skolas izveidi Latvijā. Savukārt akadēmiķe Baiba Rivža apbalvota par ievērojamu devumu Latvijas lauku un reģionu attīstības izpētē. Plašāk par laureātiem lasiet šeit.

2016.gada 24.novembrī Lielā medaļa piešķirta akadēmiķim Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavam Jundzim par pētījumiem Latvijas neatkarības atjaunošanas vēsturē. Savukārt Dr.habil.med. Romans Lācis apbalvots par nozīmīgu ieguldījumu sirds ķirurģijas attīstībā Latvijā.

2015. gada 26. novembra LZA pilnsapulcē LZA Lielās medaļas tika pasniegtas akadēmiķim Dr.biol. Arvīdam Barševskim un akadēmiķim Dr.habil.phys. Andrim Šternbergam. A.Barševskis sevi pierādījis kā pasaulē atzīts zinātnieks. Viņa zinātniskais darbs veltīts adefāgo vaboļu (Adephaga) apakškārtas Latvijas un pasaules faunas, taksonomijas un izplatības izpētei. Savukārt, A.Šternbergs ir viens no pazīstamākajiem fiziķiem gan Latvijā, gan starptautiski, kas nodarbojas ar jaunu funkcionālo materiālu un nanotehnoloģiju pētniecības  attīstīšanas sekmēšanu un ir atzīts speciālists cietvielu fizikā un materiālu pētniecībā. Plašāk šeit.

Savukārt 2014. gada 27. novembrī LZA pilnsapulcē Lielo medaļu un pirmās divas naudas balvas saņem literatūrzinātnieks, akadēmiķis Dr. habil. philol. Viktors Ivbulis par izcilu devumu indoloģijā un LZA ārzemju locekle Dr. habil. chem. Regīna Žuka par būtisku ieguldījumu pretvēža preparāta ftorafūra radīšanā

 

SAISTĪTĀS ZIŅAS:

JĀNIS VISVALDIS BĀRZDIŅŠ UN BAIBA RIVŽA SAŅEM LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS LIELĀS MEDAĻAS. 29.11.2017.

TĀLAVS JUNDZIS UN ROMANS LĀCIS SAŅEM LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS LIELĀS MEDAĻAS. 25.11.2016.

LZA LIELĀS MEDAĻAS 2015 - A.BARŠEVSKIM UN A.ŠTERNBERGAM. 26.11.2015.

 

 

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.