Programmas īstenošanā Borisa un Ināras Teterevu fonds sadarbojas ar Kopienu fondu kustību. Tās mērķis - veicināt kopienu filantropiju un iedzīvotāju līdzdalību Latvijas novados, pārstāvēt Latviju starptautiskā mērogā.

Kopienu fondu kustība (KFK) dibināta 2006. gada 6. decembrī. To dibināja pieci kopienu fondi: Alūksnes un Apes novada fonds, Lielvārdes attīstības fonds, Madonas novada fonds, Talsu novada fonds un Valmieras novada fonds.

 

Kopienu fondu kustība ir starptautiskas organizācijas "Worldwide Initiatives for Grantmaker Support" (WINGS) biedri kopš 2008. gada.

 

Kopienu fondu kustības mērķi un uzdevumi ir:

 • kopienas fonda modeļa popularizēšana un attīstīšana nacionālā līmenī;
 • Latvijas kopienu fondu darbības standartu veidošana un uzraudzība;
 • KFK dalībnieku kapacitātes stiprināšana: apmācības, pieredzes un informācijas apmaiņa, metodisko materiālu izstrāde, kopīga līdzekļu piesaiste;
 • KFK darbības pilnveide.

KFK koordinators un Padomes priekšsēdētājs šobrīd ir Valmieras novada fonda valdes priekšsēdētājs .

Kā kļūt par KFK dalībnieku?

Ja jūsu organizācija strādā vietējā kopienā un atbilst Kopienu fondu kustības noteiktajiem standartiem, tad esat aicināti pievienoties KFK! Par jaunu dalībnieku uzņemšanu lemj KFK Padome 3 mēnešu laikā, ja lēmumu var pieņemt bez klātienes sapulces, vai pusgada laikā, ja nepieciešama sapulce.

Par KFK dalībnieku var kļūt juridiskas personas, kas atbilst šādiem Latvijas kopienu fondu standartiem:

 • organizācijas juridiskais statuss ir nodibinājums/fonds;
 • fondam ir piešķirts Sabiedriskā labuma organizācijas statuss;
 • fonds veido neaizskaramo finanšu kapitālu;
 • fonda darbība ir definēta noteiktā ģeogrāfiskā teritorijā (mazāka kā valsts teritorija);
 • fonds nodrošina finansiālu atbalstu sabiedriskā labuma jomās (bez tematiskiem ierobežojumiem) un prioritāri līdzekļus piešķir atklātu konkursu veidā;
 • fonds veicina filantropiju un līdzekļi sabiedriskā labuma darbību atbalstam galvenokārt tiek piesaistīti no vietējās kopienas resursiem – uzņēmumiem un privātpersonām;
 • fondam ir uzraudzības institūcija (padome, uzraudzības komiteja u.c.);
 • fonds publisko finansiālo un saturisko gada darbības pārskatu.

Par KFK asociēto dalībnieku ]var kļūt juridiska persona – biedrība vai nodibinājums, kam ir sabiedriskā labuma statuss un kas ar savu darbību veicina kopienu filantropiju, bet kas pilnībā neatbilst Latvijas kopienu fondu standartiem.

Jauni dalībnieki var iestāties KFK, iesniedzot šādus dokumentus:

 • noteiktas formas rakstisku pieteikumu (lejuplādēt šeit);
 • statūti;
 • dibināšanas lēmuma protokols;
 • reģistrācijas apliecība;
 • lēmums par sabiedriskā labuma organizācijas statusu;
 • gada pārskats (finanšu) ar vadības ziņojumu;
 • darbības stratēģija vismaz 3 gadiem;
 • dokuments par interešu konflikta vadlīniju ievērošanu;
 • motivācijas vēstule, kādēļ vēlas kļūt par dalībnieku vai asociēto dalībnieku, un kuriem standartu punktiem pretendents atbilst.

Pieteikums ar visiem dokumentiem jāiesniedz elektroniski (dokumentus var pievienot skenētā veidā), nosūtot uz e-pasta adresi .

KFK Padome izskatīs jūsu pieteikumu. Ja būs nepieciešama klātienes sapulce, tad uz to uzaicināsim arī jūsu organizācijas pārstāvjus.

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.