Iedzīvotāju forums bija pamats, lai Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs Talsos uzsāktu diskusiju par kopienas fonda izveidi. Centra darbinieki ar mērķi apzināt iespēju un interesi veidot kopienas fondu aicināja uz diskusijām foruma dalībniekus. Tika apspriesta iespēja, ka fonds pēc iedzīvotāju foruma gādātu par iedzīvotāju ierosināto projektu finansēšanu. Centra pārstāvji apguva informāciju par kopienu fondiem, ko sniedza nacionālā atbalsta organizācija un starptautiskie projekta konsultanti, pētīja pieejamo literatūru. Pusgada laikā pēc foruma notika 12 diskusijas, kur katrā no tām piedalījās 5-7 cilvēki, kas papildināja un komentēja katras iepriekšējās diskusijas dalībnieku ierosinājumus un attīstīja jaunas idejas. Kopumā diskusijās bija iesaistīti ap 70 cilvēku, no kuriem 45 piekrita kļūt par Talsu novada fonda dibinātājiem, katru gadu ziedojot fondam vismaz 20 latu.

Pēc iedzīvotāju foruma lielvārdieši kopienas fonda izveidei izvēlējās uzrunāt uzņēmējus kā potenciālos ziedotājus, lai tie sniegtu atbalstu iedzīvotāju izloloto ideju īstenošanai. Uz fonda dibināšanas sapulci sanāca 14 vietējo uzņēmumu pārstāvji un viena privātpersona, kas vienojās ik gadu atbalstīt fondu ar 100 latu ziedojumu. Lai arī pirmajā brīdī nezinātājam Lielvārdes attīstības fonds var atgādināt kādu uzņēmēju klubu, tomēr ir kāda būtiska atšķirība – šajā fondā lēmumus par fonda darbību un atbalstāmajiem projektiem pieņem valde 11 cilvēku sastāvā. Valde tiek veidota, lai nodrošinātu plašu dažādu iedzīvotāju grupu pārstāvniecību. Valdi veido gan fonda dibinātāju pārstāvji, gan pašvaldības pārstāvji, gan pensionāri, skolotāji, jaunieši un citi vietējie aktīvisti.

Redzot veiksmīgo iedzīvotāju foruma norisi Talsos, alūksnieši pēc gada, 2003. gada aprīlī, rīkoja iedzīvotāju forumu savā pilsētā. Forums bija iespējams, pateicoties Alūksnes NVO atbalsta centra un Alūksnes pilsētas domes veiksmīgai sadarbībai. Pēc foruma Alūksnes NVO atbalsta centrs uzsāka sabiedrības viedokļa apzināšanu par kopienas fonda izveidi. Rezultātā 21 persona piekrita dibināt fondu. 2005. gada aprīlī tika reģistrēts Alūksnes novada fonds, kas pēc teritoriālās reformas pārsaukts par Alūksnes un Apes novada fondu. Pirmā gada laikā par fonda atbalstītājiem bija kļuvušas ap 50 fizisku un juridisku personu.

2004. gadā interesi par kopienas fondu veidošanu izrādīja Valmiera un vairākus gadus vēlāk arī Liepāja. Abas pilsētas saņēma Baltijas – Amerikas Partnerattiecību programmas atbalstu. Valmierā iniciators idejai par kopienas fonda izveidi bija NVO atbalsta centrs “Stratēģija”, kas, veicot intervijas, organizējot apaļā galda diskusijas, tiekoties ar uzņēmējiem un NVO, vienojās dibināt Valmieras novada fondu 2005. gada jūnijā. Savukārt Liepājas novada fondu vietējie ieinteresētie ļaudis izveidoja 2007. gada jūnijā. Jau 2008. gadā notika Liepājas Iedzīvotāju forums.

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.