Kopienu filantropija – mērķtiecīga naudas, laika, prasmju vai citu resursu piesaiste sabiedriska labuma vajadzībām konkrētā ģeogrāfiskā apkaimē – pilsētās un novados. Tā uzlabo un attīsta konkrētās kopienas dzīves kvalitāti,

  • risinot vietējās problēmas;
  • veicinot bezpeļņas, valsts un privātā sektora sadarbību;
  • attīstot vietējās labdarības tradīcijas;
  • īstenojot vietējai sabiedrībai nozīmīgus projektus;
  • sniedzot iespēju līdzdarboties savas apkaimes izaugsmē.

Šos mērķus īsteno kopienu fondi (no angļu val. – community foundations) - labdarības organizācijas, kas savā apkaimē izzina sabiedrības vajadzības, piesaista ziedojumus un citus resursus sava novada iedzīvotāju svarīgām iecerēm un gādā par šo ieceru īstenošanu. Tas nodrošina plānotas un mērķtiecīgas kopienu filantropijas attīstību.

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.