Vairāku bezpeļņas organizāciju - Borisa un Ināras Teterevu fonda programmas uzņēmīgajiem un rosīgajiem “Pats savam SAIMES GALDAM” dalībnieču – dārzkopības projektos iesaistās cilvēki no Ukrainas. Viņi ir atraduši patvērumu Latvijā un izteikuši vēlmi darboties mazdārziņos, lai pēc iespējas patstāvīgi nodrošinātu iztiku sev un ģimenei.

“Lai arī sausā vasara ievieš savas korekcijas, mūsu projekts noris pēc plāna,” stāsta Druvienas pagasta attīstības biedrības “Pērļu zvejnieki” projekta vadītāja Baiba Eiduka. Projekts aptver 7 mājsaimniecības - 21 cilvēku no Ukrainas, kuri raduši mitināšanās iespēju Druvienā.

“Šie Ukrainas valstspiederīgie ieradušies no tiem reģioniem, kuros pārskatāmā laikā nebūs iespējams atgriezties kara darbības dēļ. Ģimenes ir ļoti ieinteresētas darboties - iekopt savu sakņu dārzu pagasta pašvaldībai piederošā teritorijā, izaudzēt sev nepieciešamos dārzeņus, apsaimniekot veco dārzu pagasta centrā, kas vairākus gadus tika atstāts novārtā.”

Arī vairākas citu reģionu organizācijas dārza darbos iesaistīja ukraiņu ģimenes. To vidū arī Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas komitejā, biedrībā “Māsas Veronikas” Smiltenes novada Palsmanē un fondā “Saules kalns” Smiltenē.  Vairākas biedrības, arī Sabiedriskais centrs “Aizkalne” Preiļu novadā, daļu no izaudzētās ražas dāvina ģimenēm no Ukrainas.

Ar Borisa un Ināras Teterevu fonda projektu konkursā iegūto finansējumu biedrības iegādājās sēklas, stādus, darbarīkus un citas saimniekošanai mazdārziņos nepieciešamās lietas. Biedrību ļaudis palīdz projektu dalībniekiem gan praktiski, iegādājoties dārza darbiem nepieciešamo, gan ar padomu - konsultējot par augkopības un dārzkopības jautājumiem. Biedrības atzīst, ka aktivitātes arī sekmē Ukrainas iedzīvotāju integrāciju vietējā sabiedrībā.

Kopš 2017. gada Borisa un Ināras Teterevu fonda programmā uzņēmīgajiem un rosīgajiem “Pats savam SAIMES GALDAM” atbalstīti kopā 112 bezpeļņas organizāciju dārzkopības projekti. Tajos iesaistījās 3`515 mājsaimniecības un tajās – 13`170 iedzīvotāji no visiem Latvijas reģioniem. Atbalstīto projektu aktivitātes ir aptvērušas vairāk nekā pusi Latvijas novadu un valstspilsētas. Atbalstam iedzīvotājiem programmā fonds piešķīra kopumā 212`650 eiro.

Šogad programmā “Pats savam SAIMES GALDAM” iesaistījās 30 Latvijas bezpeļņas organizācijas, aptverot 903 mājsaimniecības un tajās - teju 3`450 personas.

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.