Neraugoties uz īpašo situāciju Latvijā un visā pasaulē, ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu 12 bezpeļņas organizācijas arī šogad palīdzēs grūtībās nonākušajām ģimenēm veikt zemkopības darbus pārtikas sagādāšanai savam saimes galdam. Vismaz 250 mājsaimniecības saņems sēklas, stādus, darbarīkus un mēslojumu, kā arī padomus dārzkopībā.

Noslēdzoties fonda projektu konkursam programmā “Pats savam SAIMES GALDAM”, atbalstu ieguva 12 bezpeļņas organizācijas. Šosezon tās savos reģionos īstenos projektus, dārzkopības darbos iesaistot vismaz 800 uzņēmīgus un rosīgus savas apkaimes iedzīvotājus 17 novados Vidzemē, Latgalē, Kurzemē un Zemgalē.

Borisa un Ināras Teterevu fonds šiem darbiem piešķīris grantus 18’680,- eiro apmērā. Atbalstīti 5 projekti Kurzemē, 4 projekti Vidzemē, 1 projekts Zemgalē un 2 projekti Latgalē.

Atbalstu saņēmušās organizācijas atzīst, ka tas būs liels atspaids ģimenēm. Ziemas periodā lielākais slogs ir tekošo rēķinu par komunālajiem pakalpojumiem apmaksa. Tādēļ, iestājoties pavasarim, daudziem mazturīgajiem ir ierobežotas iespējas iegādāties visu nepieciešamo sēklu un stādu materiālu, lai vasarā varētu paši parūpēties par savu iztikšanu turpmākajā laika posmā. Aktivitātēm ir arī ilgtermiņā labums, jo ģimenes pašas mācās plānot, stādīt, ravēt, novākt, konservēt, kā arī analizēt un domāt par nākamajiem darāmiem dārza darbiem un uzlabojumiem turpmākajos gados.

 

Foto: Ilmārs Znotiņš

 

Organizācijas sarūpēs sēklas, stādus un dārza kopšanas piederumus gan novada trūcīgo ģimeņu piemājas dārzu ierīkošanai, gan biedrību pārziņā esošo dārzu apstādīšanai. Visas vasaras garumā ģimenes saņems konsultācijas par dārza kopšanu, savukārt rudenī – par ražas uzglabāšanu ziemai un konservēšanu.

Turklāt projektu dalībnieki saņems arī “Saimes galda rokasgrāmatu” – palīgu ģimenēm, kā labāk saimniekot mazdārziņā. Rokasgrāmata veidota, ieklausoties Bulduru dārzkopības vidusskolas pasniedzējas Eleonoras Mārciņas padomos.

2019. gadā atbalstu saņēma 12 organizācijas. Lai arī gada sākumā organizācijas plānoja zemkopības darbos iesaistīt 206 mājsaimniecības (800 cilvēkus), rezultāti izrādījušies izcilāki - 2019. gadā projektos piedalījās 287 mājsaimniecības, aptverot 1'101 personu, viņu skaitā ir 467 bērni. 

Viena ģimene apsaimniekoja vidēji 400 kvadrātmetrus zemes. Visbiežāk ģimenes izvēlējās audzēt kartupeļus, burkānus, tomātus, sīpolus, bietes un gurķus. Aicinām iepazīties ar infografiku par rezultātiem.

Programma “Pats savam saimes galdam” izveidota 2017. gadā kā turpinājums programmas “Maizes rieciens” (2013-2016) aktivitātei “Atbalsts līdzdarbībai” - 28 projektos iesaistījās 2`500 cilvēki, kuri pašu spēkiem audzēja dārzeņus un augļus savas saimes galdam vai guva papildu ienākumus ģimenes vajadzībām. Plašāk par programmu lasiet vietnē: www.saimesgaldam.lv

 

 

2020. gadā atbalstītie projekti:

Nodibinājums “Talsu novada fonds” darbos iesaistīs Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu 40 sociālā riska ģimenes. Kopā ar sēklu un stādu dāvinājumu dalībnieki saņems arī sagatavotu informāciju ar padomiem dārzeņkopībā. Vasaras periodā ģimenes aktīvi darbosies piemājas saimniecībās un mazdārziņos, audzējot dārzeņus ģimenes patēriņam un dāvinājumam rudenī citām grūtībās nonākušām ģimenēm. Norises tiks dokumentētas projekta ZIŅU LAPĀ “Dzīvo ar garšu!”. Organizācija ir pārliecināta, ka sekmīga aktivitāšu īstenošana sniegs tās dalībniekiem pārliecību par saviem spēkiem un iespējām mainīt ierasto dzīves ritmu. Savukārt Talsu novada fondam – arvien lielāku pieredzi, kā motivēt sociālā riska ģimenes uzņemties atbildību un darboties jau citā līmenī – ne vairs tikai saņemt palīdzību, bet jau pašiem, izmantojot ģimenes rīcībā esošos resursus, nodrošināt iztiku.

Savukārt Kandavas novada iespēju fonds” līdzdarbības pasākumos iesaistīs 25 ģimenes. Ģimenes gan saņems nepieciešamos materiālus mazdārziņu ierīkošanai, gan arī iegūs pieredzi dārzeņu audzēšanā un sagatavošanā ilgstošai uzglabāšanai.  Projekta tiešais rezultāts būs mazturīgo novada iedzīvotāju aktivizēšana pašu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Izaudzējot savai ģimenei nepieciešamo pārtiku, projekta dalībnieki paši saviem spēkiem atslogos ikdienas rūpes par iztikas sagādi.

Skrundas biedrība “Mini SD” iesaistīs 15 Skrundas novada ģimenes. Viņi saņems sēklas, stādus, mēslojumu, darbarīkus. “Gadiem ejot, esam iedibinājuši tradīciju aicināt ģimenes, kuras pašas izvērtējušas savus resursus, izteikušas vēlmi un gatavību saimniekot savā mazdārziņā un paši savām rokām spēs izaudzēt to, ko ziemā likt uz galda savai saimei. Esam pārliecināti, ka projekta dalībnieki apzināsies savu piederību, darba sūrumu, atbildību, piedzīvos lepnumu un gandarījumu par paveikto,” pauž organizācijas pārstāvji. Biedrība arī ierīkos mobilas dobes, par kurām rūpēsies vietējie bērni un jaunieši. Projekta īpašais jauninājums ir siltumnīca, kas tiks uzstādīta Sociālā dienesta un Veselības un sociālās aprūpes nama pagalmā. Tajā augi tiks stādīti podos un tādējādi varēs augt jebkur. Ar šīm dobēm un siltumnīcu organizācija plāno pievērst līdzcilvēku uzmanību projekta aktivitātēm un jau no mazotnes “iesēt” cilvēkos atbildību un gandarījumu par pašu rokām paveikto.

Skrundas novada biedrība “Ventas krasti” palīdzēs 33 ģimenēm, no Skrundas novada Nīkrāces, Rudbāržu un Raņķu pagastiem. To vidū – daudzbērnu ģimenes, trūcīgās personas, kā arī cilvēki ar invaliditāti. Viņi saņems sēklas un stādus, inventāru, plēvi un minerālmēslus, apgūs un pilnveidos prasmes izaudzēt dažādus pārtikas produktus pašpatēriņam, konservēt tos un nodrošināt to tālāko uzglabāšanu. Biedrības pārstāvji pauž: “Ar gatavās produkcijas klāstu šīm personām būs vieglāk iztikt ziemā un būs arī ko iedot līdzi savām atvasēm, ja tie mācās ārpus mūsu novada.”

Kuldīgas biedrība Kuldīgas senioru skola aptvers 15 Kuldīgas novada senioru mājsaimniecības. Tās saņems sēklas, stādus, mēslojumus un darba rīkus. Rezultātā seniori un viņu ģimenes būs nodrošināti ilgtermiņā ar pašizaudzētu un sagatavotu produkciju. Senioriem būs iespēja savas zināšanas par dārzeņu un augu audzēšanu, kā arī konservēšanu nodot līdzcilvēkiem. Bet citiem – šo pieredzi smelties un bagātināt savas zināšanas.

Valkas novada Kārķu pagasta iniciatīvas veicināšanas biedrība “Ugunspuķe” aptvers 10 Kārķu pagasta sociālā riska ģimenes. Tās projektā saņems nepieciešamo mazdārziņu ierīkošanai un darba rezultātā sarūpēs veselīgu pārtiku – dārzeņus, garšaugus, ogas, katra ģimene vidēji 200 kg apjomā. Ģimenes, uzklausot speciālistu padomus, iegūs jaunas prasmes pārstrādāt izaudzēto ražu, to apvienojot ar meža veltēm, tādējādi ievērojami palielinot ziemas pārtikas krājumus. Uzlabosies prasmes kopt dārzu, īpašu uzmanību veltot prasmēm audzēt dārzeņus lecektīs, siltumnīcās un augstajās dobēs, tādējādi nodrošinot dārzeņu ražu visas sezonas laikā. Biedrības pārstāvji ir pārliecināti: “Projekta galvenais rezultāts un ieguvums – cilvēkos uzplaukst cerība, ģimenes top rosīgākas un līdz ar to laimīgākas.”

Siguldas biedrības „Cerību spārni” projektā 30 Siguldas novada cilvēki ar invaliditāti padomdevēja vadībā uzlabos esošās dārzkopības iemaņas un apgūs jaunas, tādējādi attīstot patstāvīgai dzīvei nepieciešamās prasmes un veicinot dzīves apstākļu uzlabošanos. Dalībnieki veiks dažādus dārza darbus – augsnes sagatavošanu, sēšanu, stādīšanu, ravēšanu, augu mēslošanu u.c. Vasaras laikā viņi rūpēsies par iesēto ražu, laistot un novācot, kā arī sagatavos ziemai izaudzēto ražu. Tā tiks izlietota cilvēku ar invaliditāti vajadzībām, kopīgu ēdienreižu gatavošanā biedrības dienas centrā un grupu mājā. “Projekta īstenošanas rezultātā paaugstināsies mērķa grupas pašpalīdzības spējas, lai nodrošinātu ikdienas vajadzības, kas uzlabo viņu dzīves apstākļus, tādējādi mazinot atkarību no pašvaldības sociālā dienesta un citu organizāciju palīdzības,” pauž projekta autori.

Savukārt “Pestīšanas armijas” Drustu korpuss parūpēsies par 14 Raunas novada ģimenēm ar zemiem ienākumiem. Projekts dos viņiem iespēju izaudzēt ekoloģiski tīrus dārzeņus un saknes, ogas un augļus, ko lietot uzturā, sagatavot pārtikas uzkrājumus aukstajam periodam, tādejādi bagātinot savu ēdienkarti. Daļa no projekta dalībniekiem, kuriem līdz šim nebija prasmju dārzniecībā, tās vismaz daļēji apgūs. Savukārt ģimenēm ar bērniem, tā būs iespēja, darbojoties kopā, lietderīgi pavadīt laiku un kopīgi apgūt dzīves prasmes. Organizācija cer, ka ar šo projektu cilvēki kļūs motivētāki un pārliecinātāki par savām spējām.

Amatas novada Nītaures senioru biedrība “Labākie gadi” aptvers 15 Nītaures novada mājsaimniecības. Seniori un viņu ģimenes locekļi pavasarī saņems sēklas, stādāmo materiālu, minerālmēslus un dārza piederumu. Visu sezonu rosīgi strādās, lai vasarā, rudenī un ziemā varētu lietot pārtikā izaudzētos dārzeņus. Organizācija pauž: būtiski, ka papildus šim materiālajam ieguvumam cilvēki gūs daudz pozitīvu emociju, kā arī iespēju dalīties pieredzē par dārzeņu sēšanu, aprūpi un pārstrādi.

“Pestīšanas armijas” Bauskas korpusa projektā darbosies 15 Bauskas novada sociālā riska ģimenes, kā arī vēl 15 individuālas personas ar zemiem ienākumiem. Projekta ietvaros izaudzētie dārzeņi bagātinās saimes galdu. Savukārt sagatavotie konservi un saknes pagrabos dos nodrošinājumu ziemas periodam. Organizācija pamudinās dalībniekus arī ziedot konservus vai dārzeņus, iespēju robežās palīdzot citiem trūkumā nonākušajiem. Organizācija atzīst, ka par paveikto cilvēkos būs paaugstinājusies pašapziņa, bet kāds būs kļuvis arī par devēju, palīdzot līdzcilvēkiem. Visi iesaistītie dalībnieki būs ieguvēji. Veselīgākas un bagātākas būs ikdienas maltītes gan vasarā un rudenī, gan arī ziemas mēnešos!

Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Dagdas nodaļa iesaistīs 24 Dagdas novada ģimenes, kas izteica labprātīgu vēlmi darboties savas labklājības celšanai. Dalībnieki saņems inventāru, sēklas un augļu kokus, kā arī konsultācijas. Organizācija pauž: “Tā ir lieliska iespēja pašiem par sevi rūpēties un iegūt zināšanas un iemaņas, lai kvalitatīvāk varētu veikt zemkopības darbus.” Noslēdzoties projektam, ģimenes būs nodrošinātas ar dārzeņiem un dažādām marinādēm, kas tiks sagatavotas projekta ietvaros.

Savukārt Latvijas Sarkanā Krusta Latgales komiteja Rēzeknē parūpēsies par 16 Zilupes, Ciblas, Ludzas, Kārsavas novada sociālā riska ģimenēm. Tās saņems stādus, kokus un augļu krūmus, kā arī darbarīkus – spaiņus, grābekļus, lāpstas, kapļus, minerālmēslus u.c. būtiskas lietas. Līdz ar to projekta aktivitātēm būs arī ilgtermiņa efekts, jo darbarīki paliks tālākai lietošanai. Biedrības pārstāvji stāsta: “Projekta dalībnieki varēs uzsākt no jauna vai arī lielākā platībā iekopt esošo dārzu, lai varētu nodrošināt savu ģimeni ar pašaudzēto produkciju. Izveidotie ziemas krājumi ļaus ietaupīt līdzekļus un novirzīt tos citām vajadzībām, piemēram, skolas lietu iegādei atvasēm.” Visi projekta dalībnieki apgūs jaunas iemaņas, jo iesaistīsies gan ģimenes, kas no jauna uzsāk dārza ierīkošanu, gan arī ģimenes, kuras jau esošajā dārzā veiks kaut ko jaunu - siltumnīcas darbus, koku, vai krūmu stādīšanu.

Uzziniet vairāk par iepriekš sekmīgi īstenoto projektu rezultātiem video stāstos:

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.