RSU turpina modernizēt studiju kursus

2023. gada 11. septembris

Kopš 2014. gada Rīgas Stradiņa universitātes docētāji – Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendiāti – ir modernizējuši jau 164 studiju kursus. Taču darbs turpinās – mācībspēki uzlabo RSU kursus, tos piemērojot aktuālajām mācīšanas tendencēm un studentu vajadzībām.

Borisa un Ināras Teterevu fonds sadarbībā ar RSU un RSU Absolventu asociāciju stipendijas studiju programmu modernizācijai piešķir docētājiem ik semestri. Tās konkursa kārtībā var iegūt docētāji gan sociālo zinātņu, gan veselības aprūpes studiju virzienā. Iepriekš finansiālo atbalstu ieguvušie docētāji jau ieviesuši būtiskas inovācijas. Savukārt šobrīd, līdz 28. septembrim, norisinās pieteikšanās stipendijām jaunu mācīšanas risinājumu ieviešanai.Profesore Māra Pilmane. Foto: RSU

“Ir digitalizēti visi veselības fakultātēm lietojamie histoloģiskie un embrioloģiskie mikropreparāti, arī daļa no anatomijas, embrioloģijas un histopatoloģiskajiem makropreparātiem, kas kopā ar aprakstiem atraduši vietu e-studiju vidēs un RSU repozitorijā un veido digitalizētās morfoloģijas e-studiju vides pamatu, kas katrā mērķstipendiju uzsaukumā tiek aizvien papildināts,” stāsta Anatomijas un antropoloģijas institūta docente Zane Vitenberga-Verza un profesore Māra Pilmane.

Mērķstipendijas nolūks ir sekmēt jaunu inovatīvu studiju kursu izstrādi, kā arī mūsdienīgu mācīšanās un mācīšanas risinājumu integrēšanu esošajos studiju kursos. “Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendijas studiju procesa modernizēšanai sniedz fantastiskas iespējas. Esmu sagatavojusi dažāda satura simulācijas vadāmajos studiju kursos, un studenti tās augstu novērtē,” stāsta Juridiskās fakultātes lektore Jolanta Dinsberga. Viņa akcentē, ka praktiskie uzdevumi tiek veidoti daudzpusīgi, turklāt to pamatā ir konkrētas dzīves situācijas. Studenti saprot, ka tie nav no dzīves atrauti, bet ir reāli un izplatīti, tāpēc pilda tos ar lielāku interesi.

Jolanta Dinsberga doktorantūras izlaidumā. Foto: RSU

Notiek arī pieredzes apmaiņa starp stipendiātiem, stāstot par katra paveikto, daloties ar idejām. Pasniedzēji nereti akcentē, ka ļoti svarīga ir arī atgriezeniskā saite no jauniešiem. “Studentiem īpaši patīk, ja mācību procesā tiek iesaistītas atpazīstamas personības. Piemēram, ar dziedātājas Agneses Roznieces (pazīstama kā Agnese Rakovska) līdzdalību tapa simulācija, kur Agnese video formātā izklāsta problēmsituāciju, ar kuru viņa ir saskārusies, dalās ar viņas rīcībā esošiem dokumentiem un lūdz studentiem palīdzību,” dalās J. Dinsberga.

Mācībspēku darbs pēc stipendijas iegūšanas norisinās intensīvi - trīs mēneši ir paredzēti satura izstrādei, un viens mēnesis - izstrādāto materiālu ievietošanai RSU e-studijās. “Kopumā pieredze ir ļoti veiksmīga, jo tā dod motivāciju sakopot spēku un laiku, lai ieguldītos efektīvākam darbam ar studējošajiem, kā arī radītu strukturētu un vieglāk uztveramu kursa saturu. Arī turpmāk tiks izmantoti interaktīvie rīki un video vizualizācijas citu tematu apgūšanā. Kolēģu piemēri rada vēlmi ieviest savos kursos arvien jaunus mācīšanās un mācīšanas risinājumus!” stāsta Aroda un vides medicīnas katedras stundu pasniedzēja Aneka Kļaviņa un docente Žanna Martinsone.

Uzziniet vairāk:

- par iepriekšējā semestrī stipendijas ietvaros īstenotajām iecerēm.

- par stipendijām un pieteikšanās kārtību.

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.