Šobrīd ir sācies jauns posms Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) studiju kursu modernizēšanā. Gan sociālo zinātņu, gan veselības aprūpes studiju virziena docētāji arī attālinātā darba režīmā gatavo inovatīvus studiju kursus studentiem un pilnveido esošos. Studiju procesa pilnveide ir iespējama, pateicoties triju veidu mērķstipendijām, kuras nes filantropa Borisa Tetereva vārdu.

Atbalsts savai Alma Mater allaž ir bijis īpaši nozīmīgs filantropam Borisam Teterevam (05.11.1953-21.09.2019). Viņš no 1974. līdz 1980. gadam studēja RSU (tolaik Rīgas Medicīnas institūtā) un pēc absolvēšanas praktizēja Rīgas pilsētas 4. slimnīcā un Rīgas pilsētas 5. slimnīcā. 

Kopš 2014. gada filantropa Borisa Tetereva mērķstipendijas ir saņēmuši jau 80 RSU docētāji. Turpinot atbalstīt talantīgākos speciālistus un pilnveidot studiju kvalitāti, šogad piešķirtas vēl 11 mērķstipendijas. Docētāji ir ķērušies pie darba un kursu modernizēšanu, pielāgojoties aktuālajai situācijai Latvijā un visā pasaulē, veic attālināti.

 

 

Piecas šogad piešķirtās mērķstipendijas ir paredzētas Sociālo zinātņu studiju modernizācijai, bet 6 – veselības aprūpes virziena studiju pilnveidei. Docētāji aptvers dažādas tēmas, kas saturiski bagātinās RSU studijas, padarīs tās interaktīvas un pieejamas digitālā formātā.

Piemēram, profesore Māra Pilmane izveidos RSU Anatomijas un antropoloģijas institūta muzeja ekspozīcijas histoloģisko un embrioloģisko makropreparātu digitalizētu attēlu kolekciju un saistošus aprakstus. Tiks nodrošināta to pieejamība e-studiju vidē veselības zinātņu studējošajiem. Kopumā digitālajam katalogam tiks sagatavoti 60 makropreperātu attēli.

Savukārt Komunikācijas studiju katedras lektore Dita Rietuma modernizēs studiju kursu “Ievads pasaules kino vēsturē un teorijā”, pilnveidojot tā saturu un papildinot e-studiju vidi ar audiovizuāliem materiāliem. Tiks izveidotas video lekcijas, sagatavoti filmu fragmenti un praktiski piemēri, kas papildinās teorētiskos materiālus un padarīs studiju kursa apguves procesu saistošāku studējošajiem.

Par visām iecerēm, kuras īstenos docētāji mērķstipendijas ietvaros, lasiet šeit.

Docētāji līdz jūnija izskaņai izstrādās atbilstošus metodiskos risinājumus, lai tie vistuvākajā nākotnē būtu pieejami RSU studentiem. Tās būs lekcijas, praktiskās nodarbības, konsultācijas, studiju kursam nepieciešamo materiālu izstrāde un citas studiju kursu pilnveides aktivitātes. Stipendijas paredzētas arī starptautiskās pieredzes apmaiņas veicināšanai, paaugstinot viesdocētāju skaitu RSU.

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.