Topošajiem farmaceitiem un ārstiem domātā mācību spēle Panaceja un darba videi pietuvinātu praktisku uzdevumu krājums starptautiskā mārketinga un reklāmas speciālistiem – šīs ir tikai divas no inovācijām, kuras patlaban, pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fonda mērķstipendijām un Rīgas Stradiņa universitātes atbalstam, aktīvi attīsta RSU mācībspēki. Pirmās šādas stipendijas fonds piešķīra pirms deviņiem gadiem. Šajā laikā atbalstītas jau vairāk nekā 100 iniciatīvas, kas palīdzējušas astoņās augstskolas fakultātēs modernizēt studiju kursu saturu un ieviest dažādus inovatīvus mācīšanās un mācīšanas risinājumus. To galvenais mērķis – uzlabot studentu pieredzi un gūtās zināšanas.

Kristīne Blumfelde-Rutka, RSU bakalaura studiju programmas Starptautiskais mārketings un reklāma vadītāja. Foto: RSUMārketinga aģentūras eksperta kurpēs

Vadot bakalaura studiju programmu Starptautiskais mārketings un reklāma, Kristīnei Blumfeldei-Rutkai allaž bijis svarīgi būvēt stabilu tiltu no studentu pilnas auditorijas uz darba vidi. Vieslekcijas un darbnīcas, jauniešu vizītes uzņēmumos, studiju vidē simulēta zinātniskas idejas komercializācija jeb novešana līdz tirgum – tie ir mācīšanās formāti, ar kuriem trīs studiju gadu laikā viņas vadītajā programmā jārēķinās ikvienam studentam. Kristīnes svaigākais jaunieviesums, kas tapis, pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fonda mērķstipendijai, ir inovatīvs papildinājums studiju kursā “Patērētāju uzvedība”. Ir tapusi un no studentu puses jau notestēta un atzinīgi novērtēta patērētāju uzvedības teorētisko jēdzienu skaidrojošā platforma. Tāpat saturā integrēts klimatu pārmaiņu aspekts un tā ietekme uz patērētāja uzvedību, izveidota darba tirgum pietuvinātas vides simulācija – gan mārketinga aģentūras darba uzdevums, gan simulēta klientu datubāze.

Stipendijas mērķis ir atbalstīt mācībspēku inovatīvu risinājumu ieviešanā, kas ļautu studentiem apgūt ikdienas vielu labāk un kvalitatīvāk. Papildus padziļinātākai studiju satura apguvei, Kristīnes jaunradītie instrumenti veicinās arī jauniešu iesaisti satura veidošanā un mudinās sadarboties dažādu kursu studentus, pilnveidojot to komunikācijas prasmes. “Saturs un nodarbību formas ir maksimāli pietuvinātas darba tirgum, simulējot nozarē aktuālos problēmjautājumus, veicinot studentu spēju tajos orientēties un attīstot prasmes tos risināt. Tas, ka nodarbību saturs ir dažāds, veicina studentu interesi un paaugstina motivāciju veikt uzdevumus,” par inovācijām stāsta Kristīne.

Pavasara semestrī ieviestos studiju kursa jauninājumus jau paguvuši novērtēt arī nozares profesionāļi. Kā norāda reklāmas un mārketinga nozares organizācijas “Latvian Art Directors Club” izpilddirektore Žanete Eglīte, šie studiju kursa jauninājumi ne vien pielāgoti atbilstoši darba tirgus prasībām, bet kalpo arī par labu dizaina domāšanas piemēru, kur sākotnēji izstrādāta ideja, tad tā prototipēta, nodrošinot atgriezenisko saikni no studentiem un uzlabojot piedāvātos risinājumus, un tikai tad plānota ieviešana. 

Iedvesma no studentiem, kolēģiem un nozares

Kopumā stipendijas atbalsts tiek idejām, kas ne vien pilnveido studiju kursu kvalitāti, bet arī papildina to ar tehnoloģiskiem vai pedagoģiskiem jauninājumiem. Sākot no idejas, tās attīstīšanas un pieteikuma izstrādes līdz īstenošanai, kvalitātes izvērtēšanai un pilnveidei katram docētājam ir doti četri mēneši. To laikā tiek saņemta ne vien stipendija, bet arī personalizēts atbalsts no RSU Absolventu asociācijas un Pedagoģiskās izaugsmes centra komandas.

Vaicāta par to, kā gūta ideja par konkrētajiem jauninājumiem, Kristīne saka, ka iedvesmu smeļ pašos studentos. “Motivāciju un iedvesmu rodu kopradē un komunikācijā ar studentiem, apspriežot tēmu, aktualitātes, uzdevumu formas. Iedvesmojos no studentu sniegtā novērtējuma studiju kursu anketās. Idejas man dod arī cieša sadarbība ar nozares uzņēmumiem un organizācijām,” stāsta programmas Starptautiskais mārketings un reklāma vadītāja.

“Uz mācīšanās un mācīšanas inovācijām Rīgas Stradiņa universitātē mēs raugāmies plašā spektrā – tās var būt gan ļoti apjomīgas, kas prasa advancētu tehnoloģiju un infrastruktūras pieejamību, gan arī ļoti konkrēti, nelieli jauninājumi docēšanas pieejā vai studiju kursa dizainā. Svarīgākais, ka inovēšanas procesā tiek uzlabota studentu mācīšanās pieredze,” uzsver RSU Absolventu asociācijas izpilddirektore Paula Feldmane-Jumīte.

No kreisās: Farmācijas ķīmijas katedras vadītāja, docente Inga Urtāne, katedras docētāja Anna Gavrilova. Foto: RSU

Gala pārbaudījums kā erudīcijas šovs

Kā būtisks papildinājums studiju kursā “Farmaceitiskā farmakoloģija” patlaban līdz ar mērķstipendiju top spēle “Panaceja”, kuru ievieš pasniedzēja Anna Gavrilova un Farmācijas ķīmijas katedras vadītāja docente Inga Urtāne. “Spēles dizains ir līdzīgs viktorīnai “Gudrs, vēl gudrāks”. Mūsu mērķis ir gala pārbaudījumos apvienot zināšanu testēšanu ar azartu un sacensības garu. Patlaban paredzēts, ka spēles vadītājs būs docētājs, bet ar laiku arī studenti varētu vadīt diskusiju un skaidrot pareizās atbildes,” stāsta Inga.

Viņa norāda – studiju kursu jauninājumu radīšanā ļoti būtisks ir jauno mācībspēku svaigās idejas un sadarbība starp Farmācijas fakultātē pārstāvēto dažādo jomu profesionāļiem. “Lai nonāktu pie labas idejas satura modernizēšanai, ir jāpavaicā sev – kādā veidā es kā students vēlētos iegūt šīs zināšanas vai attīstīt šīs prasmes?” iesaka Anna, kura atzīst – vislielākais izaicinājums ceļā uz mērķstipendiju bija spert pirmo soli. Tāpēc viņa ikvienam mācībspēkam, kurš apsver sava studiju kursa modernizēšanu ar Borisa un Ināras Teterevu fonda mērķstipendijas palīdzību, iesaka gluži vienkārši sākt veidot pieteikuma melnrakstu. “Ja nav pārliecības par modernizācijas idejas aktualitāti, ir vērtīgi to apspriest ar katedras kolēģiem vai studentiem, jo vērtīgi padomi un viedokļu apmaiņa palīdz sasniegt izcilību piedāvātās idejas izstrādē,” stāsta Anna. Savukārt pēcāk, kad jau rit četri stipendijas mēneši, ir būtiski stingri turēties pie plānoto aktivitāšu izstrādes grafika. Svarīgi arī paredzēt, ka var būt neizdošanās, kas prasīs vairāk darba laika, nekā sākotnēji plānots, uzsver Inga.

Vasaras atvaļinājumā – atpūsties un izvērtēt

Kā atzīst Pedagoģiskās izaugsmes centra pedagoģiskās izaugsmes inovāciju vadītājs Raimonds Strods, viena no lielajām šīs stipendijas vērtībām ir tā, ka augstskolā attīstās docētāju inovētāju saime. “Redzams, ka katrā nākamajā mērķstipendijas sasaukumā docētāji ir iedvesmojušies un balstījušies iepriekšējā sasaukuma rezultātos, un centušies attīstīt idejas augstākā kvalitātē. Mērķstipendiāti ar līdzīgām idejām atrod ceļu viens pie otra, dalās pieredzē un pārspriež risinājumus dažādiem izaicinājumiem. Turklāt kolēģi no dažādām struktūrvienībām savstarpēji iepazīstas, kas dod iespēju aptvert dažādas mācīšanās un mācīšanas tradīcijas un stiprināt katra paša docēšanas pieeju un meistarību,” stāsta Raimonds, kurš gluži kā mentors bijis līdzās nu jau vairākiem mērķstipendiātu sasaukumiem.

 Vasaras atvaļinājuma laiku, kas tuvojas, viņš mācībspēkiem iesaka izmantot gan atpūtai, gan aizgājušā akadēmiskā gada izvērtēšanai. Domājot par iespējamiem uzlabojumiem nākotnē, Raimonds aicina mācībspēkus sev uzdot trīs jautājumus: “Kas ir svarīgākais, ko es vēlos, lai studenti gūst manā studiju kursā? Kāpēc es mācu tieši tā, kā es mācu, un kādi pierādījumi demonstrē, ka mācīšanas veids ir efektīvs? Kas ir mācīšanās būtība, un kā es varu būt drošs, ka studenti patiesi mācās? Lai atbildes uz jautājumiem parāda arvien jaunus ceļus mācīšanās un mācīšanas inovāciju ieviešanā!” novēl Raimonds, piebilstot, ka nākamā iespēja pieteikt savu ideju studiju programmas modernizēšanai būs jau šoruden.

Uzziniet vairāk par iepriekšējā semestrī stipendijas ietvaros īstenotajām iecerēm.

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.