Jau devīto gadu Borisa un Ināras Teterevu fonds kopā ar Rīgas Stradiņa universitāti (RSU)  un RSU Absolventu asociāciju dod iespēju RSU docētājiem iegūt mērķstipendiju, lai viņi, cītīgi strādājot, četru mēnešu laikā varētu modernizēt savus studiju kursus.

Gan sociālo zinātņu, gan veselības aprūpes docētāji pagājušajā nedēļā stipendiju komisijai prezentēja dažādas inovatīvas idejas, ko būtu lietderīgi ieviest studiju procesā un kas būtu noderīgas mūsdienu studentiem, sekojot līdzi konkrēto zinātņu nozaru inovācijām un jaunākajiem pedagoģiskajiem paņēmieniem un metodēm.

“RSU sadarbība ar Borisa un Ināras Teterevu fondu studiju programmu modernizēšanā ir ļoti liels ieguvums ne tikai esošajiem studentiem, bet arī tiem, kuri vēl tikai plāno sākt studijas RSU. Jau kopš 2014. gada esam veiksmīgi sadarbojušies, un ceru, ka tā turpināsies. Prieks redzēt docētājus, kuri ir ieinteresēti padarīt universitātes vidi modernāku un inovatīvāku,” teic RSU Absolventu asociācijas izpilddirektors un stipendiju komisijas loceklis Artūrs Kaļva.

Par visām iecerēm, kuras īsteno stipendiāti, lasiet šeit.

Ļoti liels uzsvars studiju kursu modernizēšanā tiek likts uz H5P un Miro rīka izmantošanu, lai varētu veidot dažādas digitālās simulācijas, kas palīdzētu studentiem iejusties reālu, ar profesiju saistītu situāciju simulācijā. Šī prasme ir īpaši svarīga, ņemot vērā, ka jau kopš 2020. gada pavasara studijas lielākoties noris attālināti. Uzsvars tiek likts uz studencentrētu metožu ieviešanu jau esošajos vai jaunajos studiju kursos, lai universitātes vidi veidotu modernāku un studentu mācīšanās pieredzi bagātinošāku.

RSU Pedagoģiskās izaugsmes centra (PIC) studiju inovāciju vadītājs Raimonds Strods atklāj, ka mērķstipendiātu ietekme uz studiju vides modernizēšanu ir mērāma daudz augstākā pakāpē, kā tas sākotnēji var likties.

Mērķstipendiju ieguvušie docētāji, ieviešot inovatīvās idejas studiju kursos, paralēli dalās ar savām atziņām un mācīšanās risinājumiem gan ar pārējiem mērķstipendiātiem, gan tiem, kuri piedalās PIC organizētajās tālākizglītības aktivitātēs, kas ir pieejamas visiem RSU docētājiem. Tādējādi tiek veicināta koleģialitātes kultūra, kā arī inovatīvu studiju risinājumu un labās prakses pārņemšana universitātē.

Nākamā mērķstipendiju atlase norisināsies 2022./2023. akadēmiskajā gadā.

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.