Borisa un Ināras Teterevu fonds, turpinot atbalstīt labdarības virtuvju darbību Latvijā, izsludina konkursu programmā “Maizes rieciens”. Tajā projektus var iesniegt bezpeļņas organizācijas, kuras vēlas gūt atbalstu labdarības virtuvju iekārtojumam un uzlabojumiem ērtākai, racionālākai un taupīgākai saimniekošanai. Organizācijas var pieteikties līdz 2021. gada beigām.

Borisa un Ināras Teterevu fonda labdarības programmas “Maizes rieciens” mērķis jau kopš 2013. gada ir – dot iespēju trūcīgajiem un mazaizsargātajiem regulāri saņemt siltu maltīti. Latvijā labdarības organizāciju paspārnē darbojas vairāki desmiti labdarības virtuvju, kurās bieži vien dienas vienīgo silto maltīti saņem tūkstošiem personu. Darbības gados daudzu virtuvju tehniskais nodrošinājums nolietojas un nepieciešami uzlabojumi, lai labdarības virtuves varētu turpināt pildīt savu misiju.

Šādu uzlabojumu atbalstam - labdarības virtuvju remontam, virtuves tehnikas u.c. aprīkojuma iegādei vai esošā uzlabošanai – var pieteikties reģistrētās biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijās visā Latvijā. Atbalsta apmērs vienai labdarības virtuvei var sasniegt EUR 5`000,-.

Lai pieteiktos atbalstam, organizācijai jāaizpilda pieteikuma anketa un tā jānosūta uz e-pastu: . Izdrukāta papīra veidā pieteikums nav nepieciešams. Fonda pārstāvji pieteikumus izskatīs un atbildi sniegs viena mēneša laikā no pieteikuma saņemšanas.

Atlases kritēriji:
- atbalstu iespējams saņemt reģistrētām biedrībām, reliģiskām organizācijām vai nodibinājumiem, kas nodrošina ēdināšanas pakalpojumus (zupas virtuves, dienas centri u.c.) primāri maznodrošinātām un mazaizsargātām personām;
- visi pieteikumi tiks individuāli izvērtēti, ņemot vērā labdarības virtuves darbības apjomu un ēdināšanas regularitāti;
- līdzšinējā darbība - vismaz viena gada aktīvas darbības pieredze, ir nepieciešamie cilvēkresursi un kompetence, ir nozīmīga loma savas apkaimes dzīvē.

Pieteikuma anketa (.docx).
Papildu informācija, rakstot uz: .

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.