Ceturtdien, 26. novembrī, Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) augstāko apbalvojumu – Lielo medaļu un Borisa un Ināras Teterevu fonda prēmiju 10 000 eiro katram saņēma Daugavpils Universitātes rektors profesors Dr.biol. Arvīds Barševskis un Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta direktors Dr.habil.phys. Andris Šternbergs.

LZA prezidents Ojārs Spārītis: “Godinot Latvijas zinātnes izcilības ir svarīgi atzīmēt, ka abi laureāti ir savu institūciju – Daugavpils Universitātes un Cietvielu fizikas institūta reāli vadības līderi, pedagoģijas un zinātnes autoritātes, viedokļu līderi un sekošanas cienīgs paraugs kā studentu, tā kolēģu acīs. Turklāt šīs izcilās cilvēciskās īpašības nekonkurē ar izcilību zinātnē, tiecoties inovatīvā veidā sintezēt materiālu zinātnes, fizikas un bioloģijas pētniecības jaunākās metodes rezultatīvos un starptautiski atzītos atklājumos. Par augsto akadēmisko novērtējumu ar LZA Lielo medaļu abi laureāti var pateikties ekspertiem un žūrijai, bet par materiālo gandarījumu – LZA goda mecenātiem Borisam un Inārai Tetereviem”.

“Lielā medaļa ir starptautiski atzītu, zinātniskā darbā pieredzējušu pētnieku darba augsts novērtējums. Ikkatra augstas raudzes atzinība ir ieguldījums mūsu zinātnes, tautas un valsts ilgtermiņa attīstībā,” uzskata mecenāte Ināra Tetereva.

Akadēmiķis Dr.biol. Arvīds Barševskis sevi pierādījis kā pasaulē atzīts zinātnieks. Viņa zinātniskais darbs veltīts adefāgo vaboļu (Adephaga) apakškārtas Latvijas un pasaules faunas, taksonomijas un izplatības izpētei. Savukārt, akadēmiķis Dr.habil.phys. Andris Šternbergs ir viens no pazīstamākajiem fiziķiem gan Latvijā, gan starptautiski, kas nodarbojas ar jaunu funkcionālo materiālu un nanotehnoloģiju pētniecības  attīstīšanas sekmēšanu un ir atzīts speciālists cietvielu fizikā un materiālu pētniecībā. Plašāk šeit.

Borisa un Ināras Teterevu fonds prēmiju LZA Lielās balvas saņēmējiem piešķir jau otro gadu, tā atbalstot izcilus sasniegumus zinātnē. Pērn Lielo medaļu un pirmās divas naudas balvas saņēma literatūrzinātnieks, akadēmiķis Dr.habil.philol. Viktors Ivbulis par izcilu devumu indoloģijā un LZA ārzemju locekle Dr.habil.chem. Regīna Žuka par būtisku ieguldījumu pretvēža preparāta ftorafūra radīšanā.

Par apbalvojumu:

2013. gada 12. novembrī mecenāti Boriss un Ināra Teterevi un LZA prezidents Ojārs Spārītis vienojās par atbalstu LZA, lai veicinātu Latvijas sabiedrības un valsts izaugsmi. Fonds sniedz atbalstu Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielajai medaļai – augstākajam apbalvojumam, ko piešķir Latvijas un ārvalstu zinātniekiem par izciliem radošiem sasniegumiem. 

 

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.