Biedrība “Cerību spārni” svin 20. gadadienu. Atbalstot tās aicinājumu jubilejā ziedot līdzekļus pielāgota rotaļu laukuma bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izveidei, mecenāte Ināra Tetereva sniedza nozīmīgu dāvinājumu. Ikviens ir aicināts ziedot šai unikālajai iniciatīvai Siguldā.

“Aiz katra izcilā veikuma stāv cilvēki, kuri neatlaidīgi iet savu nereti grūtībām apvīto ceļu uz iecerēto mērķi. Un bieži tieši ticība labajam un līdzcilvēku atbalsts ir tas dzinējspēks, kas ļauj radīt skaistus, sabiedrībai nozīmīgus darbus. Nav šaubu, ka biedrība “Cerību spārni” veiс ko tādu, ar ko var lepoties ikviens piederīgais,” saka mecenāte Ināra Tetereva un novēl turpināt iedvesmot darbiem, kas uzlabo cilvēku ar īpašām vajadzībām ikdienu kopienā, novadā un Latvijā.

Biedrības "Cerību spārni" vadītāja Eva Viļķina. Foto: K. JurciņaBiedrības ļaudis stāsta: “Mūsu kopienas sirdī ir skaista vīzija — sapnis, kas ļoti gaida savu piepildījumu. Tas ir sapnis, kurā ikviens bērns, neatkarīgi no savām spējām, var smieties, spēlēties un izbaudīt bērnības priekus. Šo centienu mērķis ir ne tikai izveidot rotaļu laukumu, bet arī radīt cerību, iekļautību un gaišāku nākotni mūsu bērniem. Jūsu ziedojums, neatkarīgi no tā, cik liels vai mazs, var pārvērst šo sapni par realitāti.”  Ziedot šai iniciatīvai var biedrības mājaslapā sadaļā “Ziedojumi”.

Biedrība sniedz atbalstu, terapijas, dienas aprūpes centra un specializēto darbnīcu pakalpojumus ļaudīm ar invaliditāti un ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām. Tā sniedz vecākiem psihosociālu un informatīvu palīdzību, kā arī iespēju regulāri satikties atbalsta un izglītojošās grupās. Savukārt bērni saņem dažādu speciālistu konsultācijas, terapijas, pieskatīšanu. Biedrība arī māca sadzīves un amatu prasmes atbilstoši katra spējām un varēšanai, kā arī regulāri piedalās Borisa un Ināras Teterevu fonda programmās. Piemēram, programmā uzņēmīgajiem un rosīgajiem “Pats savam SAIMES GALDAM”, dārzkopības darbos iesaistot biedrības ļaudis, mācot viņiem augļkopības un ēdienu pagatavošanas prasmes.

Atbalstīt “Cerību spārnu” aktivitātes var ikviens. Ar iesaistīšanos, ziedojumu vai kādu pirkumu labdarības veikalā “Visi var”, kur pieejami cilvēku ar īpašām vajadzībām darināti rokdarbi. Biedrība pauž: “Bez jūsu atbalsta un ticības, ka mēs to varam paveikt, nebūtu daudzu no mūsu darbiem. Sajust palīgā saucienu un nepalikt vienaldzīgam, bet padot roku, un atdot daļu no sevis, sava laika un līdzekļiem... tieši tādi esiet Jūs, mūsu draugi.”

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.