Šī gada rudens būs darbīgs – ir izsludināts stipendiju uzsaukums Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) docētājiem. Jau devīto gadu ik semestri Borisa un Ināras Teterevu fonds sadarbībā ar RSU un RSU Absolventu asociāciju RSU docētājiem piešķir stipendijas studiju programmu modernizācijai. Iepriekš finansiālo atbalstu ieguvušie docētāji jau ieviesuši būtiskas inovācijas. Savukārt stipendijām jaunu mācīšanas risinājumu ieviešanai var pieteikties līdz 7. oktobrim.

Stipendijas RSU studiju procesa modernizēšanai arī šoreiz piešķirs gan sociālo zinātņu, gan veselības aprūpes studiju virzienā. Tās būs paredzētas inovatīvu studiju kursu izstrādei vai esošo kursu pilnveidei, kā arī starptautiskās pieredzes apmaiņas veicināšanai.

Kopš 2014.  gada ir modernizēti jau 142 RSU studiju kursi. Liela daļa iepriekš stipendijas ieguvušo docētāju atzīst, ka tās palīdz kopīgi attīstīt un modernizēt studiju kursus. Docētāja Agnese Kārkliņa un Rehabilitācijas katedras vadītāja Guna Bērziņa pauž: “Augsti vērtējam, ka mērķstipendijas komisija ir atvērta, uz sadarbību vērsta un atbalstoša. Aizkustina un iedvesmo cilvēki, kuri ir savā vietā un dara darbu vīzijas un misijas vārdā! Šī ir lieliska forma, kādā modernizēt studiju kursus.”

Foto: Rīgas Stradiņa universitāte

Mērķstipendijas arī izaicina docētājus, sniedz skaidrību, kā arī attīstības plānu nākotnei. “Dalība Borisa un Ināras Teterevu fonda mērķstipendijas projektā ir palīdzējusi arī formulēt nākamos paveicamos uzdevumus, ko realizēsim jau sākot ar nākamo mācību gadu. Tostarp integrēsim jaunu mācīšanas materiālu, īstenosim docētāju hospitēšanas procesu zināšanu apmaiņai. Esam kļuvuši aktīvāki, iegūstam atgriezenisko saiti un ieteikumus studiju kursa pilnveidei no studējošajiem,” stāsta zinātniskā asistenta p. i. Līga Savicka un Rehabilitācijas fakultātes dekāne Signe Tomsone.

Vairums docētāju min, ka mērķstipendija motivē un veicina sadarbību ar dažādu jomu pārstāvjiem. Sabīne Skrebinska un Farmācijas ķīmijas katedras vadītāja Inga Urtāne: “Mērķstipendija ir lielisks motivators darīt, meklēt, analizēt, salīdzināt, iegūt atgriezenisko saiti un neapstāties pie sasniegtā, jo procesā izkristalizējas idejas, kā efektīvāk sasniegt studiju kursa mērķi. Iegūstam lielisku pieredzi sadarbībā gan ar veselības jomas pārstāvjiem, gan ar pedagoģisko profilu pārstāvošiem kolēģiem, kas ļauj paskatīties uz problēmām un iespējamiem risinājumiem no dažādām šķautnēm.”

Uzziniet vairāk:

- par iepriekšējā semestrī stipendijas ietvaros īstenotajām iecerēm.

- par stipendijām un pieteikšanās kārtību.

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.