Šogad Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) gadagrāmatas sastādītāji lasītājiem piedāvā rakstu kopas par nozīmīgākajiem sasniegumiem un notikumiem Latvijas un pasaules zinātnē. Tajā īpaši akcentētas trīs tēmas: humānisma un pragmatisma sadure, zinātne dzīvībai un dzīvības zinātnes, enerģētika un dabas zinātņu enerģija.

Rakstu autori ir Latvijas un ārvalstu zinātnieki un zinātnes politikas veidotāji, kā arī sabiedriskie darbinieki, kultūras un mākslas jomas pārstāvji. Gadagrāmata ir tapusi ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu un ir turpinājums fonda un LZA ilggadējai sadarbībai, lai veicinātu Latvijas zinātnes un valsts izaugsmi. Ar fonda atbalstu izdota arī 2023. gada gadagrāmata. Abi izdevumi ir angļu valodā un tiek nosūtīti LZA sadarbības institūcijām un partneriem ārvalstīs Latvijas zinātnieku sasniegumu prezentācijai starptautiski.

2024. gada izdevumā tostarp publicēta LZA īstenā locekļa, Latvijas Nacionālās bibliotēkas pētniecības vadītāja Paula Daijas eseja “Nacionālās inteliģences dzimšana no Heines gara” (“Birth of a national elite from the spirit of Heine”), kas ir veltīta Jura Alunāna vēsturiski nozīmīgajam dzejas un atdzejas krājumam "Dziesmiņas". Esejā aplūkots nozīmīgais idejiskais un estētiskais lūzums latviešu grāmatniecībā, ko 1856. gadā pieteica Jura Alunāna krājums. Izsekojot procesam, kurā jaunā latviešu intelektuāļu paaudze pārņēma literārās kultūras iniciatīvu no vācbaltiešu mācītājiem, P. Daija skaidro, kā "jaunās Vācijas" pārstāvja, romantisma dzejnieka Heinriha Heines darbi aizveda līdz vārda "jaunlatvieši" tapšanai.

Plakāts ar Jura Alunāna dzejoli "Nevis slinkojot un pūstot", publicētu 1873. gadā, veltītu pirmajiem Vispārējiem latviešu Dziesmu svētkiem. Latvijas Nacionālās bibliotēkas kolekcija.

Izdevumu noslēdz Pētera Stradiņa raksts, kas veltīts akadēmiķa Jāņa Stradiņa un Apgaismības kustības un tās ievērojamākā pārstāvja Latvijā Vecā Stendera piemiņai un stāsta par 2023. gada rudenī Sunākstē atklātajā skulpturālajā ansamblī “Gaismas vārti” iekodēto vēstījumu.

Aicinām lasīt LZA gadagrāmatas elektroniskā formātā LZA vietnē.

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.