Tuvojoties gada izskaņai, daudzviet Latvijā norisinājās Lūgšanu brokastis. Šajos labdarības pasākumos pulcējās ļaudis, lai kopā pateiktos Dievam un līdzcilvēkiem un ziedotu sabiedriski nozīmīgām iecerēm. Šajās Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstīto kopienu fondu organizētajās Lūgšanu brokastīs saziedoti vairāk nekā 7 700 eiro.

13. decembrī lūgšanu brokastis norisinājās Preiļos, kur tās rīkoja Viduslatgales pārnovadu fonds. “Ar ticības spēku un labā gribu var mainīt pasauli – tāpēc ziedojām, lai atbalstītu mūsu līdzcilvēku ģimenes, kurās aug bērns ar autiskā spektra traucējumiem,” pauž Viduslatgales pārnovadu fonda vadītāja Evija Caune. Šim cēlajam mērķim pasākumā saziedoti 3 605 eiro.

Viduslatgales pārnovadu fonds Lūgšanu brokastis rīko kopš 2014. gada. Šogad pasākumā kopā ar novada ļaudīm, uzņēmējiem un NVO pārstāvjiem piedalījās arī Latvijas valsts prezidenta kundze Andra Levite. Savā uzrunā viņa pauda: “Cilvēcība, miers un paļāvība Dievam dod spēku. Dod neticamu spēku. Dod pārliecību, ka būs iespējams tikt galā ar dažādām grūtībām. Tā dod izpratni, ka, kopā darot, mēs varam izdarīt vairāk nekā vienatnē.”

13.12.2019. Andra Levites kundze piedalās nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds" rīkotajās Latgales Lūgšanu brokastīs

Attēlā: Latvijas valsts prezidenta kundze Andra Levite Lūgšanu brokastīs Preiļos. Aplūko visas fotogrāfijas.

Savukārt Limbažu fonds 6. decembrī, savās ceturtajās Lūgšanu brokastīs, sapulcēja 90 dalībnieku no Limbažu novada pagastiem. Turpinot iepriekšējo gadu tradīciju, dalībnieki ziedoja 2 talantīgu puišu Daniela Bergmaņa un Franča Jāņa Vilemsona sapņu piepildīšanai - mežraga un trombona iegādei. Pasākuma laikā, papildus jau savāktajiem mērķziedojumiem, šim nolūkam saziedoti  811 eiro.

Alūksnes un Apes novadu fonds, savās pirmajās Lūgšanu brokastīs 15. novembrī, sapulcēja 110 cilvēkus ne tikai no Apes un Alūksnes novadiem, bet arī no Gulbenes, Viļakas, Tukuma, Valmieras, Smiltenes, Cesvaines, Rīgas, Siguldas, Balviem un Cēsīm. Apvienojoties mērķim atbalstīt Alūksnes un Apes novadu ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, dalībnieki saziedoja 2 150 eiro.

Fonda vadītāja Dzintra Zvejniece stāsta, ka tiks organizēti atbalsta pasākumi, tostarp psihologa konsultācijas, terapijas nodarbības, dalība nometnēs, lekcijas. “Šis ir tikai pirmais solis, lai stiprinātu mūsu ģimenes, dodot tām iespēju būt uzklausītām, sadzirdētām, vajadzīgām, rosināsim raudzīties uz dzīvi citādāk,” pauž Dzintra Zvejniece.

Talsinieki ar ziedojumiem varēja piedalīties nu jau devītajās Lūgšanu brokastīs. Tās organizēja Talsu novada fonds, 26. oktobrī pulcējot 104 dalībniekus. Viņu ziedotie līdzekļi - 1 195 eiro - tiks izlietoti, lai vietējie jaunieši varētu savu brīvo laiku pavadīt brīvi no atkarībām.

Lūgšanu brokastis ir starptautiska iniciatīva, kas aizsākusies Amerikas Savienotajās Valstīs 1952. gadā ar nolūku apvienot spēkus, lai kopā risinātu daudzos izaicinājumus sabiedrībā. Lūgšanu brokastis šobrīd tiek rīkotas vairāk nekā 50 valstīs. Starp tām – Latvija. Šeit Lūgšanu brokastis aizsākās 2005. gadā pēc Latvijas Evaņģēliski Luteriskās baznīcas arhibīskapa Jāņa Vanaga iniciatīvas.

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.