Ar dziesmām, dejām, mūziku un svinīgajām runām simtiem ļaužu klātbūtnē aizvadīti tradicionālie Lībiešu svētki. Šogad tie ir īpaši, jo pavadīti Līvu savienības simtgades gaismā.

Līvu savienības vecākā Ieva Ernštreite simtgades svētkus atklāja 5. augustā. Tajos piedalījās arī jaunievēlētais Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Tiekoties ar lībiešu kopienas pārstāvjiem, prezidents atzīmēja, ka Latvijas valsts pienākums ir nosargāt lībiešu valodu un kultūras mantojumu. “Tieši pirms simt gadiem, dibinot savu sabiedrisko organizāciju, lībieši sev un toreiz jaundibinātajai Latvijas valstij apliecināja, ka ir gatavi sargāt savu valodu un iestāties par savām lībiešu saknēm. Un arī šodien, pēc simt gadiem, Lībiešu krastā lībiešu tradīcija ir dzīva, jo lībieši ir,” pauda Valsts prezidents E. Rinkēvičs.

Dibināta Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, piedzīvojusi gan uzplaukumu, gan padomju varas represijas, līvu kopiena nelokāmi glabāja un stiprināja lībiešu kultūru. Piepildīt šo misiju palīdzējis arī domubiedru atbalsts. Rūpējoties par līvu tautas unikālās kultūras un tradīciju saglabāšanu un turpināšanu, Borisa un Ināras Teterevu fonds kopš 2014. gada sniedz atbalstu Līvu savienības darbībai.

Fonda atbalsts sekmē darbus Rīgā un reģionālajās nodaļās Kolkā, Mazirbē un Ventspilī. Kopā ar partneriem sagatavota “Lībiešu gadagrāmata”, organizēta bērnu vasaras skola “Mierlinkizt” un Somugru dienas Cēsīs, Rīgā un Ventspilī un citi pasākumi. Ar fonda līdzfinansējumu turpināta lībiskās kultūrapziņas simbola - Līvu tautas nama Mazirbē - atjaunošana. Sniegts atbalsts tautas nama telpu uzlabojumiem un labiekārtojumam.

Arī šogad svētku pasākumi izgaismoja līvu tradicionālās vērtības – notika izstāde, iespēja iepazīt jaunākās tematiskās grāmatas, tradicionālais gājiens uz jūru, lai godinātu Jūrasmāti, dziesmotā vasaras skolas “Mierlinkizt” bērnu klātbūtne.  Svētkus ievadīja arī dokumentālo filmu demonstrējumi un teatralizēts uzvedums, kas atgādināja simtgadnieces – Līvu savienības – dibināšanas kultūrvēsturisko nozīmīgumu, kā arī lībiešu karoga vēsturi. Karoga simtgadi līvu kopiena atzīmēs 18. novembrī.

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.