Līvu savienībai – 100!

2023. gada 2. aprīlis

2. aprīlī lielākā un vecākā lībiešu sabiedriskā organizācija “Līvu (lībiešu) savienība (Līvõd Īt)” atzīmēja darbības simtgadi. Dibināta Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, piedzīvojusi gan uzplaukumu, gan padomju varas represijas, tā nelokāmi glabāja un stiprināja lībiešu kultūru.

“Tagad ir sākusies Līvu savienības otrā simtgade. Organizācijas redzeslokā joprojām jāpaliek vēsturiskajām un līdz mūsdienām atnākušajām spilgtajām lībiešu kultūras zīmēm – tās mums visiem ir rūpīgi kopjamas un tālāk nododamas. Katram no mums ir tik daudz iespēju tur pielikt arī savu roku, sirdi un prātu, un šo prieku – izjust labi padarīta darba garšu – novēlu ikvienam, kam svarīgs lībiskums,” saka Līvu savienības vadītāja Ieva Ernštreite.

Rūpējoties par līvu tautas unikālās kultūras un tradīciju saglabāšanu un turpināšanu, Borisa un Ināras Teterevu fonds kopš 2014. gada sniedz atbalstu Līvu savienības darbībai.

“Jau simtgadi Līvu savienības saime tur rūpi par lībiešu mantojuma un valodas saglabāšanu. Pateicoties līvu aktīvajai darbībai, gan Latvijas iedzīvotāji, gan interesenti visā pasaulē var mācīties vienas no senākajām tautām mantojumu. Latvijas kultūra nav iedomājama bez jūsu kopienas tēla un ieguldījuma Latvijas attīstībā. Patiess prieks, ka mūsu misijas ir sasaukušās, iemiesojoties kopīgajos kopienu projektos. Esmu pārliecināta, ka jau īstenotās ieceres un ieplānotie projekti līvu kultūras veicinātājiem ļaus turpināt stiprināt tradīcijas un nodot tās jaunajām paaudzēm,“ sveicot savienību, pauž mecenāte Ināra Tetereva.

Fonda atbalsts sekmē darbus Rīgā un reģionālajās nodaļās Kolkā, Mazirbē un Ventspilī. Kopā ar partneriem sagatavota “Lībiešu gadagrāmata”, organizētas Somugru dienas Cēsīs, Rīgā un Ventspilī un citi pasākumi. Ar fonda līdzfinansējumu turpināta lībiskās kultūrapziņas simbola - Līvu tautas nama Mazirbē - atjaunošana. Sniegts atbalsts tautas nama telpu uzlabojumiem un labiekārtojumam.

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.