Mazirbē - līvu kultūras šūpulī - Jāņu ielīgošana notiks 15. jūnijā. Ar dziesmām klātesošos sveiks mūziķe, folkloriste un pedagoģe Ilga Reizniece, mūziķis, postfolkloras grupas “Iļģi” koklētājs un dūdinieks Māris Muktupāvels un tradicionālās dziedāšanas kopa “Burdons”. Ar fonda atbalstu organizētajos svētkos un visu vasaru būs apskatāma arī gleznotājas Gitas Šmites darbu izstāde “Es jūs gaidīšu tur…”.

Izstāde aplūkojama nozīmīgajā lībiskās kultūrapziņas simbolā - Lībiešu tautas namā. Ekspozīcijā apkopoti pēdējos trijos gados tapušie darbi – klusās dabas un pirts noskaņas. Lībiešu krasts gleznotājas dzīvē un sirdī ienāca pirms 20 gadiem, kļūstot par galveno iedvesmas avotu. Gita Šmite: “Glezniecība, līdzīgi kā valoda, ir mana identitāte. Manu gleznu galvenie varoņi – dižais Vaides ozols vai lībiešu valodu dzirdējušais, vēl no Džema un Augustes Bertholdu laikiem mantotais, mīļais, vecais Ŗeņģu māju virtuves galds, uz pirts lāvas ievu ziedu smaržā ietīts cilvēka ķermenis vai tepat zem istabas loga rožu krūmā atrastā pērnās vasaras ligzda. Glezniecība ir mana valoda, kurā varu runāt un apliecināt vērtības.”

Dibināta Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, piedzīvojusi gan uzplaukumu, gan padomju varas represijas, līvu kopiena nelokāmi glabā un stiprina lībiešu kultūru. Piepildīt šo misiju palīdzējis arī domubiedru atbalsts. Rūpējoties par līvu tautas unikālās kultūras un tradīciju saglabāšanu un turpināšanu, Borisa un Ināras Teterevu fonds kopš 2014. gada sniedz atbalstu Līvu savienības darbībai.

Fonda atbalsts sekmē darbus Rīgā un reģionālajās nodaļās Kolkā, Mazirbē un Ventspilī. Sagatavota “Lībiešu gadagrāmata”, organizēta bērnu vasaras skola “Mierlinkizt” un Somugru dienas Cēsīs, Rīgā un Ventspilī un citi pasākumi. Ar fonda līdzfinansējumu turpināta Līvu tautas nama atjaunošana, sniegts atbalsts telpu uzlabojumiem un labiekārtojumam. Atbalstītas Līvu savienības simtgades norises un tagad – Jāņu ielīgošanas svētki un citas 2024. gada aktivitātes.

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.