Noslēdzot Līvu (lībiešu) savienības Līvõd Īt simtgadei veltītās norises, Spīķeru koncertzālē atzīmēti lībiešu karoga 100. gadadienas svētki “Mums karogā zilā, baltā, zaļā…”. Pirms simt gadiem - 1923. gada 18. novembrī - Mazirbes mācītājmuižā karogs tika uzvilkts pirmo reizi, un līdz pat mūsdienām tas ir līvu kultūras galvenais simbols.

Kopš 1998. gada pēc Lībiešu kultūras centra un Starptautiskās lībiešu draugu biedrības ierosmes šajā Latvijai būtiskajā dienā lībieši un to pēcteči visā pasaulē svin Karoga dienu, godinot tā neatsveramo lomu lībiešu identitātes stiprināšanā visās paaudzēs.

Sarīkojumā tika godināts lībiešu karogs un tā stāsts cauri laikiem, turpinot lībiešu kultūras pasākumu un aktivitāšu norisēm bagāto 2023. gadu. Tas ir pagājis Lībiešu mantojuma gada zīmē, kur nozīmīgākie bija vērienīgais Līvu (lībiešu) savienības (Līvõd Īt) simtgadei veltītais koncerts aprīlī un tradicionālie Lībiešu svētki Mazirbē augustā. Šie pasākumi norisinājās arī ar Borisa un Ināras Teterevu fonda nozīmīgu atbalstu, kas desmitgadi ir sekmējis līvu unikālās kultūras un tradīciju saglabāšanu.

Dibināta Latvijas pirmās brīvvalsts laikā, vēlāk piedzīvojot gan savas darbības uzplaukumu, gan arī padomju varas represijas - Līvu savienība ir nelokāmi glabājusi un stiprinājusi lībiešu kultūru. Fonda atbalsts sekmējis darbus Rīgā un reģionālajās nodaļās Kolkā, Mazirbē un Ventspilī. Ir publicēta “Lībiešu gadagrāmata”, organizēta bērnu vasaras skola “Mierlinkizt” un Somugru dienas Cēsīs, Rīgā un Ventspilī un citi pasākumi. Ar fonda līdzfinansējumu turpināta lībiskās kultūrapziņas simbola - Līvu tautas nama Mazirbē - atjaunošana. Sniegts atbalsts tautas nama telpu uzlabojumiem un labiekārtojumam.

Aicinām uzzināt par lībiešu kultūru, valodu un vēsturi, ielūkojoties Lībiešu kultūras centra veidotajā portālā un tajā esošajos tematiskajos materiālos.

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.