Latvijas kopienu fondi sekmīgi turpina īstenot labdarības aktivitātes arī COVID-19 izraisīto pārmaiņu laikā. “Valstī ārkārtēja situācija, bet, vai tādēļ ir pilnīgi visam jāapstājas, vai tādēļ mums nav citu iespēju visus uzrunāt un mums kopā saliedēties labestībai un gaismai?” pauž Limbažu fonda komanda. Aicinām ikvienu iesaistīties, atbalstot kopienu fondu esošās un nākotnes ieceres Latvijas novados!

Sociālās distancēšanās laikā īstenotas daudzas izcilas ieceres. Bet daudzas vēl tikai top un gaida atbalstītājus. Piemēram, Valmieras novada fonds šobrīd aktīvi gatavojas Ziedotāju aplim. Tā ir iespēja Valmieras un apkaimes iedzīvotājiem iegūt līdzekļus, lai īstenotu kādu vērtīgu ideju savā apkārtnē. Šajā pasākumā trīs izvēlēto projektu ideju autori iepazīstinās ziedotājus ar savām projektu idejām. Savukārt ziedotāji pēc prezentācijām izvēlēsies, ar kādu naudas summu tie atbalstīs prezentētās idejas. Valmieras novada fonds projektu pieteikumus gaida līdz 18. janvārim.

Jauns, mūsdienīgs labdarības projekts tiek īstenots arī Alūksnes un Apes novada fondā. Vietējā bibliotēka sniedz iespēju cilvēkiem, kuriem nepieciešama pielāgota literatūra audio formātā, saņemt to arī mājās, piemēram, ar sociālā darbinieka, bibliotekāra vai radinieka palīdzību. “Daudziem mūsu līdzcilvēkiem tieši klausīšanās ir vienīgā iespēja, kā grāmatu “izlasīt”. Tie ir cilvēki ar redzes, uztveres vai fiziskiem traucējumiem, kuriem grāmatu papīra formātā rokās noturēt ir grūti,” vēsta alūksnieši.

Diemžēl daudziem cilvēkiem nav ierīču, uz kurām audiogrāmatas klausīties. Tādēļ Alūksnes un Apes novada fonds aicina ziedot portatīvo atskaņotāju iegādei: “Tā varēsim kopā palīdzēt līdzcilvēkiem ielūkoties grāmatu pasaulē!”

Savukārt Limbažu fonds 2020. gada izskaņās rīkoja attālinātās Lūgšanu brokastis. Parasti šis pasākums notiek klātienē, pulcējot vietējos ļaudis, ieklausoties dažādu konfesiju mācītāju vārdos, iedvesmojoties no klātesošo stāstiem. Taču ārkārtējās situācijas laikā Limbažu fonds Lūgšanu brokastis rīkoja attālināti, sekmīgi vācot ziedojumus divu talantīgo zēnu atbalstam: Edvardam no Limbažu mūzikas un mākslas skolas, kuram ir nepieciešams savs eifonijs, un Viestardam no Salacgrīvas novada Mūzikas skolas, kuram nepieciešams ksilofons.

Zēni jau guva ievērojamus muzikālos panākumus, lai arī savu instrumentu viņiem nebija. Piemēram, Viestards savas dotības mājās attīstīja uz kāda atdota vectēva pārtaisīta ksilofona. Tagad, pateicoties ziedotājiem, zēni tiks pie saviem instrumentiem un iespējas regulāri izkopt muzikālās prasmes.

Arī Viduslatgales pārnovadu fonds pirmssvētku laikā īstenoja jauku iniciatīvu, sagādājot svētkus 20 bērniem ar īpašām vajadzībām no Preiļu, Līvānu, Riebiņu un Vārkavas novada. Ziemassvētku vecītis ar garu bārdu un priecīgu omu veda kārumus bērniem uz mājām. Iekšā negāja, bet parunājās un konfekšu tūtu mazajiem kārumniekiem pasniedza pagalmā, svaigā gaisā.

Šī fonda komanda ir pārliecināta, ka cilvēku vēlme darīt labu un atbalstīt labdarību nav mazinājusies. Viduslatgales pārnovadu fonda vadītāja Evija Gurgāne stāsta par sasniegumiem savā apkaimē: “Kopā ar ziedotājiem esam varējuši sniegt atbalstu daudziem. 2020. gadā ir piešķirtas stipendijas 37 studentiem, 18 skolotājiem, 28 mākslas, mūzikas un sporta skolu audzēkņiem, sniegts atbalsts 22 bērniem ar īpašām vajadzībām, vienai ģimenei nelaimē, divām personām cīņā ar smagu slimību, piešķirts finansējums 28 iedzīvotāju iniciatīvām - projektu īstenošanai.”

Ja arī Jūs vēlaties atbalstīt kopienu fondu ieceres, aicinām ielūkoties:

Borisa un Ināras Teterevu fonds ir nozīmīgākais kopienu filantropijas veicinātājs Latvijā (kopš 2012. gada). Fonds palīdz nostiprināties kopienu filantropijai Latvijā, sniedzot atbalstu esošo kopienu fondu darbībai un jaunu kopienu fondu izveidei reģionos. Plašāk par kopienu filantropiju Latvijā lasiet šeit: www.kopienufondi.lv 

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.