Pērn seši Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstītie Latvijas kopienu fondi labdarības pasākumos piesaistīja teju 680 000 eiro. Labdarības aktivitāšu klāsts ir ļoti plašs, un tās vieno mērķis – ar iegūtajiem ziedojumiem palīdzēt novadniekiem īstenot sapņus par labāku dzīvi apkaimē.

Kopš 2012. gada Borisa un Ināras Teterevu fonds ir nozīmīgākais kopienu filantropijas veicinātājs Latvijā. Fonds finansiāli atbalsta kopienu fondu darbību, lai tiem būtu iespēja rīkoties, savos novados īstenojot dažādas labdarības aktivitātes ziedojumu piesaistei. Tos fondi novirza novada rosīgo ļaužu iniciatīvu īstenošanai, kā arī Ukrainas aizstāvjiem, nelaimē nonākušajiem ļaudīm, trūcīgo cilvēku un talantīgo jauniešu atbalstam.

Piemēram, Alūksnes un Apes novada fonds ar novadnieku un brīvprātīgo palīdzību vāc ziedojumus un uz Ukrainu nogādā karavīriem nepieciešamās mantas un autotransportu. Taču novadnieki atsaucīgi ziedoja arī citiem fonda projektiem – novada ģimeņu atbalstam, slimiem bērniem un jauniešiem, kultūras aktivitātēm un palīdzībai dzīvniekiem. Tā decembra izskaņā fonds rīkoja erudīcijas spēli “Prāta laboratorija”, kuras dalībnieki ziedoja vairākus simtus eiro ķepaiņu vajadzībām Alūksnes dzīvnieku namā.

Labdarības akcija autotransporta iegādei Ukrainas karavīriem. Foto: Alūksnes un Apes novada fonds

Viduslatgales pārnovadu fonda labdarības aktivitāšu klāsts ir patiesi plašs. No atbalsta Līvānu novada jauniešu studijām līdz Vārkavas baznīcas ieejas durvju restaurācijai. No kanisterapijas nodarbībām bērniem līdz atpūtas zonas ierīkošanai bibliotēkas teritorijā. No ziedojumiem Preiļu novada jaunajiem sportistiem līdz Ziemassvētku dāvanu labdarības bodei. Vietējo ļaužu sirsnība un atbalsts grūtībās nonākušajiem novadniekiem neapsīkst. Vien Lūgšanu brokastu dalībnieki un domubiedri ziedoja vairākus tūkstošus eiro, lai sniegtu palīdzīgu roku Preiļu un Līvānu novada nelaimē nonākušajiem iedzīvotājiem.

Kanisterapijas nodarbībā. Foto: Viduslatgales pārnovadu fonds

Limbažu fonds turpina rūpēties par talantīgajiem bērniem. Lūgšanu brokastīs un tām sekojošajās fonda aktivitātēs ļaudis ziedoja līdzekļus trompetes iegādei Salacgrīvas Mūzikas skolas 4. klases audzēknim Albertam Treijam un vijoles iegādei Krimuldas Mūzikas un Mākslas skolas 7. vijoļspēles klases skolniecei Helēnai Ģertrūdei Kļavai. Mazos un lielos pulcēja arī citi labdarības pasākumi. Piemēram, projekts kas pulcēja ukraiņu bērnus un novada skolu jauniešus. Bērni mācījās latviešu valodu un abu tautu tradīcijas un kultūras vērtības.

Limbažu fonds turpina rūpēties par talantīgajiem bērniem. Foto: Limbažu fonds

Valmieras novada fonds turpina vienot ziedotājus aizraujošajās un azartiskajās aktivitātēs un piesaistīt ziedojumus iedzīvotāju iniciatīvu konkursam “Sev, tev, novadam”. Vasarā fonds rīkoja Labdarības bumbu ralliju, gada izskaņā - erudīcijas spēli “Zini! Mini! Uzzini!” un jau šogad turpina ar jaunu iniciatīvu - “Labdarības kazino”. Iegūtos līdzekļus fonds novirza novadnieku ideju īstenošanai, kuras sekmē pozitīvas pārmaiņas apkaimē.

Labdarības bumbu rallijs Valmierā. Foto: Valmieras novada fonds

Ja arī Jūs vēlaties atbalstīt kopienu fondu ieceres, aicinām ielūkoties:

Borisa un Ināras Teterevu fonds ir nozīmīgākais kopienu filantropijas veicinātājs Latvijā (kopš 2012. gada). Fonds palīdz nostiprināties kopienu filantropijai Latvijā, sniedzot atbalstu esošo kopienu fondu darbībai un jaunu kopienu fondu izveidei reģionos. Plašāk par kopienu filantropiju Latvijā lasiet šeit: www.kopienufondi.lv

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.