Uzsākot jauno mācību gadu, Rīgas Katoļu ģimnāzijas audzēkņus un skolotājus ir sagaidījusi patīkama dāvana. Skolā ir ierīkots jauns, moderns lifts, kas atvieglo ikdienas gaitas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Tas kļuva iespējams ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu projekta ietvaros, kurā ir savijušās divas fonda prioritātes – atbalsts izglītībai un sociālā palīdzība.

Jaunais lifts ir īpaši gaidīts notikums, jo ģimnāzija mācību procesā iekļauj audzēkņus un skolotājus arī ar kustību atbalsta vajadzībām, un viņu pārvietošanas iespējas skolas telpās līdz šim bija apgrūtinātas. Iepriekšējais lifts bija savu mūžu nokalpojis.

Mecenāte Ināra Tetereva pauž gandarījumu: “Esmu gandarīta, ka, neraugoties uz pandēmiju un ar to saistītajiem ierobežojumiem, darbi tika paveikti līdz jaunā mācību gada sākumam. Un bērni un mācībspēki jaunās iespējas var izmantot jau tagad.”

 

 

Jaunā lifta ierīkošana papildina vēl 2014. gadā īstenoto Rīgas Katoļu ģimnāzijas ēkas energoefektivitātes uzlabošanas projektu.

Lai gādātu par mācībām piemērotu, stabilu iekštelpu mikroklimatu un taupītu energoresursus, tika veikti vērienīgi pasākumi - logu un durvju nomaiņa, ēkas cokola siltināšana, novērsta mitruma piekļuve, fasādes, bēniņu un jumta siltināšana, siltummezgla un apkures vadības sistēmas modernizēšana.

Rīgas Katoļu ģimnāzija īsteno vidusskolas vispārējās izglītības programmu un piedāvā apgūt profesionāli orientētas programmas – ar eksakto un humanitāro ievirzi. Abās programmās kā unikāls priekšmets tiek apgūta vizuālā komunikācija. Ģimnāzijas dibinātājs ir Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrija.

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.