2017. gada 23. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) augstāko apbalvojumu – Lielo medaļu – un Borisa un Ināras Teterevu fonda prēmiju 10 000 eiro katram saņēma LZA īstenais loceklis Jānis Visvaldis Bārzdiņš un LZA īstenā locekle Baiba Rivža.

Foto: Ilmārs Znotiņš

“Šī akadēmiskās kvalifikācijas nosaukumu piešķīruma un vēlēšanu diena ieies vēsturē arī ar to, ka mēs vēlēsim jaunus LZA goda locekļus, par kādiem gan akadēmiķi, gan LZA Senāts ir rekomendējis ievēlēt mecenātus Borisu un Ināru Teterevus, atzīmējot viņu tālredzīgo un nesavtīgo devumu Latvijas izglītības, zinātnes, kultūras un sabiedrības labā,” LZA Lielās medaļas pasniegšanas ceremonijā pauda LZA prezidents Ojārs Spārītis.

Akadēmiķim Jānim Visvaldim Bārzdiņam Lielā medaļa piešķirta par fundamentāliem pētījumiem algoritmu teorijā un datorzinātnes skolas izveidi Latvijā. Savukārt akadēmiķe Baiba Rivža apbalvota par ievērojamu devumu Latvijas lauku un reģionu attīstības izpētē. Plašāk par laureātiem lasiet šeit.

Pērn Lielo medaļu un naudas balvas saņēma akadēmiķi Dr.habil.sc.pol., Dr.iur. Tālavs Jundzis un Dr.habil.med. Romāns Lācis. 2015. gadā to saņēma Dr.biol. Arvīds Barševskis un Dr.habil.phys. Andris Šternbergs. 2014. gadā par LZA Lielās medaļas laureātiem un pirmajiem Borisa un Ināras Teterevu fonda naudas balvu īpašniekiem kļuva akadēmiķis Dr.habil.philol. Viktors Ivbulis un LZA ārzemju locekle Dr.habil.chem. Regīna Žuka

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.