Vēl četri Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendiāti medicīnā ar lieliskām sekmēm noslēguši studijas Rīgas Stradiņa universitātē. Talantīgo jauno mediķu loku kuplinājuši Katrīna Freimane, Kalvis Kaļva, Ričards Kauliņš un Viola Daniela Kiseļova. Kopš 2011. gada jau 29 fonda stipendiāti ir absolvējuši RSU studijas, papildinot medicīnas profesionāļu rindas.

Stipendiāti Katrīna Freimane, Kalvis Kaļva un Ričards Kauliņš ir absolvējuši RSU Medicīnas fakultāti, savukārt Viola Daniela Kiseļova - RSU Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultāti.

Mecenāte Ināra Tetereva, sveicot stipendiātus, pauž: “Katra stipendiāta vīzija par profesionālo jomu skaidri liecina, ka šie talantīgie jaunieši vēlas sevi realizēt medicīnā un ar uzcītīgu darbu ir gatavi sniegt ieguldījumu Latvijas cilvēku veselības stiprināšanā. Esmu priecīga, ka stipendija sniedza papildu pamudinājumu turpināt virzīties uz šī sapņa sasniegšanu. Novēlu saglabāt apzinātu virzību uz jaunajām virsotnēm!”

Fonda stipendiāti medicīnā Ričards Kauliņš, Katrīna Freimane, Viola Daniela Kiseļova, Kalvis Kaļva.

Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendijas medicīnā sniedz atbalstu centīgiem topošajiem speciālistiem, kuru gaitām ilgajos studiju gados nepieciešams atspaids vai kuru sasniegumi jau studiju gaitā pelna atzinību. Stipendijas sniedz būtisku materiālo atspaidu – vienas stipendijas apmērs katram stipendiātam ir 3000 eiro akadēmiskajā gadā, kas tiek izmaksāti 10 mēnešus no 1. septembra līdz 30. jūnijam.

Pieteikšanās 2023./2024. gada stipendijai ir noslēgusies. Nākamo stipendiju konkursu plānots izsludināt 2024. gada pavasarī.

2021./2022. studiju gadā stipendijas saņēma 15 RSU studenti, bet 2022./2023. studiju gadā stipendiju skaits tika palielināts un atbalstīti 20 studenti. Arī 2023./2024. studiju gadā Borisa un Ināras Teterevu fonds atbalstīs kopumā 20 studentus. 

Ilgtermiņa sadarbības ietvaros Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendijas medicīnā administrē Vītolu fonds.

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.