2017. gadā Borisa un Ināras Teterevu fonda jaunajā programmā “Pats savam saimes galdam” 436 grūtībās nonākušās ģimenes ieguva papildu iespēju un mudinājumu  pašu rokām veikt zemkopības darbus pārtikas sagādāšanai savam saimes galdam. Šajā darbā talkā nāca 15 bezpeļņas organizācijas, kuras šogad īstenoja projektus, aptverot 1581 labuma guvēju.

Talsu novada fonds, Viduslatgales pārnovadu fonds Preiļos, Kandavas novada iespēju fonds un Latvijas Sarkanā Krusta nodaļa Dagdas novada Šķaunē aicināja apkārtējo novadu grūtībās nonākušās ģimenes pieteikties sēklu, stādu un dārza piederumu dāvinājumam, lai varētu sekmīgi iekopt savus ģimenes dārzus un izaudzēt ražu. Projekta laikā sniegta nepieciešamā apmācība par dārza kopšanu un ražas sagatavošanu ziemai, viesojoties arī pie saimniekiem veiksmīgās lauku sētās. Rudenī ražas svētkos dalībnieki tradicionāli nelielu daļu no izaudzētā dāvāja citiem trūkumcietējiem.

Siguldā biedrība “Cerību spārni” apsēja un apstādīja organizācijas lietošanā esošo dārzu, kā arī dāvināja sēklas un stādus tuvējās apkārtnes ģimenēm, lai visas vasaras laikā 35 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem un 8 ģimenes ar zemām sociālajām prasmēm mācītos paši izaudzēt pārtiku savam galdam. Izaudzēto produkciju pārstrādāja uzglabāšanai un lietošanai ziemā. Projekta mērķis bija arī paaugstināt mērķa grupas pašpalīdzības spējas, nodrošināt ikdienas vajadzības, tādējādi mazinot atkarību no sociālajām organizācijām.

Latvijas Sarkanā Krusta Rēzeknes komiteja sadarbībā ar sociālo dienestu tuvējo novadu 12 trūcīgajām ģimenēm dāvināja sēklas un stādus, kā arī darbarīkus un mēslojumu, lai atvieglotu ģimeņu tēriņus dārza iekopšanai pavasarī un dotu iespēju paplašināt iegūstamās ražas apjomu. Tikpat daudz ģimeņu apzinājusi arī biedrība “Kurmenes viļņi” Vecumnieku novadā, uzņemoties sēklu un stādu sagādāšanu, padoma un uzmundrinājuma sniegšanu projekta dalībniekiem.

Skrundas novada Nīkrācē biedrība “Ventas krasti” sadarbojās ar 20 ģimenēm, kuras visu vasaru kopa savus dārzus. Rudenī konservēšanas laikā labākās receptes apkopotas pašu gatavotā grāmatā un Miķeļdienā notika izaudzētās ražas izstāde kopā ar fotogrāfijām par vasarā piedzīvoto. Savukārt Skrundas pilsētā biedrība “Mini SD” ģimenes ieguva iespēju saimniekot biedrības pārziņā esošajā zemē, lai katrs varētu izaudzēt ekoloģisku pārtiku. Papildus tam divās vietās Skrundā ierīkotas mobilās dobes uz riteņiem, kur arī bērniem un jauniešiem sniegta iespēja audzēt garšvielas un citus augus.

Krāslavas novada Izvaltā biedrība “Attīstībai” dārza darbos iesaistīja 30 mājsaimniecības un papildus sēklu un stādu dāvinājumam organizēja kopīgu darba dienu vietējā zemnieku saimniecībā. Tajā varēja apgūt praktiskas iemaņas dārzu ierīkošanā un saņemt padomus par sava dārza kopšanu. Savukārt tā paša novada Indrā biedrība “Stāvēt aizliegts” papildus dārzu kopšanai organizēta ievārījumu vārīšanas meistarklase 12. augustā - ikgadējo ciema Ievārījuma svētku laikā.

Vidzemes pusē projektā iesaistījās Pestīšanas Armijas Drustu korpuss Raunas novadā un Kārķu iniciatīvas veicināšanas biedrība “Ugunspuķe” Valkas novadā. Šīs organizācijas ir apzinājušas ģimenes, kurām pavasarī nepieciešams atbalsts sēklu, stādu un darbarīku iegādei savas ģimenes dārzu ierīkošanai vai papildināšanai, kā arī padoms ražas saglabāšanā un dārzeņu konservēšanā. Abas organizācijas sniedza atbalstu 24 ģimenēm. 

Smiltenē fonds “Saules kalns” iesaistīja 35 grūtībās nonākušas novada ģimenes ar bērniem, dodot iespēju paplašināt savus dārzus, lai pārtikas krājumi pietiktu visiem ģimenes locekļiem. Fonds arī strādāja, lai attīstītu ģimeņu saimniekošanas prasmes. Paredzēts, ka rudenī konservēšanas apmācību laikā ģimenēm bija iespēja mainīties ar izaudzēto, ja kādam atsevišķi dārzeņi būs padevušies labāk nekā citam.

Dobeles pusē Selekcionāra Pētera Upīša biedrība, kuras brīvprātīgo komandā ir speciālisti un zinātnieki no Dārzkopības institūta, atbalstīja ģimenes Auces un Dobeles novados. Speciālisti gan sniedza konsultācijas par dārzu kopšanu, gan arī aplūkoja katras mājsaimniecības pārziņā esošo dārzu, lai noteiktu, kādas kultūras un šķirnes tajos audzējamas, lai sniegtu vislabāko ražu.  

Programma rosīgajiem un uzņēmīgajiem “Pats savam saimes galdam” ir turpinājums “Maizes rieciens” (2013-2016) aktivitātei “Atbalsts līdzdarbībai”. Borisa un Ināras Teterevu fonds sāka atbalstu līdzdarbības pasākumiem 2013. gadā, iesaistot labdarības virtuvju apmeklētājus un citu organizāciju redzeslokā esošo mazaizsargātos iedzīvotājus praktiskās aktivitātēs savas dzīves uzlabošanai. Trīs sezonās līdzdarbības pasākumiem atbalstu saņēmuši 28 organizāciju projekti, iesaistot 2365 palīdzības saņēmējus, tostarp bērnus.

Uzziniet vairāk par iepriekš sekmīgi īstenoto projektu rezultātiem video stāstos:

-          projekts "paši VARAM – paši DARĀM" Talsos,

-          projekts "Pavasara diena gadu baro" Viduslatgalē,

-          projekts "Dari, baudi, dalies Kandavas novadā!".

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.