Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) kopā ar RSU Absolventu asociāciju un Borisa un Ināras Teterevu fondu 2021. gada rudenī deva zaļo gaismu 21 mērķstipendijas docētājam. Līdz 2022. gada pavasarim stipendiāti modernizēs vairākus sociālo zinātņu un veselības aprūpes studiju kursus, lai veicinātu RSU studentu mācību apgūšanas procesu un mācīties prieku.

Filantropa Borisa Tetereva mērķstipendijas docētājiem paredzētas inovatīvu studiju kursu izstrādei, esošo studiju kursu pilnveidei, integrējot atbilstošus metodiskos risinājumus, kā arī tam, lai paaugstinātu viesdocētāju skaitu RSU un veicinātu starptautiskās pieredzes apmaiņu.

"Pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstam, ik gadu Rīgas Stradiņa universitāte turpina attīstīties. Ir patiess prieks redzēt tik daudz docētāju, kuriem patiešām rūp studiju kvalitāte un kuri ir gatavi iesaistīties un strādāt pie tā, lai šī kvalitāte kļūtu vēl labāka," pauž RSU Absolventu asociācijas izpilddirektors un stipendiju komisijas loceklis Artūrs Kaļva.

2021. gada stipendiāti uzsvaru liek uz H5P rīka piedāvāto iespēju integrēšanu studiju procesā. Tajā var tikt veidoti dažādi digitālie simulācijas scenāriji, kas vienlīdz labi integrējami gan sociālo zinātņu, gan veselības aprūpes studiju programmās. Digitālie simulācijas scenāriji palīdz studentiem iejusties reālās, ar profesiju saistītās situācijās, trenējot lēmumpieņemšanas prasmi, kas ir īpaši noderīgi šā brīža attālināto studiju apstākļos.

Par visām iecerēm, kuras šobrīd jau īsteno stipendiāti, lasiet šeit.

Priecājamies par docētāju aktīvo iesaisti studiju kursu modernizācijā un aicinām pieteikties nākamajai stipendiju atlasei, kas norisināsies drīzumā.

Attēls pie Borisa Tetereva auditorijas Rīgas Stradiņa universitātē. Foto: Ieva Lūka, LETA

Atbalsts savai Alma Mater allaž ir bijis īpaši nozīmīgs filantropam Borisam Teterevam (05.11.1953-21.09.2019). Viņš no 1974. līdz 1980. gadam studēja RSU (tolaik Rīgas Medicīnas institūtā) un pēc absolvēšanas praktizēja Rīgas pilsētas 4. slimnīcā un Rīgas pilsētas 5. slimnīcā. 

Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalsts ir bijis svarīgs simtiem studentu, docētāju, zinātnieku un absolventu. Fonds ir atbalstījis RSU kopš savas darbības pirmsākumiem, piešķirot stipendijas studentiem un pasniedzējiem, finansējot studiju kursu modernizāciju un atbalstot RSU veiktos pētījumus. Fonda atbalsts RSU turpinās arī šodien.

Godinot filantropu un ilggadējo RSU atbalstītāju, absolventu un Goda doktoru Borisu Teterevu, šī gada 6. oktobrī, RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā ir atklāta viņa vārdā nosauktā, universitātes modernākā, auditorija. 

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.