Otrdien, 3. oktobrī, no mecenātes Ināras Teterevas rokām profesors Aleksejs Naumovs saņēma īpašo apbalvojumu – Borisa un Ināras Teterevu fonda Goda zīmi. Tā piešķirta profesoram par ilggadēju ieguldījumu unikālas mākslas izglītības veidošanā, atvērtību un atbalstu studentiem un sadarbības partneriem, kā arī nenogurstošu darbu globālajā mākslas un izglītības vidē ar mērķi paplašināt studentu un pasniedzēju zināšanas.

Foto: Aivars Liepiņš

“No sirds pateicos par darbu, ko ieguldījāt, vadot šo skaisto mākslas kuģi. Par Jūsu ilggadēju ieguldījumu Latvijas mākslas izglītībā ar lielu gandarījumu pasniedzu Jums mūsu fonda augstāko apbalvojumu – Goda zīmi,” augstu vērtējot A.Naumova ieguldījumu akadēmijas attīstībā, pauž mecenāte Ināra Tetereva.

“Man ir liels gods saņemt šo Goda zīmi. Ir paveikts daudz, taču to nevarētu paveikt bez atbalsta. Tikai kolektīvi varējām gūt panākumus. Tostarp, pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstam. Mūsu izcilas ilggadējas sadarbības rezultātā mākslinieki kļūst pamanāmi un arvien straujāk attīsta savas prasmes,” pēc Goda zīmes saņemšanas teica A.Naumovs.

Mākslinieks, Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) profesors par LMA rektoru kļuva 2007. gadā, un desmit gadus sekmīgi vada akadēmiju. Alekseja Naumova rektora darba gaitā pieauga akadēmijas starptautiskā redzamība - augstskola slēgusi daudzus līgumus ar partneraugstskolām un pievienojusies nozīmīgām starptautiskām organizācijām. Akadēmija iekļāvusies Eiropas Savienības programmās, gan sekmējot studējošo mobilitāti un mācību procesu, gan uzlabojot akadēmijas infrastruktūru.

Arī sadarbība ar Borisa un Ināras Teterevu fondu sākusies laikā, kad Aleksejs Naumovs vadīja LMA. 2012. gada 4. aprīlī fonds paraksta nodomu protokolu ar LMA par sadarbību izglītības izcilības stiprināšanai. Tās ietvaros fonds atbalsta Latvijas Mākslas akadēmijas balvu, “Mecenātes Ināras Teterevas stipendijas mākslā”, LMA studentu grupu studiju braucienus un LMA mācībspēku radošos braucienus. Šīs sadarbības ietvaros līdz 2017. gada rudenim fonds LMA izcilības stiprināšanā ir ieguldījis 265`000 eiro.

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.