Visu Latvijas reģionu bezpeļņas organizācijas ir aicinātas iesniegt Borisa un Ināras Teterevu fondam projektu idejas, lai palīdzētu grūtībās nonākušiem cilvēkiem veikt dārzkopības darbus pārtikas sagādāšanai sev un līdzcilvēkiem. Organizācijas projektu ieceres var iesniegt līdz 31. martam fonda Programmas uzņēmīgajiem un rosīgajiem “Pats savam SAIMES GALDAM” ietvaros.

Atbalstu ieguvušās organizācijas sarūpēs sēklas, stādus un dārza kopšanas piederumus gan novada trūcīgo ģimeņu piemājas dārzu ierīkošanai, gan biedrību pārziņā esošo dārzu apstādīšanai. Vasarā tās organizēs konsultācijas ģimenēm par dārza kopšanu, savukārt vasaras izskaņā un rudenī – par ražas uzglabāšanu ziemai un konservēšanu.

Lai pieteiktos programmas atbalstam, organizācijai vispirms līdz 31. martam fondam jānosūta īss projekta ieceres apraksts brīvā formā uz e-pastu (). Ja organizācija saņems pozitīvu fonda atbildi un vēlēsies turpināt projekta pieteikšanas procesu, tā tiks aicināta sagatavot un iesniegt jau pilnu projekta pieteikumu un budžetu.

Pretendentus finansējuma saņemšanai aicinām rūpīgi iepazīties ar programmas “Pats savam SAIMES GALDAM” nolikumu programmas lapā (www.saimesgaldam.lv). Vienam projektam ieteicamais budžets ir līdz 1`750 eiro. Iecerēts piešķirt grantus vismaz 10 bezpeļņas organizācijām. Priekšroka tiks dota organizācijām, kuru projekti aptvers lielāku labuma guvēju – mājsaimniecību (jo īpaši ar bērniem) - skaitu.

Aicinām iepazīties ar:

2023. gada projektu konkursā Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu ieguva 30 bezpeļņas organizācijas, dārzkopības projektos iesaistot 903 mājsaimniecības. Šis ir kopš 2017. gada lielākais organizāciju un mājsaimniecību skaits, kas viena gada ietvaros dārzkopības projektos pašu spēkiem audzēja pārtiku sev un ģimenei.

Organizācijas dārza darbos iesaistīja 3`450 iedzīvotājus – pieaugušos un bērnus visos Latvijas reģionos. Tika īstenoti 9 projekti Kurzemē, 9 - Vidzemē, 5 - Zemgalē, 6 - Latgalē un viens - Fonda “Ziedot.lv” projekts - aptvēra visu Latviju.  2023. gadā Borisa un Ināras Teterevu fonds grantos piešķīra līdz šim lielāko programmas summu: 61`915,- eiro.

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.