Daudzām Latvijas ģimenēm vasara ir gan čakla darba, gan arī bagātīgas ražas laiks. Rosīgi strādā arī tās 206 grūtībās nonākušās ģimenes, kas ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu pavasarī saņēma sēklas un stādus, darbarīkus un mēslojumu, kā arī tik būtiskās konsultācijas. Šobrīd ģimenes jau bauda pirmos sava darba rezultātus – jauno dārzeņu un augļu ražu.

Pārsvarā ģimenes audzē kartupeļus, tomātus, gurķus, burkānus, bietes, kabačus, ķirbjus, kāpostus, dažādus zaļumus. Retāk sastopamo dārzeņu vidū – kolrābji, cukīni, kāļi, zirnīši, atsevišķas salātu šķirnes. Ģimenes stāda arī augļu kokus un ogulājus, lai projekta rezultātus varētu baudīt arī nākamajos gados.

Noslēdzoties Borisa un Ināras Teterevu fonda projektu konkursam programmā “Pats savam SAIMES GALDAM”, atbalstu šogad ieguva 12 Latvijas bezpeļņas organizācijas.  Atbalstīti 3 projekti Latgalē, 2 projekti Vidzemē, 3 projekti Zemgalē un 4 projekti Kurzemē. Atbalstu saņēmušās organizācijas atzīst, ka šādi projekti ir liels atspaids ģimenēm.

Ziemas periodā lielākais slogs ir tekošo rēķinu par komunālajiem pakalpojumiem apmaksa. Tādēļ, iestājoties pavasarim, daudziem mazturīgajiem ir ierobežotas iespējas iegādāties visu nepieciešamo sēklu un stādu materiālu, lai vasarā varētu paši parūpēties par savu iztikšanu turpmākajā laika posmā. Aktivitātēm ir arī ilgtermiņā labums, jo ģimenes pašas mācās plānot, stādīt, ravēt, novākt, konservēt, kā arī analizēt un domāt par nākamajiem darāmiem dārza darbiem un uzlabojumiem turpmākajos gados.

Organizācijas zemkopības darbos iesaista vismaz 800 uzņēmīgus un rosīgus savas apkaimes iedzīvotājus. Tādejādi organizācijas palīdz cilvēkiem pašu rokām uzlabot savus dzīves apstākļus. Borisa un Ināras Teterevu fonds šiem darbiem piešķīris grantus 16 215,- eiro apmērā. Par visiem atbalstītajiem projektiem lasiet šeit.

Turklāt ģimenes saņem arī “Saimes galda rokasgrāmatu” – palīgu ģimenēm, kā labāk saimniekot mazdārziņā. Rokasgrāmata veidota, ieklausoties Bulduru dārzkopības vidusskolas pasniedzējas Eleonoras Mārciņas padomos.

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.