Programmas mērķis - dot iespēju grūtībās nonākušiem cilvēkiem pašu rokām veikt zemkopības darbus pārtikas sagādāšanai savas saimes galdam.

Šīs programmas ietvaros Borisa un Ināras Teterevu fonds atbalsta darbīgu bezpeļņas organizāciju centienus iesaistīt grūtībās nonākušus, taču uzņēmīgus un rosīgus savas apkaimes iedzīvotājus darbos, kas uzlabo viņu dzīves apstākļus.

Programmas atbalsts pieejams 2017., 2018. un 2019. gadā.

Plašāk par 2017. gadā atbalstītajiem projektiem lasiet šeit.


Lai iesniegtu pieteikumu atbalsta saņemšanai, organizācijai līdz katra gada 31. janvārim jānosūta īss projekta ieceres apraksts brīvā formā uz e-pastu: .

Ja organizācija saņems pozitīvu atbildi par turpmāku ieceres virzību, to uzaicinās piedalīties metodiskā sanāksmē, kurā izvērtēs praktiskās darbības ieceres īstenošanai un saņems padomus projektu ieviešanas plānošanā un pieteikumu sagatavošanā.

Ja organizācija nolemj turpināt projekta pieteikšanas procesu, tā līdz 8. martam tiks aicināta iesniegt fondam sagatavotu pilnu projekta pieteikumu un budžetu.

Pretendentus finansējuma saņemšanai aicinām rūpīgi iepazīties ar programmas “Pats savam saimes galdam” NOLIKUMU.

Jautājumus aicinām iesūtīt elektroniski uz .

Šī programma ir turpinājums “Maizes rieciens” (2013-2016) aktivitātei “Atbalsts līdzdarbībai”. Tās ietvaros 28 projektos iesaistījās 2`500 cilvēki, kuri pašu spēkiem izaudzēja dārzeņus un augļus savas saimes galdam vai guva papildu ienākumus ģimenes vajadzībām.

 

Uzziniet vairāk par sekmīgi īstenotu projektu piemēriem video stāstos:

-          projekts "paši VARAM – paši DARĀM" Talsos,

-          projekts "Pavasara diena gadu baro” Viduslatgalē,

-          projekts "Dari, baudi, dalies Kandavas novadā!".

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.