Laikā no 2013. līdz 2016. gadam Borisa un Ināras Teterevu fonds īstenoja programmu "Maizes rieciens" ar mērķi – dot iespēju trūcīgām un maznodrošinātām personām gada aukstajos mēnešos saņemt regulāru, siltu maltīti savā apkaimē no līdzcilvēku rokām.

 

MALTĪTES TRŪCĪGĀM PERSONĀM

Kopš 2010. gada, kad Borisa un Ināras Teterevu fonds sāka atbalstīt labdarības virtuves, tajās ir izsniegtas 2 895 000 porciju, nodrošinot siltu maltīti tūkstošiem trūcīgo un mazaizsargāto nedēļā. Labdarības organizācijas pēdējos divos gados novēro - samazinoties trūcīgo cilvēku skaitam, pakāpeniski sarūk pieprasījums pēc labdarības virtuvēm un tajās izsniegtajām maltītēm.

Ja 2012. gadā ar Borisa un Ināras Teterevu fonda līdzatbalstu 54 labdarības virtuves izsniedza 900 000 siltas maltītes porciju, 2015./2016. gada sezonā virtuvju skaits saruka līdz pat 36. 2015.gada sezonas aukstajos mēnešos izsniedza 195 000 porciju, ik nedēļu palīdzot vidēji 2300 mazaizsargātām personām. Aplūkojiet labdarības virtuvju skaita izmaiņu dinamiku INFOGRAFIKĀ.

Īpašs atbalsts tiek sniegts bērniem, sirmgalvjiem un personām ar īpašām vajadzībām, kā arī paredzēta nauda aktivitātēm, kurās mērķa auditoriju iesaista līdzdarbības pasākumos sava stāvokļa uzlabošanā.

2013./2014. gada aukstajos mēnešos ar Borisa un Ināras Teterevu fonda līdzfinansējumu 52 labdarības organizācijas visā Latvijā izsniedz teju 500`000 siltas maltītes porciju, ik nedēļu palīdzot caurmērā 6410 trūcīgām un mazaizsargātām personām.

2014./2015. gada aukstajos mēnešos 40 labdarības organizācijas izsniedz 300`000 siltas maltītes porciju, ik nedēļu palīdzot vidēji 3890 trūcīgām personām. Savukārt 2015./2016. gada sezonā 36 labdarības organizācijas izsniedz 195`000 siltas maltītes porciju, ik nedēļu palīdzot 2300 personām.

Labdarības virtuves, sezona 2015/2016

Labdarības virtuves, sezona 2014/2015

Labdarības virtuves, sezona 2013/2014

 

ATBALSTS LABDARĪBAS VIRTUVJU IEKĀRTOJUMAM

Programmas "Maizes rieciens" darbības laikā ar fonda atbalstu labiekārtotas 26 labdarības virtuves.

 

ATBALSTS LĪDZDARBĪBAS PROJEKTIEM

Centienus iepriekš palīdzības saņēmējiem kļūt par saimniekiem savas saimes galdam Borisa un Ināras Teterevu fonds atbalsta kopš 2013. gada. Viņu skaits vairākos gados ir palielinājies trīs reizes. 2016. gadā piešķirts 34 500 eiro atbalsts 12 līdzdarbību veicinošiem projektiem, kuros iesaistīsies un labumu gūst 1200 iedzīvotāji daudzviet reģionos.

Uziniet vairāk INFOGRAFIKĀ.

Programmas ietvaros atbalstītas aktivitātes, kurās palīdzības saņēmēji iesaistās sava sociālā stāvokļa uzlabošanā - iekopj piemājas dārziņus, audzē dārzeņus, stāda ogulājus un augļu kokus, sagatavo ražu uzglabāšanai ziemai, darina rokdarbus un amatniecības darinājumus pārdošanai.

 

PĀRTIKAS PAKAS SIRMGALVJIEM

Programmas ietvaros ar fonda atbalstu pie Latvijas sirmgalvjiem nonāk arī svētku pakas. Kopš 2013.gada sirmgalvjiem nogādātas jau 14 500 svētku pakas. Tajās - kopienu fondu sarūpēts apsveikums un preces, ko parasti pašiem grūti iegādāties.

2013./2014. sezonā 18 novadu teju 2000 sirmgalvjiem pirms gadskārtu svētkiem izsniedz 3800 svētku paciņas, un norit deviņi svētku pasākumi. 2014./2015. gada sezonā 3900 sirmgalvji 23 novados saņem 5344 svētku pakas, kā arī apmeklē 16 svētku pasākumus. Savukārt 2015./2016. gada sezonā 3000 sirmgalvji 24 pašvaldībās saņem 5125 svētku pakas un apmeklē 12 svētku pasākumus.

Plašāk par rezultātiem lasiet INFOGRAFIKĀ.

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.