Kopš 2012. gada Borisa un Ināras Teterevu fonds ir nozīmīgākais kopienu filantropijas veicinātājs Latvijā. Tas palīdz nostiprināt un attīstīt kopienu filantropiju Latvijā, sniedzot atbalstu esošo kopienu fondu darbībai un jaunu kopienu fondu izveidei reģionos.

Kopienu filantropija – mērķtiecīga naudas, laika, prasmju vai citu resursu piesaiste sabiedriska labuma vajadzībām konkrētā ģeogrāfiskā apkaimē – pilsētās un novados. Tā uzlabo un attīsta konkrētās kopienas dzīves kvalitāti,

  • risinot vietējās problēmas;
  • veicinot bezpeļņas, valsts un privātā sektora sadarbību;
  • attīstot vietējās labdarības tradīcijas;
  • īstenojot vietējai sabiedrībai nozīmīgus projektus;
  • sniedzot iespēju līdzdarboties savas apkaimes izaugsmē.

Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstīto Latvijas kopienu fondu pārstāvji

Šos mērķus īsteno kopienu fondi - labdarības organizācijas, kas savā apkaimē izzina sabiedrības vajadzības, piesaista ziedojumus un citus resursus sava novada iedzīvotāju svarīgām iecerēm un gādā par šo ieceru īstenošanu.

Uzzini vairāk par kopienu fondu darbību Latvijā un pasaulē INFOGRAFIKĀ.

Kopienu filantropija ir starptautiska kustība, kas sekmē pozitīvas pārmaiņas vietējās sabiedrībās teju visos kontinentos. Pasaulē darbojas 1864 kopienu fondi, Eiropā – 671. No tiem – deviņi darbojas Latvijā – Talsos, Lielvārdē, Valmierā, Alūksnē un Apē, Kandavā, Limbažos, Viduslatgalē, Ķekavā un Liepājā. Tie aptver 26 pašvaldības un teju 300 tūkstošus iedzīvotāju.

 

Starp Baltijas valstīm Latvija ir vienīgā, kurā kopienu filantropija ir iesakņojusies un var atskatīties uz 15 gadu veikumu.

Programmas īstenošanā Borisa un Ināras Teterevu fonds sadarbojas ar Kopienu fondu kustību. Tās mērķis - veicināt kopienu filantropiju un iedzīvotāju līdzdalību Latvijas novados, pārstāvēt Latviju starptautiskā mērogā.

Kopš 2012. gada Latvijas kopienu fondi piesaistījuši 1,3 miljonus euro, kas devuši iespēju piepildīt vietējo iedzīvotāju ieceru simtus pilsētās un novados.

 

 

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.