2013. gada 23. maijā Latvijas Universitāte un mecenāti Boriss un Ināra Teterevi, parakstot nodomu protokolu, vienojas par sadarbību LU Botāniskā dārza atjaunošanai, gatavojoties tā simtgadei.

Līdz nozīmīgajai jubilejai 2022. gadā plānots sakārtot teritorijas infrastruktūru atbilstoši mūsdienu prasībām, lai dārzs būtu plašai publikai pievilcīga vieta, kur atpūsties, apmierināt zinātkāri, pavadīt brīvo laiku, nodarboties ar pētniecību un izglītību, baudīt izstādes, koncertus un citus kultūras pasākumus.

2013. un 2014. gadā atjauno dārza centrālā daļa, kā arī daļa rododendru, ziemciešu un paparžu stādījumu 7000 m2platībā. Veco koka dēļu žogu nomaina pret mūsdienīgu un izturīgu metāla žogu (739 m). Tāpat izveido Latvijas savvaļas augu kolekciju un alpināriju, sakārto daļu lietus ūdeņu noteces sistēmas. Savu laiku nokalpojušie asfalta celiņi iegūst bruģa un vēsturisko grantēto segumu, jaunu veidolu iegūst dīķis centrālajā daļā, ap to izvieto soliņus un koka laipas (sk. fotogalerijā).

2015. gadā atjaunošanas darbus turpina dārza dendrārijā, kas ir vienīgā vieta LU Botāniskajā dārzā ar ieplaku un paugurainu reljefu un kas piešķir papildus pievilcību, dod iespēju labāk redzēt tajā izvietotos eksponātus. Šajā dārza daļā ir daudz vērtīgu augu, kuru kolekciju regulāri papildina. Tāpat turpina Botāniskā dārza žoga rekonstrukciju, atjaunojot to vēl 510 metru garumā.

Savukārt 2016. gada nogalē apmeklētājiem tika piedāvāti pastaigu ceļi un laukumi 1840 m2 platībā ar jauniem iesegumiem, atjaunoti un ērtāk lietojami rododendru stādījumi 5500 m2 platībā, kā arī jauns metāla kalumu žogs 332 m garumā.

Plašāk par 2016. gada otrajā pusgadā paveikto aicinām uzzināt šeit. Aplūkojiet pārskatu arī par 2016. gada pirmā pusgada darbiem un pārskatu par paveikto 2012. - 2015. gadā.

LU Botāniskais dārzs, kas šobrīd ir arī iemīļota atpūtas vieta un Rīgas zaļā rota, dibināts 1922. gadā. Tā 15 hektāru platībā aug 6000 dažādu šķirņu augi. Dārza mērķis ir vietējo un svešzemju augu genofonda uzkrāšana, saglabāšana, dokumentācija un izpēte. Dārzs sekmē bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un iepazīstina sabiedrību ar augu valsti. Botāniskais dārzs ir atvērts apmeklētājiem katru dienu.

 

 

Pieraksties jaunumiem

Par fonda aktualitātēm visagrāk uzzināsiet, piesakoties jaunumu saņemšanai e-pastā.